Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Το Μέρος 1 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου, παρουσιάζεται σε τρείς ενότητες. Αυτή είναι η Ενότητα Γ

(-)1:20. 20.1– -, :-(1)(Ve). :(2)., ,.,, . ((3)/). -(4)( . . ). :(5)( ,,,-.). , . :(6),. :-.-. ( (), 20.2.1-1)..,,. :: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA176 (-)1:(,-), ,, ( ). , . -( /) , . , )(. ,.–-.-, -. -32,/ ) -36 .(-20.2 20.2.1 ( ),((-), :): -,,20.2.1-1.: , )/,(-,,. , -, ,.: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA177 (-)1:: , ,1050 m-.( -36), ( ),150 m.( -32),,--36. , L: .L 1400 m: ..600L<1400 m:-36 ..200L< 600 m: ( ).( ).L<200 m:-49 (-2).22: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA178- (-)1: 20.2.1-1: #, [m]1. 2. 3. 4. 5.1200 900 600 450P-32 K-40 K-21 P-22 P-30,()300 -32 -496. 50-100-2 (7.)(,-45* 8.,-64 -220, . III-13. ,..51, 52,-147)., ,.*-45-64,,, ,,-.: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA179 (-)1:20.2.2 , , . 20.6-3, 4(-.5) : (SOS). , ,,-34,-, 2,25 m. 50 cm.100150 m:,, ,.. ,,40x40x20 cm, ., -, ,1m,-, . , (-) , ,5 m (2,5 m350 m, 500 m (-,200 300-).,350 m).. , 300x910x200 cm , , 50 m, ,1m. (.. 20.6-3,1).200 m .: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA180 (-)1:. ,,,40x40x20 cm, . 700 ,1000 m,.. .ISO 6309.( )( ) -/ (),.-().20.3 .,( 350 m),-, .,,, . .,., ,( )-. . , (,.), ((1):) ,, (2xØ300), :.-. . 200 m300 m. -,:2,5 m ()., ,LED.: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA181 (-)1:(2) , (3xØ300, –-).,,-LED. (1) (. ), 1,50 – 2,50 m50 ,100 m 2,50 m. (3) ,LED,-:X , , «-» 0,5 s. , (-) .,, ., 300 m. 480 mm,250 m. (4) ,,(LED, ),(P-32). . .: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA182- (-)1:(5)(), .4 -400 mm, 200 m. 12966. ,600 m..( ,)-. 4-. . : FOLLOW DETOUR LANES CHANGE LEFT LANE CLOSED ACCIDENT AHEAD SLOW MOVING TRAFFIC RIGHT LANE CLOSED WORKS AHEAD LANE MARKING HIGH WINDS LANE CLOSED LANE REDUCTION REDUCE SPEED SLIPPERY ROAD NORMAL TRAFFIC MEN WORKING ATTENTION FOG FALLING ROCKS TUNNEL CLOSED :: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA183 (-)1:., 0,51 m 1 mm 0,51x400 = 204 m. -LED ,,400 mm 10%. .3-t=3 s..4-8,t=1 s. .t 2 s.,: (1);(2);(3);(4);(5); , 6 s.3-3 2,5 s,3. ,t=3 s. ,.-, ,200 m,, -8 s. 300 m,12 s. ,85-130 m, .. . ,,, , . 2,8(90 km/h),,4,6 s, .’, .: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA184 (-)1:(6)( LED,), .900 m -, . ,,.: ( -24): -,. ( -25): . (). ,-12966. (7) ( ,-). (300 m): ,900 m,-, ( . ,)600 m,-, . ,300 m, .20.4 () : , . , 80 km/h: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA185 (-)1:. V85. , ,, ,.,. ,-30 m. , «.»,(-,,.).20.5 .,,, :(1) .750, , 2 000 m300 ),, 500 m 3 000 m, -, 2 000 m, 1 000 m 1 500750 m ( .(2).(3) ,:. /(-)(),. , , -. ,: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA186 (-)1:. . (4), , (1) .20.6–– -()(),,-.: ( .) .20.6-1:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA187 (-)1:(2)5(4)A(3)FBD (1)C1010°E(3)(2)D[m] [km/h]ABC(1)120331332451002811117080228911060187090: (1)C«»1). (2)(0% ( . ,( .- , - ,).(3)D=5,7E(4)F=(A+B+D)/3Ecot10º20.6-2:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA1881110-1). (-1:1.2.3.4.5..6.7..8. (, /)20.6-3:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA189) (-1:20.6-4: . ( , ).(L>3 km.km 1 km. . 2,6) .,( .).H 10 m.20.6-5:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA190) (1:1.1.1.1.(2.)3.4..5.20.6-6:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA191-) (-)1:20.7 (30)-, , 230/ 2004/54//264/23-11-07 292004,.: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA192 (1:4.10.4.4554321b:: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA193-) (-)1:,2-3,10.4.4,: 2010NAMA AE/MEROS1/CHAPTER20.DOC/XA194 (-1:I: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-1) (-1:: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-2) (1:,.1: II -80.1,,2 : III-80.2. ,3: III,,: II-80.34 -81.1: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-3-) (-)1:5 ,,: III-81.2(),7 : II-82.1(),,8 : III-82.2,92311)2210(24: III-82.3-82.3-82.3: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-4 (1:«»12 : II-8313 : II -84-84,14 : II-80.4,15 : III-80.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-5-) (-1:16, : III -80.6 ,,.17.18: II -81.3-81.3, : II -81.4: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-6) (-1:,.19.20.21: III -81.5-81.5, : III -81.6, : III -81.7-81.7: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-7) (-1:.2526: II -85.1-85.227 : III -86.28: III -87.1-87.2: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-829) (-1:.30: III -88.132 : III -88.1.31: III -88.233 : III -88.3.,34: III -89.1: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-9) (-1:.35..10.4.3: III -89.2, -80.7: III: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-10) (1:. 300 m -90(.. .1 . .1:.10.5: II . 4.2.1). 200 m. .1: II100 m. .1: II-90. -90: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-11-) (-)1:. : II-90.1 )-90.2 (. -79.1. 10.536( x =450x450). 11 : II-31( x =650x1000). 11.3 .