Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Αντικείμενο της Εγκυκλίου Ε7 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών (προϋπαρχόντων των ΚΤΣ).

Η γενική εφαρμογή της για τον έλεγχο της ποιότητας των σκυροδεμάτων των Δημοσίων Εργων από τον ΕΣΠΕΛ έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων.

Παρατίθεται πρόταση επαναδιατύπωσης της Ε7 προς κρίση μέσω του forum e-archimedes.gr

Ιστορικό της Εγκυκλίου Ε7 και πρόταση αντικατάστασής της Θ. Βουδικλάρης Πολ. Μηχανικός Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), τόσο στην αρχική του έκδοση του 1985, όσο και στην αναθεώρηση του 1997, ενδιαφέρεται και ασχολείται μόνο με την ποιότητα του υλικού, του νωπού σκυροδέματος, όπως αυτό παράγεται στα εργοστάσια Ετοίμου Σκυροδέματος. Δεν ασχολείται και δεν βάζει κανόνες ελέγχου, και αποδοχής ή μη, του σκληρυμένου σκυροδέματος του έργου, αυτού που αποτελεί το συστατικό κατασκευής του (π.χ. μιας γέφυρας). Για την εκτίμηση, πάντως, της ποιότητας του υλικού (νωπού σκυροδέματος), όταν αυτό αμφισβητείται ύστερα από τον έλεγχο των δοκιμίων, επιτρέπεται (ή επιβάλλεται) ο «επανέλεγχος» του προσφάτως σκληρυνθέντος σκυροδέματος με καρότα, κατά τις διαδικασίες που προδιαγράφει ο ΚΤΣ. Ο ΚΤΣ δεν επιτρέπει την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος (ως υλικού) με άλλο μέσον (π.χ. καρότα), πλην των δοκιμίων νωπού σκυροδέματος. Έτσι, ο ΚΤΣ δεν επιτρέπει (και δεν αφήνει διέξοδο για) την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος ενός έργου, αν δεν έχουν ληφθεί τα δοκίμια κατά τη διάρκεια της διαστρώσεως. Αυτή η αυστηρότητα οφείλεται στην επιθυμία αποτροπής κάθε δυνατότητας να παραλειφθεί η λήψη των δοκιμίων. Για την εκτίμηση της ποιότητας του σκυροδέματος των κατασκευών που έγιναν πριν από την σύνταξη του ΚΤΣ (και την απαίτηση για λήψη δοκιμίων σκυροδέματος), δημιουργήθηκε αρχικά η Εγκύκλιος Ε58 (ύστερα από τον ΚΤΣ-85) και μεταγενέστερα η Εγκύκλιος Ε7 (ύστερα από τον ΚΤΣ-97). Σκοπός τους ήταν η εκτίμηση της υφισταμένης (σήμερα, κατά τη λήψη των καρότων) αντοχής ενός υπάρχοντος, παλαιού, σκληρυμένου σκυροδέματος (προϋπάρχοντος των ΚΤΣ), προκειμένου να γίνει προσθήκη ορόφου ή επισκευή ή έλεγχος αντοχής ή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με ένα νέο (π.χ. Αντισεισμικό) Κανονισμό. Στην καθημερινή πράξη όμως απεδείχθη πως (ότι και αν λένε οι ΚΤΣ) ο απλός πολίτης και, πολύ περισσότερο, ο δικαστής δεν πείθεται με κανένα τρόπο ότι ο έλεγχος με καρότα, που είναι κατάλληλος για τους ως άνω «επανελέγχους» (του ΚΤΣ) και για τον έλεγχο παλαιών κατασκευών (της Εγκυκλίου Ε7), δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο προσφάτων κατασκευών στις οποίες δεν ελήφθησαν δοκίμια νωπού σκυροδέματος. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις που υφίσταται ενιαία συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, για επίτευξη συγκεκριμένης κατηγορίας σκυροδέματος στο έργο, η διάκριση μεταξύ υλικού (νωπού σκυροδέματος) και σκληρυμένου σκυροδέματος στο έργο δεν έχει νόημα, ούτε απαιτείται. Είναι επαρκές να έχει το σκυρόδεμα, στην τελική του μορφή και στην τελική θέση «λειτουργίας» του, την απαιτούμενη και προκαθορισμένη αντοχή. Τέτοια είναι και η απαίτηση για τα Δημόσια Έργα, στα οποία ο ανάδοχος έχει την πλήρη και ενιαία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η πραγματική ανάγκη οδήγησε τον ΕΣΠΕΛ να κάνει τον έλεγχο της τηρήσεως των συμβατικών υποχρεώσεων των ελεγχομένων έργων (ως προς το σκυρόδεμα) με καρότα, εφαρμόζοντας την Εγκύκλιο Ε7, παρά το ότι η ίδια η Εγκύκλιος δηλώνει στο πρώτο της άρθρο ότι δεν είναι κατάλληλη για τον έλεγχο αυτόν. Αυτή η παρατυπία (μαζί με κάποιες υπερβολές της Εγκυκλίου) οδήγησε σε επιβολές προστίμων, διαμαρτυρίες και, ενίοτε, σε απεντάξεις έργων από τη χρηματοδότηση. Το σφάλμα εκτιμήσεως της πραγματικής ποιότητας και αντοχής του σκυροδέματος, από τον ΕΣΠΕΛ και κατά την Εγκύκλιο Ε7, γινόταν παράλογα μεγάλο, με τη συνδρομή και των υπερβολών της Εγκυκλίου, κατά τις οποίες, αν η διαπιστούμενη αντοχή από τον έλεγχο των καρότων έπεφτε ανάμεσα σε δύο «επίσημες» κατηγορίες, έπρεπε να καταταγεί στην κατώτερη, π.χ. αν η διαπιστούμενη αντοχή ήταν 19,8 MPa, εθεωρείτο σαν να ήταν 16 MPa («επίσημες» κατηγορίες οι C20 και C16). Προσωπικώς, είχα εκφράσει αμέσως τις αντιρρήσεις μου για την Εγκύκλιο Ε7, κατ’ αρχήν στην Ημερίδα του ΤΕΕ της 24-9-1998, αμέσως μετά (ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ στη Μόνιμη Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΜΕΤΣ) στον Διευθυντή του ΚΕΔΕ με την από 2710-1998 επιστολή, και είχα επαναλάβει τις αντιρρήσεις μου και πολλές άλλες φορές, γραπτώς και προφορικώς. Μαζί μου είχαν συμφωνήσει δημόσια όλοι οι ασχολούμενοι με το σκυρόδεμα (και οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ), χωρίς όμως να γίνει ποτέ τίποτα για τη διόρθωση. Με αφορμή τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάξεως του νέου ΚΤΣ (που θα ενσωματώσει τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 206-1, ΕΝ 12620 κλπ.) υπέβαλα στο ΚΕΔΕ την υπ’ αριθμ. 82425/18-1-2007 πρόταση για ένα Σχέδιο Νέας Εγκυκλίου Ε7, που (κατά τη γνώμη μου) θα διόρθωνε τα κακώς κείμενα. Οι προσπάθειες γενικής αποδοχής του από την Επιτροπή απέτυχαν. Το τελικώς διαμορφωθέν κείμενο, που ενσωματώνει πολλές από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, τίθεται στην κρίση παντός δυναμένου να έχει γνώμη, μέσα από το Forum www.e-archimedes.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ “ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε 7’’ 16 - 4 – 2007ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. & ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ14) Πληροφορίες : Τηλέφωνο :Αθήνα, ………….. - 2007 Αρ. Πρωτ. …………… Προς: Ως Πίνακας ΑποδεκτώνΘΕΜΑ: Εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εκτίμηση της αντοχής σκληρυμένου σκυροδέματος στο έργο, απαιτεί εμπειρία, ειδίκευση και καλή γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Γενικώς, η εμφαινόμενη αντοχή από τον έλεγχο πυρήνων (καρότων), υστερεί εν σχέσει προς την