Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Εξέλιξη των κανονιστικών διατάξεων για το σκυρόδεμα - Τι αλλάζει με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Παρουσίαση στις ημερίδες που οργανώθηκαν στην Κρήτη από το ΤΕΕ/ΤΔΚ και το ΤΕΕ/ΤΑΚ, στις 17-19 Μαϊου 2011

Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚΤο νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cmΒ.Δ./54*Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 3mm 5mm 7mmΚόσκινα Κυκλικής ΟπήςΒ80 Β120 Β160 Β225 Β300+ΠΤΠ-504 Σ100 Σ150 Σ200Χ3 ≥ 225Kg/cm2Χ3 = 180+225+270 ≥ 225Kg/cm2 3 (*) DIN -1045 (1945) ! 2 ΒΔ/54 Γερμ.Αμερ.Β225 (fck=183)15cm30cmΚΤΣ-85 (ΦΕΚ/266/Β/9.5.85)15cmΣ200 (fck=160)Β300 (fck=250)ΕλληνικάΠΤΠ-504Σ250 (fck=200)Κυβικά Δοκίμια ή Κυλινδρικά 123456→ (6) δοκίμια από (6)Χσ ≥ fck + 1,40 · s+Xi ≥ fck – 2,50 MPa Κριτήριο Συμμορφώσεως : AβαρέλεςΕΛΟΤ – 408 ΕΛΟΤ – 346→ «Σχέδια» Ελληνικών ΕΛΟΤ – 515 Προτύπων (1973-1980) ! 3 16mm Γερμ. σειράC8/10 Π.Δ./244 C12/15 (1980) C16/20 + για τα C20/25 τσιμέντα C25/30 C30/37 Ι/35 ΙΙ/35No4 (4,75mm) Αμερικ. σειρά C20/25ΚΤΣ-97 (ΦΕΚ/315/Β/17.4.97)30cm15cm+ SR(6) δοκίμια / 150m315cmfck=20MPa 1MPa =Ι/45 ΙΙ/45fck=25MPa1N/mm2= 10,2Kg/cm2123456-Χσ ≥ fck + 1,60 · s+ min S ≥ 1,5 MPaXi ≥ fck – 2,00 MPa Κριτήριο Συμμορφώσεως : A4 υποαντοχή 5%fckΕυρωπαϊκό Πρότυπο: για τσιμέντα ΕΛΟΤ ΕΝ197-1C 8/10 C12/15sΚΤΣ-97 Προσαρμογή:xfa = fck + 1,64 · s (Έτοιμο) min S ≥ 3,0 MPa2002C50/60(ΦΕΚ/537/Β/1.5.2002)+Ι/32,5 ΙΙ/32,5 IV/32,5N RΙ/42,5 Ι/42,5 IV/42,5C25/30N R30 cmΚατηγορίες Κάθισης: EN 206-1 3S1 (1-4)cm§11.6 8S2 (5-9)15S3 (10-15)18S4 (16-21)23S5 (≥ 22,0)cmΧρόνοι αφαίρεσης ξυλοτύπων βάσει κατηγορίας αντοχής και όχι «τύπου» 5 ΤσιμένταΕΛΟΤ EN 197-1μ πά μΕΛΟΤ EN 12620ΑδρανήΕΛΟΤ EN 934-2Και Ξαφνικά ?ΠρόσθεταΕΛΟΤ EN 206-1Σήμανση: CE (υποχρεωτικά/2002)(2000)Σήμανση: CE (υποχρεωτικά/2008) Σήμανση:CE(ΕΕ) / ισχύς από 2004 !!! (ΕΛΟΤ)Οδηγία (Ε.Ε.): 89/106 Κανονισμός : 305/2011ΕΛΛΑΣ : υπό σύνταξη το Εθνικό Προσάρτημα (Τελικό ΣΧΕΔΙΟ)/ΕΛΟΤ 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον (Exposure Class)XC1 / XC4C25/30XS1 / XS3XF1 / XF3Παραθαλάσσιο Σκυρόδεμα330Kg/m3/τσιμέντο+ Εθνικό Προσάρτημα (National Annex)Εργοστασιακός Έλεγχος Παραγωγής (Factory Production Control) Certified ConcreteΠιστοποιημένο ΣκυρόδεμαNon – Certified ConcreteΜη – Πιστοποιημένο ΣκυρόδεμαC30/37 7 ΕΝ 206-1 Πρώτες ύλες Κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον Εργοστασιακός έλεγχος παραγωγής Έλεγχοι νωπού / σκληρυμένου σκυροδέματος Επανέλεγχοι (πυρήνες) Κριτήρια συμμορφώσεως