-31.1-31.237: III-79.2: II-31.3-31.9: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-12 (-1:( x =600x900). 11.2-31.4 -31.4-31.6: II-31.5-31.6-31.7.-31.5-31.8-31.8( x =450x675). 11.2 . : II.38: II: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-13) (1:.39.41.40.. 12.6.. 12.6: II: II: II: II: II: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-14-) (1:-32-32.1-32.2.. 12.6. : II-32.3-32.4-32.5-33-33.1-33.2. : II-33.3-33.4-33.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-15-) (1:-34-34.1-34.2. . : II-34.3-34.4-34.5-35-35.1-35.2. . : II-35.3-35.4-35.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-16-) (-1:-36-36.1-36.2. ). 12.6.(. 12.6. : II-36.3-36.4-36.5-37-37.1-37.2 (). : II-37.3-37.4-37.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-17) (1:-38-38.1-38.2. . : II-38.3-38.4-38.5-45-45.1-45.2. . : II-45.3-45.4-45.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-18-) (1:-47-47.2-47.1. : II-47.3-47.4-47.5«».42: II-100.1-100.2-100.3. : II. -100.4. 13.4: II-100.5: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-19-) (1:... 14.. 14.47.48.. 16.1.2: II-57.2-57.1. 14.-57-57.3 . : II-57.4-57.5-57.4-57.6-57.6 . : II: II -101-102.1-102.2 : II-102.3-102.4 : II: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-20-) (-1:.. 17.2.. 17.2.49: II -27: II -27.: III -16: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-21) (-1:. : II -19. : II -20. : II -21.38: II -24-25: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-22) (1:. : II -1. : -26II III. : II -60. : II -61: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-23-) (1:.25, 26: II -16-16-16-16-22-23-4-27-16-16: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-24-) (-1:.25, 26: II -28-29-30-31-16-18-16-16-32-33: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-25) (1:. .: II-34. .: II-34. (: II)-5. (): II-36. : II -37( ): 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_I.DOC/XAI-26-) (1:II ,: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_II.DOC/XAII-1-) (1:: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_II.DOC/XAII-2-) (-1:,(5)(2)(2)(4)(2)(2)(4)(4)(1).(2)(2)(3)(3)(1)( ( (22 ,:,)). .126).(2) (3) (4). . ».«,,,. (5). . E ExitA: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_II.DOC/XAII-3) (-1:II: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-1) (-1:III.: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-2) (-)1:-1: (): 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-3 (-1:-2:-3:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-4) (-1:-4 : 2--4 : 3--4 : 4-4:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-5) (-)1:,, (,) ,( ..),. -4 ,-4 ,500 m-4 .-5 : 3--5 : 2--5:( . . 9060 km/h): 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-6 (-1:-6 : 3--6 :2--6: ( . . 9060 km/h): 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-7) (-1:V 70 km/hV>70 km/h-7:( ,: 2): 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-8) (-)1:-8:( . . ( . . 17) km500) m ( . .). .: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-9 (-1:-9-9-9: (+): ( ) ,. [mm]V 70 km/hV 90 km/hV=100 km/h140175210175210280: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-10) (-1:-10-10-104 h 4 h 4-10>14 h 4 h 4 9 4 9 19 4 109 310 31025 63-10:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-11) (-1:-11-11-11-11-11:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-12) (-1:-12-12-12-12-12:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-13) (-1:-13:-14:: 2010/MEROS1/APPENDIX_III.DOC/XAIII-14) (-1:IV: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_IV.DOC/XAIV-1) (-1:: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_IV.DOC/XAIV-2) (-)1:. : . . ,. , . . , .,,=6 m,: 2x22x3R = 1000 m ’R = 1200 m, (), 6 m.(,, «Dew Resistant», . ,) 3.: –IV-1 IV-1–150 W HPS ( )–, .: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_IV.DOC/XAIV-3 (-1:IV-1:: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_IV.DOC/XAIV-4) (-1:(IV-1:.IV-1)cm180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360L 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840# 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3f 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150h 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60x 90 120 150 180 210 240 90 120 120 150 180 180 210 120 150 180 210 240 90 120 120 150 180 180 210 150 180 210 240 90 120 120 150 180 180 210 60 90 90 90 90 120 60 90 90 90y 0 0 0 0 0 0 360 360 420 420 420 480 480 0 0 0 0 0 360 360 420 420 420 480 480 0 0 0 0 360 360 420 420 420 480 480 180 180 240 300 360 360 270 270 300 330H 360 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420L 900 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900# 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3f 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150h x y 60 90 360 60 60 120 60 60 180 60 90 180 60 90 240 60 90 300 60 90 360 60 120 360 60 60 270 60 90 270 60 90 330 60 90 330 60 90 360: 2010NAMA AE/MEROS1/APPENDIX_IV.DOC/XAIV-5)
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.