αντοχή που θα έδιδαν κυλινδρικά δοκίμια νωπού σκυροδέματος, παραγόμενα, συμπυκνούμενα, συντηρούμενα και θραυόμενα κατά την σχετική προδιαγραφή. Επισημαίνονται τα εξής: • Η διασπορά των αποτελεσμάτων ελέγχου πυρήνων είναι μεγαλύτερη από την διασπορά των δοκιμίων νωπού σκυροδέματος, κυρίως λόγω μεγαλυτέρων δυνατοτήτων ορθής και ομοιόμορφης συμπυκνώσεως και συντηρήσεως των δοκιμίων, έναντι των συνθηκών εργοταξίου • Η αντοχή του πυρήνα είναι εκ των πραγμάτων μικρότερη από την αντοχή δοκιμίου, επειδή η κοπή αδρανών στη πλευρική επιφάνεια κατά τη διάτρηση, χαλαρώνει την συγκόλλησή τους με τον τσιμεντοπολτό (χωρίς αυτό να είναι εμφανές), με συνέπεια οι κομμένοι κόκκοι αδρανών να διατηρούνται ενδεχομένως στη θέση τους μόνον δια της εμπλοκής τους στον ιστό, χωρίς να συνεισφέρουν πλήρως στην αντοχή • Οι αντοχές πυρήνων που λαμβάνονται κατά την διεύθυνση σκυροδετήσεως ή κατά κάθετη διεύθυνση διαφέρουν. Γενικώς, οι πυρήνες που λαμβάνονται κατά τη διεύθυνση σκυροδετήσεως, δίνουν μεγαλύτερες αντοχές • Η αντοχή πυρήνων που λαμβάνονται στον «πόδα» κατακορύφων στοιχείων (στύλων, τοιχίων) είναι μεγαλύτερη από την αντοχή αυτών που λαμβάνονται στην «κεφαλή» • Η αντοχή πυρήνων που περιέχουν τεμάχια οπλισμού εμφανίζεται μειωμένη, εξαρτώμενη και από τη διάμετρο και τη θέση των ράβδων • Η αντοχή του ανωτέρου στρώματος πλακός, περί το 20% του συνολικού πάχους, έχει αντοχή μικρότερη του υπολοίπου, λόγω αυξημένης αναλογίας νερού εκ της εξιδρώσεως και λόγω μειωμένης συμπύκνωσης • Η επί τόπου αντοχή διαφοροποιείται, γενικώς, εντός του ελεγχομένου τμήματος κατασκευής (παρτίδας) αλλά και εντός του αυτού δομικού στοιχείου, κατά απρόβλεπτο τρόπο, εξαρτώμενο από τις συνθήκες του έργου • Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τον έλεγχο δια πυρήνων που περιγράφεται στα επόμενα, πρέπει να γίνεται από μηχανικό έμπειρο, που είναι σε θέση να συνεκτιμήσει την επίδραση καθενός από τους πιο πάνω παράγοντες στα λαμβανόμενα αριθμητικά αποτελέσματα, και να συνθέσει την τελική κρίση.-1- 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η Εγκύκλιος αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που πρέπει να εκτιμηθεί η αντοχή του διαστρωμένου σκυροδέματος υφιστάμενης κατασκευής. Η πυρηνοληψία δεν υποκαθιστά τους ελέγχους συμμορφώσεως και τους επανέλεγχους που ορίζει ο ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, οι οποίοι εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε κάθε έργο, στο νωπό σκυρόδεμα. 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 3.1 Γίνεται αποδεκτό ότι η αντοχή του διαστρωμένου σκυροδέματος κατά την ημέρα του ελέγχου του, μπορεί να προσεγγισθεί από τον έλεγχο με πυρήνες, με τον τρόπο που περιγράφεται στα επόμενα. Η προσέγγιση θεωρείται επαρκώς αξιόπιστη εφ’ όσον τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρούσης. 