Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Ημερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών - Δράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011.

Εισηγητής:  κ. Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μ.Μ.Μ., Προϊσταμενος ΠΕΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝΜαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.grΑθήνα, 23 / 3 / 2011ΕΙΣΗΓΗΣΗ στην Ημερίδα του ΤΕΕ για το" Έτος εποπτείας της αγοράς των προϊόντων Δομικών Κατασκευών " με θέμα"Εποπτεία αγοράς προϊόντων Δομικών Κατασκευών - Δράσεις και προοπτική τους"Η ΕΜΔΥΔΑΣ παρεμβαίνει συνεχώς δυναμικά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας. Με ιδιαίτερα άμεσο τρόπο δε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του δημόσιου και των δημόσιων λειτουργών και τα οποία μπορούν να προσφέρουν στους Έλληνες πολίτες ασφάλεια κατασκευών, περιβαλλοντικές επιδόσεις, βελτιωμένη οικονομική απόδοση. Με περίπου δώδεκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και απασχόληση σε όλους τους τομείς δράσης του δημόσιου η ΕΜΔΥΔΑΣ δραστηριοποιείται συνεχώς για τη βελτίωση της απόδοσης των τεχνικών υπηρεσιών, για την επιμόρφωση των διπλωματούχων μηχανικών μελών της. Με την ποιότητα των προϊόντων δομικών κατασκευών, την εφαρμογή τους στα τεχνικά έργα δημόσια και ιδιωτικά ασχολείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων και δημοσίων υπηρεσιών. Στο ζήτημα αυτό της επιδίωξης ποιότητας υλικών και έργων η ΕΜΔΥΔΑΣ κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει μια πολύ μεγάλη δράση, α)πραγματοποιώντας ειδικές συσκέψεις με όλους τους συναδέλφους προϊσταμένους του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), των Περιφερειακών Εργαστηρίων (τέως ΠΕΔΕ)β)καταθέτοντας στην πολιτική ηγεσία του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ και γενικώς προς τα συναρμόδια Υπουργεία, προτάσεις για την ενδυνάμωση, ορθή λειτουργία, συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφερειών, τέως Νομαρχιών, Δήμωνγ)καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με πλήρως επεξεργασμένα προγράμματα ειδικών σεμιναρίων για διπλωματούχους μηχανικούς του Δημοσίου, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας παραγωγής τεχνικών έργων, ελέγχου των προϊόντων δομικών κατασκευών και λοιπά σχετικά θέματα.Και η δράση αυτή εντείνεται κάθε ημέρα με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας.1 Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται σήμερα είναι πως και με ποιον φορέα θα πρέπει η χώρα μας να ασκήσει πραγματική Εποπτεία στη Αγορά των προϊόντων δομικών κατασκευών. Η Εποπτεία της Αγοράς έχει αφενός από μόνη της τεράστια σημασία για την προστασία του καταναλωτή (ιδιώτη ή δημόσιου χρήστη) και αφετέρου αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρ. Ένωσης. Για εμάς κυρίαρχο είναι το πρώτο και θα έπρεπε ήδη να έχουμε ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες είτε είναι ευρωπαϊκή πολιτική και νομική υποχρέωση είτε όχι. Όμως αποτελεί και υποχρέωσή μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, το ΠΔ 334/94 που ενσωματώνει την Οδηγία αυτή, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008. Μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί πραγματική Εποπτεία της Αγοράς για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών, παρότι με το ΠΔ 334/94 έχει οριστεί ως αρμόδια η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Σημειώνουμε δεκαεπτα’ χρόνια από το ΠΔ 334. Παράλληλα όμως ασκείται μία «οιονεί» Εποπτεία της Αγοράς από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (τέως ΥΠΕΧΩΔΕ) σε δύο κρίσιμα για την ασφάλεια των κατασκευών προϊόντα (σκυρόδεμα και οπλισμό σκυροδέματος), με βάση το νόμο κατασκευής των Δημοσίων Έργων (ν. 1418/84). Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε έγκαιρα από το ΤΕΕ, από το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ και από την ΕΜΔΥΔΑΣ και ανελήφθησαν πρωτοβουλίες από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των Δημοσίων Έργων (2003-2004). Συγκεκριμένα ανατέθηκε μελέτη της οποίας τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην Ημερίδα του ΤΕΕ « Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων» (10-11-2005) Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης με θέμα «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων - Δημιουργία Δικτύου Εργαστηρίων» είναι ότι η ανάθεση της εποπτείας της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ) είναι η καλύτερη από οικονομικοτεχνικής πλευράς επιλογή. Επιπλέον αυτών, η οδηγία 89/106 και το ΠΔ 334/94 αντιμετωπίζουν τα δομικά υλικά όχι ως ανεξάρτητα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά ως προοριζόμενα να ενσωματωθούν σε τεχνικά έργα επί