Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Τα παρατιθέμενα κείμενα έχουν συνταχθεί με σκοπό να ενισχύσουν τον Επιβλέποντα Μηχανικό ενημερωτικά και υπομνηστικά, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών και της Νομοθεσίας, που αφορούν στο αντικείμενο της δικής του δουλειάς και στην προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν κοντά του.

Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων ... για κάθε ενδεχόμενο Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα παρατιθέμενα κείμενα έχουν συνταχθεί με σκοπό να ενισχύσουν τον Επιβλέποντα Μηχανικό ενημερωτικά και υπομνηστικά, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών και της Νομοθεσίας, που αφορούν στο αντικείμενο της δικής του δουλειάς και στην προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν κοντά του. 1. Το πρώτο κείμενο αφορά τους Κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, τεχνολογίας και υπολογισμών και περιλαμβάνει: •Πίνακα των παραδοχών που έχουν τεθεί στους υπολογισμούς, και αφορούν στα υλικά, σκυρόδεμα και χάλυβα, το έδαφος και τη σεισμικότητα της περιοχής. Ο Πίνακας επιδέχεται την προσωπική άποψη του μελετητή ο οποίος, άλλωστε, αναγράφει ήδη κάποιον παρόμοιο στους ξυλοτύπους του.•Τα στοιχεία που πρέπει να τεθούν υπ’ όψη της βιομηχανίας Ετοίμου Σκυροδέματος, ώστε η παραγγελία να είναι πλήρης και η προσφορά τιμής να ανταποκρίνεται στην κάλυψη όλων των απαιτήσεων και των συνθηκών του συγκεκριμένου έργου και του ΚΤΣ-97. Ειδικά για το τσιμέντο, η επιλογή του είδους του από τον μελετητή προϋποθέτει επαρκείς γνώσεις, που παρατίθενται σε άλλο άρθρο του ΑΡΧΙΜΗΔΗ. Μπορεί να αφεθεί στην πρωτοβουλία της βιομηχανίας σκυροδέματος, η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τύπους τσιμέντου, ανάλογα με την βιομηχανία τσιμέντου από την οποία το προμηθεύεται. Επισημαίνεται η ανάγκη σωστής παραγγελίας και συμμετοχής του μηχανικού σ’ αυτήν γιατί, στη συνήθη περίπτωση, η άγνοια της έννοιας και της σημασίας της κάθισης – εργασιμότητας από τον παραγγέλλοντα ιδιοκτήτη, οδηγεί σε προμήθεια «σφιχτού» σκυροδέματος. Πράγμα που, αναπόφευκτα, «προκαλεί» τον φατουρατζή υπεργολάβο να προσθέσει νερό, που τον διευκολύνει στο «πηχιάρισμα» αλλά ρίχνει τις αντοχές. Οι τιμές που αναγράφονται με κόκκινο χρώμα θα επιλεγούν από τον μελετητή, αναλόγως των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου. Στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr υπάρχει το άρθρο «Οδηγίες για την παραγγελία και παραλαβή σκυροδέματος» με περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες.•Την γραπτή εντολή του επιβλέποντος μηχανικού για τη λήψη των δοκιμίων ελέγχου του νωπού σκυροδέματος, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του άρθρου 15.2.1 του ΚΤΣ-97.1 •Τις υποδείξεις του ΚΤΣ-97 για τον χρόνο διατηρήσεως και αφαιρέσεως των ξυλοτύπων (υπό κανονικές συνθήκες), ανάλογα με το στοιχείο του έργου και την κατηγορία του χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.2. Πίνακα με τα κυριώτερα ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος. Ο κίνδυνος ατυχήματος στο εργοτάξιο είναι μία διαρκής απειλή για τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Η πολιτεία (ίσως και η κοινωνία) θεωρεί ότι εκείνος μπορούσε και έπρεπε να το προβλέψει και να το αποτρέψει. Τα δικαστήρια δέχονται πολύ συχνά ότι ο επιβλέπων μηχανικός είναι ο «διευθύνων» το έργο, ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτός ούτε έχει αναλάβει, ούτε πληρώνεται, ούτε του δίνεται η δυνατότητα, ούτε μπορεί να ασκήσει τέτοιες αρμοδιότητες, αφού τα έργα εκτελούνται συνήθως με αυτεπιστασία του ιδιοκτήτη, που παίρνει μόνος του όλες τις αποφάσεις, και έχει μόνο αυτός κέρδος από την παράλειψη των μέτρων