3.2 Σημειώνεται ότι από την αντοχή που προκύπτει με τον έλεγχο των πυρήνων, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η κατηγορία αντοχής στην οποία ανήκε το νωπό σκυρόδεμα (ως υλικό) κατά την ημέρα της διαστρώσεώς του, δεδομένου ότι με τα δοκίμια νωπού σκυροδέματος κρίνεται μόνο το υλικό, ενώ η αντοχή των πυρήνων εξαρτάται επίσης από την συμπύκνωση και την συντήρηση του σκυροδέματος στο εργοτάξιο, καθώς και από άλλες συνθήκες του έργου. 3.3 Με την προδιαγραφόμενη μέθοδο μπορεί όμως να αξιολογηθεί, προσεγγιστικά, η συμμόρφωση του εργολάβου προς την συμβατική του υποχρέωση, όσον αφορά την αντοχή του διαστρωμένου και σκληρυμένου σκυροδέματος στο έργο, περιλαμβανομένης της διαστρώσεως, της συμπυκνώσεως, της συντηρήσεως και των λοιπών συνθηκών του έργου. Αν πρόκειται να κριθεί η ως άνω συμβατική υποχρέωση του εργολάβου του έργου, για την διάστρωση σκυροδέματος με καθορισμένη τελική συμβατική αντοχή (περιλαμβανομένης της διαστρώσεως, συμπυκνώσεως, συντηρήσεως κλπ.), για την ρύθμιση οικονομικών θεμάτων, είναι επιτρεπτή η χρονική αναγωγή της διαπιστουμένης αντοχής στον χρόνο των 28 ημερών μετά την διάστρωση, κατά τον οριζόμενο στον ΚΤΣ τρόπο (πργρ. 13.7.9). Ήτοι, για τον προσδιορισμό της επί τόπου αντοχής των 28 ημερών, πρέπει η υπολογιζόμενη, κατά το κατωτέρω άρθρο 5, αντοχή, να διαιρεθεί δια 1,10 αν ο έλεγχος γίνεται μετά παρέλευση διμήνου από της σκυροδετήσεως, ή να διαιρεθεί δια 1,15 αν έχει παρέλθει τρίμηνο χρονικό διάστημα ή μεγαλύτερο. 3.4 Αν πρόκειται να γίνουν στατικοί έλεγχοι επάρκειας μιας κατασκευής, στους υπολογισμούς θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αντοχή σκυροδέματος που προκύπτει από τον έλεγχο δια των πυρήνων, όπως αυτή εκτιμάται κατά τα επόμενα. 3.5 Στην διαδικασία επιλογής των θέσεων και της δειγματοληψίας, και επίσης της θραύσεως των πυρήνων, δικαιούνται να μετέχουν όλοι οι έχοντες νόμιμο συμφέρον και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, καλούμενοι προς τούτο από τον επισπεύδοντα. Η μη συμμετοχή του κληθέντος και μη παραστάντος, δεν αναστέλλει ούτε αποτελεί λόγο αμφισβητήσεως της διαδικασίας. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.1 Η εκ σκυροδέματος κατασκευή διαχωρίζεται σε τμήματα - περιοχές (παρτίδες), που διαφαίνεται ή εικάζεται ότι διαστρώθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στον διαχωρισμό αυτόν βοηθούν το Ημερολόγιο του Έργου και τα Δελτία Αποστολής σκυροδέματος (αν υπάρχουν), το είδος και η μορφή της κατασκευής, οι διαστάσεις, οι αρμοί εργασίας, οι αρμοί διαστολής κ.τ.λ. Για παράδειγμα, ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα (παρτίδες) τα σκυροδέματα που ανήκουν σε διαφορετικούς ορόφους. 4.2 Κάθε τμήμα (παρτίδα) θα ελέγχεται χωριστά με έξι πυρήνες που λαμβάνονται σε τυχαίες θέσεις αυτού του τμήματος (παρτίδας) χωρίς προετοιμασία (διαβροχή κλπ.). Οι θέσεις λήψεως θα είναι, κατά το εφικτόν, διεσπαρμένες τυχαία στο ελεγχόμενο τμήμα, ώστε το αποτέλεσμα του ελέγχου να είναι αντιπροσωπευτικό. Με κάθε εξάδα πυρήνων προσεγγίζεται η αντοχή σκυροδέματος της ελεγχόμενης παρτίδας. 