Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων / ΔΙΠΑΔ

Εγγραφο οικ 403 / 22-06-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) Ταχ. Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι Ταχ. Κωδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ελ. Σκαραμαγκά Τηλέφωνο : 2107710158 FA X : 2107716225 e-mail : ested1@otenet.grΘΕΜΑ :Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ. 403ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής.Tήρηση στα εργοτάξια, βιβλίων ασφάλειας και υγείας και αποδεικτικών στοιχείων για τα μηχανήματα έργων.Επειδή στην Υπηρεσία μας έχει περιέλθει σωρεία ερωτημάτων σχετικά με τα βιβλία και τα έγγραφα, που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σας διαβιβάζουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, για υποβοήθηση του έργου σας. Οι πίνακες αυτοί αναφέρονται στo Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, Βιβλία Μηχανημάτων κ.λ.π. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει συντάξει πίνακες ελέγχου εργασιών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των μέτρων ασφάλειας (checklists) στα εργοτάξια. Οι πίνακες αυτοί μπορούν να εξειδικεύονται ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε (Διαδρομή: βιβλιοθήκη - κατάλογος βιβλιοθηκών - συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών - check lists - πίνακες ελέγχου για εργοτάξια - Ηλεκτρονική θέση: Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο). Συνημμένα 2 πίνακες (4σελίδες)Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΡ. ΚΟΚΛΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΑΔ•Υποδείξεις οργάνου αρμόδιου για έλεγχο (Επιθεωρητής εργασίας κλπ) •Αναφορές τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων •Καταλληλότητα ικριωμάτων •Έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτωνΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ• Οι επιβλέποντες μηχανικοί : ( οι επί τόπου μηχ/κοί της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και οι επιβλέποντες μηχανικοί της Δ/σας Υπηρεσίας )• Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών . • Το αρμόδιο όργανο ελέγχου (επιθεωρητής εργασίας κ.λ.π.)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΤο ΗΜΑ θεωρείται από τις Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. (Υ.Α. 130646/1984, παρ. 4 - ΗΜΑ - Φ.Ε.Κ. 154Β/ 19-3-84 )1* Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Π.Δ. 305/96 (άρθρο13)•Αποτελέσματα ελέγχων ή δοκιμώνΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣΕπιθεωρήσεις εργασίας•Διαπιστώσεις υποδείξεις βελτίωσης συνθηκών εργασίας στο εργοτάξιο και παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Ν.1396/83 (άρθρο 8, παρ.1) • ΠΔ 1073/81 (άρθρο 113, παρ.1)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ•Ο Εργοδότης (Εργολάβος ή υπεργολάβος ή Κύριος του Έργου )ΤΙΤΛΟΣ• Ν.1396/83 (αρθρο 8, παρ.2) • Υ.A. 130646/1984 παρ. 3 -ΗMΑ - (Φ.Ε.Κ. 154Β/19-3-84) • Π.Δ. 1073/81(αρ.113, παρ.1) Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, παρ. 14)α/α• Ν. 1396/83 (άρθρο 8 , παρ.2) • Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 27/2003 (Αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003)ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ* Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) οφείλεται να τηρείται στα εργοτάξια του άρθρου 3 παρ. 12 του ΠΔ 305/96Τήρηση βιβλίων Ασφάλειας και Υγείας κλπ.docΠΙΝΑΚΑΣ 1 / 4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΑΔ3Βιβλίο ατυχημάτωνΑίτια και περιγραφή ατυχημάτων• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.β)Ο Εργοδότης* Ο Τεχνικός Ασφάλειας* Υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού και Γιατρού Ασφαλείας έχουν τα εργοτάξια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1568/85 και το άρθρο 4 του ΠΔ 17/96.Τήρηση βιβλίων Ασφάλειας και Υγείας κλπ.docΠΙΝΑΚΑΣ 2 / 4ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΕπιθεωρήσεις εργασίας• Ν. 1568/85 (άρθρο 6, παρ.1) • Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.β)• Ν.1568/85 (άρθρο 6, παρ. 1) • Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.β)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Ν.1568/85 (άρθρο 9, παρ.1) • Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.