ασφαλείας. Ανεξάρτητα πάντως από αυτήν την πραγματικότητα, έχει μεγάλη σημασία να μπορεί ο μηχανικός να αποφύγει τον κίνδυνο εμπλοκής σε περιπέτεια, εκτός από τη μεγάλη σημασία που έχει η συμβολή του στην προστασία ζωής, αναπηρίας, τραυματισμού και υγείας των ανθρώπων που δουλεύουν δίπλα του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο, να τους επισημαίνει τον κίνδυνο και να δίνει τις κατάλληλες εντολές. Για να είναι το έργο του αποδοτικό πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι ο ίδιος ενήμερος της νομοθεσίας. Είναι χρήσιμο επίσης να έχει επισημάνει ο ίδιος, από την προσωπική του πείρα, τα σημεία στα οποία η απροσεξία, η απειρία, η επίδειξη, η άγνοια, η κακή συνήθεια, οι κακές συνήθειες κλπ. δημιουργούν κινδύνους ατυχήματος. Προς αυτές τις κατευθύνσεις κινείται ο κατάλογος των υποδείξεων που παρατίθενται. Είναι βέβαιο ότι δεν καλύπτει το σύνολο της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Εργαζομένων και την ποικιλία των περιπτώσεων που μπορούν να παρουσιασθούν στην πράξη. Μπορεί όμως να λειτουργήσουν υπομνηστικά για τον ίδιο, να ενημερώσουν σε καλό βαθμό τους εργαζόμενους, και να δημιουργήσουν στο εργοτάξιο το απαιτούμενο πνεύμα προσοχής, που θα μειώσει τους κινδύνους. Ο εργαζόμενος έχει συνεχώς, μπροστά στα μάτια του, στο σχέδιο που εφαρμόζει, τις οδηγίες για το «τι πρέπει να κάνει» ώστε να τις τηρεί ο ίδιος και να τις υποδεικνύει στους συναδέλφους του. Η αναγραφή των υποδείξεων στον ξυλότυπο δεν εγγυάται την απαλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού από τη δίωξη. Είναι βέβαιο όμως ότι αποτελεί ένα σημαντικό σημείο υπερασπίσεως, που έχει λειτουργήσει θετικά στην πράξη, και που μπορεί επί πλέον να ενισχυθεί με την ένταξή τους στο Συμφωνητικό, την ανάρτηση στο εργοτάξιο και την επίδοση σε κάθε εργαζόμενοΣυνιστάται η αναγραφή των κειμένων αυτών υπό μορφή υπομήματος στα σχέδια των ξυλοτύπων κάθε μελέτης.2 ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ §Σε κάθε διάστρωση και για ποσότητα μέχρις 150 m3 ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από 150 m3, θα λαμβάνονται 12 δοκίμια.§Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη, προς τους οποίους χορηγείται η δια του παρόντος γραπτή εντολή (ΚΤΣ 15.2.1).§Στον ξυλότυπο αυτόν η συνολική ποσότητα σκυροδέματος είναι < 150 m3 και άρα (για ενιαία διάστρωση) ο αριθμός δοκιμίων που απαιτείται είναι 6.§Τα δοκίμια πρέπει να βγουν από τις μήτρες μέσα σε 20 ως 32 ώρες από της παρασκευής τους για να παραδοθούν αμέσως στο εργαστήριο.§Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιηθούν στον ιδιοκτήτη και στον Επιβλέποντα Μηχανικό ( ΚΤΣ 15.11).3 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει περίφραξη και επ’ αυτής θα υπάρχει μονίμως πινακίδα με την ένδειξη “Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εργαζόμενους”. Θα υπάρχει επίσης η απαιτούμενη σήμανση ασφαλείας. 2. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως απασχολήσεως, πρέπει πάντα να φέρουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (MAΠ) που προβλέπονται για τη δουλειά που κάνουν, κράνη, κατάλληλα υποδήματα κλπ. Απαγορεύονται σαγιονάρες, πέδιλα, τακούνια, πάνινα κλπ. Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ. 3. Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση (φρέατα ανελκυστήρων, κλίμακες, αίθρια, καταπακτές, φωταγωγοί κλπ), θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται επιμελώς και ασφαλώς. Η περιμετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 m τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα στο μεσοδιάστημα. 4. Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από ειδικευμένους τεχνίτες και με υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Τα μεταλλικά ικριώματα θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 16440/Φ 10.4/445/16-9-93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 5. Μεγάλη προσοχή θα δίνεται στα σημεία εδράσεως των ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική παραμορφώσεων ή σε στοιχεία ανομοιόμορφης ενδοσιμότητας. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, τσιμεντόλιθους, μπάζα, κεκλιμένες επιφάνειες κλπ. απαγορεύονται. Οι θέσεις εδράσεως θα προστατεύονται από απότομη εκφόρτωση υλικών πλησίoν τους. 6. Ο σκελετός των ικριωμάτων και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαμπτος, ανθεκτικός τόσο στα κατακόρυφα φορτία όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζοντίων και κατακoρύφων στοιχείων θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.Δ. 778/80, άρθρα 4 μέχρι και 16, και θα ενισχύεται με πυκνή διάταξη διαγωνίων ράβδων “χιαστί” (τιραντών).4 7. Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών θα ασφαλίζονται με προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζομένων από πτώσεις. Τα στοιχεία του περιφράγματος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα μεσοδιαστήματος) μπορούν να στηρίζονται στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικών στύλων. 8. Οι εργαζόμενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωμα ή το ξεκαλούπωμα, την τοποθέτηση του οπλισμού, την διάστρωση του σκυροδέματος και τις βοηθητικές εργασίες, εφ’ όσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ή περίφραγμα, θα φέρουν ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. Η προσοχή θα πολλαπλασιάζεται στις περιπτώσεις κεκλιμένων πλακών στέγης, και θα χρησιμοποιούνται ζώνες. 9. Η λίπανση του ξυλοτύπου θα είναι ομοιόμορφη και θα γίνεται πριν από το σιδέρωμα. 10. Οι κατασκευαζόμενες ράμπες θα έχουν μέγιστη κλίση 30° (περίπου 1:2, κατακόρυφο προς οριζόντιο), ελάχιστο πλάτος 60 cm και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4 x 2.5 cm ανά 35 cm) και στηθαίο ασφαλείας. 11. Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισμών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτομο σε άτομο και από όροφο σε όροφο (σύστημα “πάσας”). 12. Η έδραση μπετονιέρας, πρέσσας και λοιπών εργοταξιακών και ανυψωτικών μηχανημάτων θα γίνεται σε σταθερή, κατά το δυνατόν οριζόντια, ανθεκτική και ασφαλή θέση. Για την επίτευξη ασφαλών χειρισμών, απαιτείται η εξασφάλιση συνεχούς οπτικής επαφής του χειριστή με τα κινούμενα στοιχεία (βραχίονα, σωλήνα κλπ), αλλιώς απαιτείται η συνεργασία κουμανταδόρου. 13. Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία με ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισμών, στοιχείων ξυλοτύπου, σωλήνων, αναβατορίων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, πρέσσας σκυροδέματος κλπ. Εν ανάγκη θα ζητείται η παρέμβαση της ΔΕΗ. 14. Απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η εργασία προσώπων κάτω από μετακινούμενα φορτία, γερανούς, μπούμα αντλίας κλπ., καθώς και κάτω από φωταγωγούς, ικριώματα, κλίμακες κλπ. επί των οποίων εκτελείται εργασία. 15. Απαγορεύεται η ανύψωση δεμάτων ράβδων οπλισμού από τα δεσίματα συσκευασίας τους. 16. Θα τηρούνται οι εργονομικές απαιτήσεις κατά την χειρονακτική μεταφορά φορτίων. 17. Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο καθώς και η είσοδος σ’ αυτό προσώπων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ουσιών. 18. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τη νύκτα ή με ανεπαρκή φωτισμό. Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος μηχανικού, αναγραφομένης στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 19. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εργαζομένων που υστερούν στη γλώσσα.5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.