4.3 Οι πυρήνες λαμβάνονται με κατάλληλο περιστροφικό τρυπάνι, με αδαμαντοκορώνα σε καλή κατάσταση, από σημείο που δεν είναι κοντά σε περιοχή πέρατος στοιχείου (ακμές δομικών στοιχείων, αρμοί διαστολής ή εργασίας κλπ.) ή σε περιοχή που παρουσιάζει εμφανή ρηγμάτωση ή σε περιοχή που παρουσιάζονται ανωμαλίες ιστού (κενά, απόμιξη κλπ.) ή σε περιοχή στην οποία δικαιολογείται αφανής ρηγμάτωση από τη λειτουργία του φορέα (περιοχή εφελκυσμού).-2- Επισημαίνεται ότι η αντοχή έχει, γενικώς, μεγαλύτερη σημασία για το σκυρόδεμα το διαστρωμένο στα κατακόρυφα στοιχεία (στύλους, τοιχία) απ’ ότι στις πλάκες, οι οποίες ενδεχομένως υστερούν ως προς τη συμπύκνωση του νωπού σκυροδέματος κατά τη διάστρωση. Η διάτρηση των στοιχείων αυτών (στύλων, τοιχίων) δεν πρέπει να δημιουργεί (έστω και προσωρινούς) κινδύνους για την ευστάθεια της κατασκευής. Η επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας πρέπει να γίνεται με γνώση και χωρίς επιλεκτική τους προτίμηση. 4.4 Θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι πυρήνες να μην περιέχουν οπλισμό. Πυρήνες που θα περιέχουν περισσότερα από ένα τμήμα ράβδου οπλισμού ή τμήμα ράβδου κατά τον άξονα του πυρήνα ή τμήμα ράβδου με διάμετρο μεγαλύτερη από 8mm, θα απορρίπτονται και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη στην εκτίμηση της αντοχής. Σε περίπτωση καρά την οποία, λόγω πυκνότητας οπλισμών, δεν είναι δυνατή η λήψη πυρήνων χωρίς την κοπή ράβδων οπλισμού, τότε ο έλεγχος της αντοχής με πυρήνες πρέπει να αποφεύγεται και να εφαρμόζονται έμμεσες, μη καταστροφικές μέθοδοι. 4.5 Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα του ελέγχου, πρέπει ο μέγιστος κόκκος αδρανούς του ελεγχομένου σκυροδέματος να μην είναι μεγαλύτερος του 1/3 της διαμέτρου του πυρήνα. Η διάμετρος των πυρήνων θα είναι 10 ± 0,5 cm και το ύψος τους, μετά την αφαίρεση του ακραίου τμήματος και τη λείανση ή πριν από την επίστρωση του κονιάματος επιπεδώσεως (καπέλωμα), δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 9,5 cm. Θα επιδιώκεται, ο λόγος H/D να μην είναι μικρότερος του 1,00. Πυρήνες με μεγαλύτερο ύψος (H/D > 1) εμφανίζουν μικρότερη αντοχή, λόγω της μειώσεως της «περισφίξεως» που προκαλούν οι πλάκες της πρέσσας κατά την διαδικασία θραύσεως, με την αναπτυσσόμενη τριβή στις επιφάνειες των βάσεων. Για την αναγωγή των αποτελεσμάτων στην ίδια βάση, παρατίθεται κατωτέρω ο σχετικός Πίνακας 1. Η περιγραφόμενη στην παρούσα μέθοδος πυρηνοληψίας (λήψεως καρότων), δεν έχει εφαρμογή σε πολύ λεπτά στοιχεία (κελύφη, άνω πλάκα δοκιδωτής πλάκας - σάντουιτς). 4.6 Οι αποκοπτόμενοι πυρήνες, θα διαμορφώνονται με κοπή ή άλλη επεξεργασία έτσι ώστε να προκύπτουν επίπεδα βάσεων κάθετα στις γενέτειρες. Τελικά οι βάσεις του πυρήνα θα επιπεδώνονται με λείανση (κατά προτίμηση) ή με ειδική κονία επιπεδώσεως (καπέλωμα). Η συντήρηση των πυρήνων μέχρι τον έλεγχο τους, θα γίνεται σε συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας κατά το δυνατόν παρόμοιες με εκείνες της λειτουργίας του έργου, από το οποίο αποκόπηκαν. Ως μήκος του δοκιμίου, που μορφώθηκε όπως αναφέρεται προηγουμένως, λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών με ακρίβεια ±1 mm. H διάμετρος του δοκιμίου μετριέται περίπου στο μέσο του ύψους του σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις, με ακρίβεια ±0,5 mm. 