β.)• Υποδείξεις του γιατρού εργασίας προς τον εργοδότη, τους εργαζόμενους / εκπροσώπους τους, για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ* Ο Τεχνικός ΑσφάλειαςΒιβλίο υποδείξεων Τεχνικού ΑσφαλείαςΝΟΜΟΘΕΣΙΑ* Ο γιατρός εργασίας2• Μέτρα για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων κατά την κατσκευή του έργου.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ• Ν.1568/85 (άρθρο 9, παρ. 1)• Υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΟ Εργοδότης (Λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ• Ν.1568/85 (άρθρο 6, παρ.1) • Π.Δ. 17/96 άρθρο 8, παρ.2.β.ΤΙΤΛΟΣ• Ν.1568/85 (άρθρο 9, παρ.1) • Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.β.)α/α • Ο Εργοδότης• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.γ)• Ο γιατρός εργασίας•Π.Δ. 17/96 (άρθρο 4, παρ. 14)ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 15)• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.γ)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Ν.1568/85 (άρθρο 27, παρ.2β) •Π.Δ. 17/96 (άρθρο 4, παρ. 14)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ• Ο ΕργοδότηςΙατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενοΑτομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• Ο γιατρός εργασίας5Κατάλογος εργατικών ατυχημάτωνΕργατικά ατυχήματα με συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας πέραν των τριών εργάσιμων ημερώνΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 8, παρ.2.γ)4ΤΙΤΛΟΣ• Π.Δ. 17/96 (άρθρο 4, παρ.14)α/αΕπιθεωρήσεις εργασίαςΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΑΔΣημείωση:Ο ορισμός του εργοδότη αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 305/96 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ΄΄Τήρηση βιβλίων Ασφάλειας και Υγείας κλπ.docΠΙΝΑΚΑΣ 3 / 4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΑΔ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ2 3Άδεια -έγκριση / Άδεια κυκλοφορίας*ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• ΠΔ 305/96 (Άρθρο 12 Παράρτημα IV, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 / 8.5) • Π.Δ. 304/00 (άρθρο 2)Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλειας Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίαςΩς ανωτέρω Ως ανωτέρω4Άδειες χειριστών μηχανημάτων**• ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, παρ.8.2 και 8.1.γ) • ΠΔ 89/99 (Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2.1)5Βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού εργασίας (μηχανημάτων έργων) όταν προβλέπεται.• ΠΔ 395/94 (άρθρο 9, παρ.2.20) • ΠΔ 89/99 (άρθρο 4α, παρ. 3 & 6)6Οδηγίες χρήσης και συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης ελέγχων• ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186Β/2003 ) (άρθρο 3)7Πιστοποιητικά Επανελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτωνΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ• ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186Β/2003 ) (άρθρο 4, παρ 7)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΩς ανωτέρω Ως ανωτέρωΩς ανωτέρω• ΠΔ 395/94 (άρθρο 4) • ΠΔ 89/99 (άρθρο 2, παρ. 4)• ΠΔ 305/96 (άρθρα 8 και 9)• ΠΔ 305/96 (άρθρα 8 και 9)Ως ανωτέρωΠΙΝΑΚΑΣ 4 / 4Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω• ΠΔ 305/96 (άρθρο 13)• ΠΔ 395/94 (άρθρο 10) • 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ/κής Πολιτικής (ΥΠ.ΑΝ) • Επιθεωρήσεις Εργασίας • ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13 και ΔΤΥ Νομ/κών Αυτοδιοικ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορισμός του εργοδότη αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 305/96ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ• ΠΔ 305/96 (άρθρο 13) • ΠΔ 304/2000 (άρθρο 10)• ΠΔ 305/96 (άρθρα 8 και 9)* Η άδεια κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα **Η άδεια χειριστού μηχανήματος έργου συνοδεύει τον χειριστήΤήρηση βιβλίων Ασφάλειας και Υγείας κλπ.docΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥEπιθεωρήσεις εργασίας1ΤΙΤΛΟΣΕργοδότης (Εργολάβος ή υπεργολάβος ή Κύριος του Έργου)α/α• ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186Β/2003 ) (άρθρο 5, παρ 6)Ως ανωτέρω
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.