Παραγωγή σκυροδέματος Μεταφορά σκυροδέματοςΕΝ 13670-1 Διάστρωση σκυροδέματος Συμπύκνωση σκυροδέματος Συντήρηση σκυροδέματος Ξεκαλούπωμα Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στην κατασκευή (αρμοί κτλ.) (δεν έχει εκδοθεί η υποχρεωτική εφαρμογή) 8 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Κατηγορίες Αντοχής C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 → Ελάχιστες κατηγορίες αντοχής (XC3) C30/37 → Παραθαλλάσιο σκυρόδεμα (XS1) + 330Kg/m3 τσιμέντο C35/45 C40/50 C50/60 C60/75 …C100/115 9 Κατηγορίες Κάθισης / Συνεκτικότητας Κατηγορίες Κάθισης (slump classes) S1 ( 10 - 40) mm S2 ( 50 - 90) mm S3 (100-150) mm S4 (160-210) mm S5 ( ≥ 210) mmΚατηγορίες Εξάπλωσης (flow classes) F1 ( ≤ 340) mm F2 (350-410) mm F3 (420-460) mm F4 (490-550) mm F5 (560-620) mm F6 ( ≥ 630) mmΑυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμαd2 14 κάθιση (cm) d1d1+d2 F= 2 10 Κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον (Exposure classes) «Κίνδυνοι»Κίνδυνος Ενανθράκωσης«Όπλα» XC1Μέγιστος Ν/Τ Ελάχιστη κατηγορία αντοχήςXC2Διάβρωση από χλωριόνταΕπίθεση από ψύξη/απόψυξη XF1XC3XC4XS10,550,500,50C30/37C25/30 ή C30/37C25/30Ελάχιστη περιεκτότητα τσιμέντου280Επικάλυψη (*) mm40300* (320) 45XS2XS3XF2XF3(*)330 45(*) Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (ΕΛΟΤ/ΣΧΕΔΙΟ – Μάιος/2008) 11 Ενανθράκωση (Carbonation) (α) CO2 + Ca(OH)2 → CaCo3 + H2O Διοξείδιο του άνθρακαΥδράσβεστος «Αλκαλικό περιβάλλον» (pH ≈ 12,5)Ανθρακικό Ασβέστιο Ουδέτερο περιβάλλον Χάλυψ σκυρόδεμα (επικάλυψη οπλισμού)CO2 Σίδερα. . . . . .Χ Χ Χ Χ. . . . . .. . . . . .επίχρισμαCO2Διείσδυση 1cm ≈ 10-5 χρόνια Σκυρόδεμα επικάλυψηςΑν αυξήσω: + 5 mm την επικάλυψη → κερδίζω ≈ + 20 χρόνια12 Ενανθράκωση (Carbonation) (β) Το υδροξείδιο του αβεστίου (Ca(OH)2), που υπάρχει μέσα στο σκυρόδεμα, δημιουργεί «αλκαλικό περιβάλλον» και προστατεύει τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος από τη διάβρωση. Αν το Ca(OH)2, «μετατραπεί» σε CaCo3, τότε το pH μειώνεται σταδιακά από: 12,5 ... σε 11,0 και μετά σε pH=9,0, οπότε ξεκινάει η διάβρωση των χαλύβων. Όσο μεγαλύτερο το πάχος επικάλυψης (π.χ. 35-40mm) τόσο περισσότερα χρόνια θα χρειαστούν για τη προσβολή των χαλύβων. Όσο λιγότερο Νερό έχει το σκυρόδεμα, με χαμηλότερο λόγο Ν/Τ π.χ. 0,50-0,55, τόσο πιο δύσκολα διεισδύουν οι διαβρωτικοί παράγοντες (χλωριόντα, θειϊκά κ.λ.π.) 13 Ενανθράκωση (Carbonation) (γ) Άρα: Για να έχω καλύτερη συμπεριφορά του σκυροδέματος χρειάζεται να έχω: 1. Χαμηλό λόγο : Ν/Τ ≤ 0,50 – 0,55, και άρα 2. Μεγάλη κατηγορία αντοχής : C25/30 ή C30/37 3. Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου ≥ 300–330 Kg/m3 4. Καλή συμπύκνωση + Συντήρηση 5. Μεγάλη επικάλυψη οπλισμού ≥ 35 – 40 mm 14 Αυτά μπορώ να τα πετύχω: 1. Με χρήση υπερρευστοποιητών (4ης γενιάς), οι οποίοι θα προστεθούν στο σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο: Νερό/Τσιμέντο (Ν/Τ): 0,50-0,55 και θα διατηρήσουν την εργασιμότητα του υψηλή, π.χ. S4≈18-20cm 2. Με σχεδιασμό στη μελέτη και κατηγορίες αντοχής ≥C25/30 ή C30/37 που «αυτόματα» θα έχω, αν υιοθετήσω το λόγο (Ν/Τ)≤0,50-0,55, και τσιμέντο ≥300330Kg/m3 3. Καλή συμπύκνωση, λόγω υψηλού εργασίμου (S4) 4. Καλή συντήρηση, με μεμβράνες συντήρησης 5. Μεγάλη επικάλυψη οπλισμού ≥ 35-40mm ή/και χρήση ασβεστο-επιχρισμάτων (+20 χρόνια) 15 Παραθαλλάσιο Σκυρόδεμα Κατηγορία έκθεσης: XS1 (1,0Km ή 1,5Km από την παραλία (*)) Κίνδυνοι διάβρωσης των χαλύβων από χλωριόντα (Cl-) Προστατευτικά μέτρα: Μέγιστος λόγος: 0,50 Χρήση τσιμέντων: τύπου II ή IV* Ελάχιστη κατηγορία αντοχής ≥ C25/30 Επικάλυψη οπλισμού ≥ 40-45mm Καλή συμπύκνωση + συντήρηση (*) Αν χρησιμοποιηθούν τσιμέντα τύπου: I, το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (ΣΧΕΔΙΟ), ζητάει αντοχή ≥ C30/37 16 Κριτήρια Συμμορφώσεως Πιστοποιημένο σκυρόδεμα Χn ≥ fck + 1,48 · σ Xi ≥ fck – 4,00 MPaΌχι υποχρέωση Δοκιμίων στο ΈργοΜη – πιστοποιημένο σκυρόδεμα (*) (*) Από το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα (ΣΧΕΔΙΟ), προτείνεται να ισχύσουν περίπου τα ίδια κριτήρια συμμορφώσεως του : ΚΤΣ-97, και υποχρεωτικά (6) δοκίμια στο Έργο / 150m317 Συμπεράσματα 1. Χρήση λόγου: Ν/Τ ≤ 0,50-0,55 2. Χρήση υπερρευστοποιητικών 3. Χρήση τσιμέντου τύπου: II ή IV 4. Ελάχιστη κατηγορία αντοχής ≥ C25/30 ή C30/37 5. Επιμέλεια στη συμπύκνωση + συντήρηση 6. Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου ≥ 300-330Kg/m3 7. Χρήση επιχρισμάτων18 ΙΣΧΥΣ ? Πιθανή αναθεώρηση: “ΚΤΣ – 2011” Χρήση υλικών με Σήμανση: CE (άμεσα) Δημοσίευση από ΕΛΟΤ του ΕΝ 206-1 + Εθνικό Προσάρτημα (τελικό) εντός του 2011?19 20
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
17 Απριλίου 2013

Παρακολουθώ και διαβάζω τις δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σας. Θα ήθελα να συνεχίσετε την προσπάθεια ενημέρωσης των νέων μηχανικών, διαδικασία που δεν κάνει η πολιτεία. Θα παρακαλούσα οποιαδήποτε ομιλία/διάλεξή σας να την κοινοποιείτε στο διαδίκτο ελεύθερη για όλους τους μηχανικούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θεόδωρος Γ. Θεοχάρης

Μsc, Διπλ. Πολιτκός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.