των οποίων το ΥΠΑΑΝ (Γεν. Γραμμ. Βιομηχανίας) δεν έχει καμία απολύτως σχέση και επιπλέον δεν διαθέτει προσωπικό με εξειδικεύσεις στα δομικά υλικά και επαρκές σε πλήθος, ώστε να υλοποιηθούν υπό ενιαίο σχήμα όλες οι σχετικές λειτουργίες. Επίσης το ΥΠΑΑΝ μπορεί να έχει μεν την γενική ευθύνη άσκησης της εθνικής πολιτικής στα θέματα των οδηγιών νέας προσέγγισης καθώς και των επαφών με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συγκεκριμένες όμως οδηγίες άλλα Υπουργεία (λόγω συνάφειας με το αντικείμενο) έχουν αναλάβει να ‘’λειτουργήσουν’’ την εποπτεία της αγοράς, όπως: •το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει την ευθύνη για τις 3 Οδηγίες που αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ)•το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ έχει την ευθύνη για θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336/ΕΟΚ) και τερματικές συσκευές τηλεπικοινωνιών (99/5/ΕΚ).Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη πλήρους οργανογράμματος του προτεινόμενου φορέα – δημόσιας αρχής - και συγκεκριμένα υπό την Γενική Διεύθυνση Ποιότητας του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ) προτάθηκε δημιουργία: 1)Διεύθυνσης Εποπτείας Δομικών Υλικών (ΔΕΔΥ), αποτελούμενης από τα Τμήματα: α. β.Τμήμα Παρακολούθησης Μονάδων Παραγωγής Δομικών Υλικών (ΤΠΜΠΔΥ)γ. 2)Εποπτείας της Αγοράς των Δομικών Υλικών (ΤΕΑΔΥ),Τμήμα Μητρώου Υλικών (ΤΜΥ)Νομικού Γραφείου που θα υποστηρίζει νομικά τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς και 2 3)Συμβουλίου Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Υλικών (ΣΕΑΔΥ) Το Συμβούλιο Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Υλικών θα είναι το όργανο της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ) που θα εισηγείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Δομικών Υλικών (ΔΕΔΥ) σχετικά με τον καθορισμό και την εφαρμογή των κανόνων για τα θέματα εποπτείας της αγοράς των δομικών υλικών. Στο Συμβούλιο προτάθηκε να συμμετέχει προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας καθώς και εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενοι φορείς παραγωγών, εισαγωγέων, εμπόρων, κατασκευαστών, μελετητών, εγκαταστατών κτλ.Από τα παραπάνω θεωρούμε κρίσιμα σημεία: α)το ότι η εποπτεία ΠΔΚ πρέπει να ασκείται από δημόσια αρχή ή δημόσιες αρχές, κάτι το οποίο είναι απόλυτα σύμφωνο και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και Εποπτείας της Αγοράς» όπου στο άρθρο 2 στις παραγράφους 17 & 18 ορίζει ότι «Εποπτεία της Αγοράς» είναι «δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές…» και ότι «αρχή Εποπτείας της Αγοράς» είναι «η αρχή ή οι αρχές κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του».β)το ότι είναι κρίσιμο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό η λειτουργία της Εποπτείας της Αγοράς να ασκείται τόσο μέσω ελέγχου εγγράφων αλλά και ιδιαίτερα για τη χώρα μας και μέσω φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, κάτι το οποίο είναι επίσης σύμφωνο με τον Κανονισμό 765/2008 (άρθρο 19 παρ. 1)γ)το ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο στη χώρα μας ο έλεγχος των κατασκευών και ο έλεγχος της παραγωγής και διακίνησης (εποπτεία) των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών να ασκείται από έναν ενιαίο φορέα.Με το παραπάνω δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ λαμβάνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου Υπουργείου της χώρας και μάλιστα τη στιγμή που το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, εγκαθιστά πλέον ένα σύστημα Εποπτείας της Αγοράς για είκοσι Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης, μία εκ των οποίων είναι η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Θεωρούμε όμως ότι όπως έχουν δοθεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας τρεις Οδηγίες και στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δύο Οδηγίες για άσκηση Εποπτείας της Αγοράς, θα πρέπει να γίνει σοβαρή και άμεση συνεννόηση των πολιτικών ηγεσιών των δύο αυτών Υπουργείων, έτσι ώστε δια της βέλτιστης αξιοποίησης των πολύτιμων στελεχών και των δύο Υπουργείων να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη η Εποπτεία Αγοράς των ΠΔΚ. Επίσης θεωρούμε ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπων των κλαδικών παραγωγικών φορέων προϊόντων δομικών κατασκευών στα διοικητικά όργανα των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά αντίθετα θα ήταν θετική η συμμετοχή τους σε κάποιο «Εθνικό Συμβούλιο Εποπτείας της Αγοράς ΠΔΚ», σε αναλογία με διάφορα εθνικά συμβούλια όπως π.χ. χωροταξίας, ασφάλειας και υγείας εργαζομένων κλπ.Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μ.Μ.Μ. Προϊστάμενος Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.