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ 5.1 Ο έλεγχος της αντοχής σε θλίψη, γίνεται με θραύση των δοκιμίων, σε πρέσσα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-1: 27-7-2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-1 . Θα απορρίπτονται και δεν θα ελέγχονται καρότα που παρουσιάζουν ρωγμές ή κενά ή θα έχουν ενσωματωμένα ξένα σώματα (ξύλο, χαρτί, πανί, πολυστερίνη κλπ.) ή θα εμφανίζουν ενδείξεις διακοπής διαστρώσεως (συνήθως καθ’ ύψος). Δεν θα αποκλείονται καρότα που εμφανίζουν στην πλευρική τους επιφάνεια τις ενδείξεις εγκιβωτισμένων φυσαλίδων αέρα. Στο φύλλο ελέγχου των πυρήνων ή και σε κάποιο σκαρίφημα του έργου, θα αναγράφεται ή θα σημειώνεται η θέση ή το στοιχείο από το οποίον ελήφθη κάθε πυρήνας. Θα αναγράφεται επίσης αν υπήρχαν και σε ποιον, ενσωματωμένα ξένα σώματα στη μάζα του (οπλισμός, ξύλα, χαρτιά κλπ.) ή κενά διαστρώσεως ή περιοχές απομίξεως, ή διακοπή διαστρώσεως, τα οποία δεν εμφανίζονταν στην εξωτερική επιφάνεια. 5.2 Θεωρείται ότι η αντοχή ενός πυρήνα διαμέτρου 10 cm και H/D = 1, που ελήφθη με οριζόντια διάτρηση, αντιστοιχεί στην αντοχή κυβικού δοκιμίου, ακμής 150 mm. 5.3 Η αναμενόμενη να προκύψει, από τη θραύση των πυρήνων, αντοχή ενός σκυροδέματος που σχεδιάστηκε να έχει χαρακτηριστική αντοχή fck, είναι 0,85 f ck είτε πρόκειται για αντοχή κυλίνδρου, είτε πρόκειται για αντοχή κύβου. 5.4 Για να θεωρηθεί ότι το αποτέλεσμα της θραύσεως των 6 πυρήνων, αποδεικνύει ότι το ελεγχόμενο σκυρόδεμα έχει την σχεδιασμένη συμβατική κυβική αντοχή f ck, πρέπει να ικανοποιείται η σχέση Χ6 ≥ 0,85(fck + 1,60 s)(1)όπου Χ6 είναι η μέση τιμή αντοχής των 6 πυρήνων με H/D = 1, fck είναι η χαρακτηριστική κυβική αντοχή του ελεγχομένου σκυροδέματος και s είναι η τυπική απόκλιση των τιμών θραύσεως.-3- Σε συνέπεια με την προηγούμενη σχέση, η επί τόπου (in situ, i.s.) κυβική αντοχή του σκυροδέματος που ελέγχθηκε με 6 πυρήνες είναι f i.s. = X6 / 0,85 – 1,60 s(2)5.5 Επιτρέπεται και υποδεικνύεται η λήψη ενός επί πλέον (εβδόμου) πυρήνα, για την περίπτωση ελαττωματικού δοκιμίου ή δοκιμίου που αποκλίνει τόσο από τον μέσο όρο, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ανήκει στον ελεγχόμενο πληθυσμό. Επιτρέπεται επίσης ο επανέλεγχος με λήψη νέων εξάδων πυρήνων, για την επιβεβαίωση των ληφθέντων αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα αν η εμφανιζόμενη υστέρηση είναι μικρή και βρίσκεται μέσα στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Ο έλεγχος θα γίνεται τότε με την δωδεκάδα των πυρήνων, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός προσεγγίσεως, με την εφαρμογή της σχέσεως Χ12 ≥ 0,85(fck + 1,48 s)(3)και η επί τόπου αντοχή του ελεγχομένου σκυροδέματος είναι: fi.s = X12 / 0,85 – 1,48 s(4)5.6 Στην περίπτωση που η τιμή του λόγου H/D των πυρήνων διαφέρει της μονάδος, θα γίνεται χρήση των συντελεστών του επομένου Πίνακα 1. Ο λόγος H/D πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,10. Η τιμή θραύσεως Χi κάθε πυρήνα θα πολλαπλασιάζεται με τον λόγο L1 / 0,85 ώστε όλες οι τιμές να γίνουν ισοδύναμες προς την τιμή θραύσεως πυρήνα με λόγο H/D = 1. Ο μέσος όρος των λαμβανομένων τιμών, εισάγεται στις εξισώσεις (1) ή (2) και αντίστοιχα (3) ή (4) για την συναγωγή της τελικής κρίσεως. 5.7 Οι διαμορφούμενες οπές στο σκυρόδεμα από τη λήψη των πυρήνων, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν δημιουργηθεί σε κατακόρυφα στοιχεία ή δοκούς, θα γεμίζουν αμέσως και πλήρως με πολυμερικό ή μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα, από το συνεργείο που εκτελεί τη διάτρηση και υπ’ ευθύνη του. Η σχετική δαπάνη βαρύνει, κατ’ αρχήν, τον αιτούντα τον έλεγχο. 5.8 Η κοπή ή η κάκωση ράβδων οπλισμού κατά τη διάτρηση πρέπει να αποφεύγεται, με διερεύνηση της θέσεως των οπλισμών, πριν από τη λήψη των πυρήνων. Αν όμως συμβεί πρέπει να αποκαθίσταται η λειτουργία των ράβδων, ανάλογα και με την συμβολή της πληγείσης ράβδου στην αντοχή του έργου. Πίνακας 1. Συντελεστές επιρροής του λόγου H/D στην τιμή της αντοχής πυρήνα Η:DL1Η:DL1Η:DL10,900,8200,970,8411,040,8600,910,8230,980,8441,050,8620,920,8260,990,8471,060,8640,930,8291,000,8501,070,8670,940,8321,010,8521,080,8690,950,8351,020,8551,090,8720,960,8381,030,8571,100,8746. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6.1 Αν σε μια μικρή περιοχή το σκυρόδεμα παρουσιάζει ελαττώματα από κακή κατασκευή (π.χ. κακή συμπύκνωση, απόμιξη, διαφυγή λεπτού υλικού κλπ.) ή εξωτερικά αίτια (π.χ. πυρκαγιά) και ζητείται η αντοχή του σκυροδέματος σ' αυτή την περιοχή, θα λαμβάνονται τρεις πυρήνες. Η υπάρχουσα ή απομένουσα αντοχή σκυροδέματος θα εκτιμάται ως το ποσοστό 1/ 0.85 του μέσου όρου των αντοχών των πυρήνων, όπως αυτή υπολογίζεται (για κάθε πυρήνα) κατά τα προηγούμενα, κατόπιν αναγωγής στην αντοχή πυρήνα με H/D = 1. Στην περίπτωση ελαττώματος που επιβλήθηκε από εξωτερικά αίτια, ενδεχομένως απαιτούνται περισσότεροι, πιο εκτεταμένοι ή και άλλης φύσεως έλεγχοι. 6.2 Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνει εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας κατασκευής, ως συνόλου, που παρουσιάζει τέτοιας μορφής τοπικά προβλήματα, εναπόκειται στο μελετητή Μηχανικό να εκτιμήσει αν η φέρουσα ικανότητα του συνόλου, θα κριθεί ή θα επηρεασθεί και πόσο, από την αντοχή των περιοχών με ελαττωματικό σκυρόδεμα (παράγραφος 6.1).-4- Αν δηλαδή η έκταση, το πλήθος και η θέση αυτών των περιοχών στον φορέα, σε συνάρτηση με την αντοχή σκυροδέματος στον υπόλοιπο φορέα, αλλά και με το είδος και τη μορφολογία της κατασκευής, επηρεάζουν τόσο τη στατική λειτουργία, ώστε να απαιτείται ή όχι ενίσχυση κάποιας περιοχής ή κάποιου στοιχείου ή του συνολικού φορέα.7. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Η Εγκύκλιος αυτή τίθεται σε ισχύ εντός μηνός από της δημοσιεύσεως. Μετά την ημερομηνία ισχύος της, καταργείται η Εγκύκλιος Ε7, αρ. Πρωτ. Δ14/19066/28-3-1997. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ-5-
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.