Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Ενα κείμενο ''εργαλείο δουλειάς''

Σκυροδετηση: 10 Ερωτήματα ζητούν απαντήσεις ENA ΚΕΙΜΕΝΟ - "ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ" Από τον κ. Νικ. Μαρσέλλο, Πολ. Μηχανικό ΕΜΠΣτις Ημερίδες του Τ.Ε.Ε. για τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος '97 που οργανώθηκαν σε όλη την χώρα με ομιλητές τους κ.κ. Θ. Βουδικλάρη, Φ. Φωτόπουλο και τον γράφοντα μας υπεβλήθησαν από τους Συναδέλφους ερωτήματα για τον Κ.Τ.Σ.-97 που τα συνηθέστερα ήταν τα παρακάτω: ♦πως κάνω την σωστή παραγγελία του Σκυροδέματος;♦πως παραλαμβάνω το Σκυρόδεμα, τί ελέγχω στο έργο, στο Δελτίο Αποστολής;♦τι φταίει όταν έχω χαμηλές αντοχές, τί κάνω;♦πόσο ζυγίζει 1 m3 νωπού συμπυκνωμένου σκυροδέματος;♦γιατί σπάζουν οι γωνίες στις κολώνες στο ξεκαλούπωμα;♦υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα για τα υπόγεια;♦πώς σκυροδετώ πασσάλους, θεμελιώσεις;♦τι κάνω όταν έχω παγετό ή καύσωνα;♦πως και πόσο δονούμε το σκυρόδεμα;♦ποιά είναι η πιο καλή "Εταιρεία Μπετόν";!!Θα επιχειρήσουμε μία γρήγορη απάντηση σε κάθε ερώτημα.1. Σωστή παραγγελία στο Ετοιμο Σκυρόδεμα Σύμφωνα με την § 12.1.1.16. του Κ.Τ.Σ.-97, θα πρέπει να περιλαμβάνει: ♦ Κατηγορία αντοχής, π.χ. C20/25 ♦ Κατηγορία κάθισης, π.χ. S3 ♦ Επιχρισμένο/ανεπίχριστο σκυρόδεμα; ♦ Παραθαλάσσιο (π.χ. min τσιμέντο: 330 kg/m3) κ.λπ. Γίνεται από τον παραγγέλοντα (Επιβλέποντα Μηχανικό, Υπηρεσία, Ιδιοκτήτη με τη συνεργασία του Μελετητή) ή τον Επιβλέποντα. Για σκυρόδεμα με υψηλή εργασιμότητα (π.χ. κάθιση 12 - 15 cm) θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χρήση υπερ-ρευστοποιητικού με αντίστοιχη χρέωση του πελάτη, αναλόγως τύπου, κατηγορίας αντοχής κ.λπ.2.Σωστή παραλαβή του ΣκυροδέματοςΚατ' αρχήν εξετάζουμε στο Δελτίο Αποστολής όλα τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται όπως λέει η § 12.1.1.16. του Κ.Τ.Σ.-97. Επιπλέον, βλέπουμε αν τηρούνται οι χρόνοι φόρτωσης/μεταφοράς/εκφόρτωσης, εντός (2) ωρών. Στο Εργο γίνεται η λήψη (6) δοκιμίων από (6) διαφορετικά αυτοκίνητα (βαρέλες) καθώς και ο έλεγχος της κάθισης όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει απαίτηση υψηλής εργασιμότητας σε περιοχές με πολλά σίδερα και λεπτές διατομές.1 3.Τί κάνω όταν εχω χαμηλές αντοχέςΚατ' αρχήν χαμηλή αντοχή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είχα και κακό σκυρόδεμα. Μπορεί να ήταν περίπτωση κακής δειγματοληψίας, κακής συμπύκνωσης ή/και συντήρησης των δοκιμίων. Αν όμως είχαν γίνει όλα αυτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΣΚ-303 και ΣΚ-304 του ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και τις § 3.1. και § 13 του Κ.Τ.Σ.-97, τότε πρέπει να ακολουθήσω τις διαδικασίες των επανελέγχων της § 13.7. του Κ.Τ.Σ.-97 με αποκοπή (6) κατ' αρχήν πυρήνων (καρώτων) κ.λπ., αφού προηγουμένως έχει γίνει εντατική συντήρηση για 14 - 28 ημέρες. Χαμηλή αντοχή μπορεί να οφείλεται σε προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη} μικρότερες ποσότητες τσιμέντου στο m3 σκυροδέματος από τις απαιτούμενες στη μελέτη συνθέσεως ή σε περισσότερο νερό, βρώμικα αδρανή, ζυγιστήρια χαλασμένα κ.λπ. Τα καρώτα τα παίρνει το ΚΕΔΕ, τα ΠΕΔΕ, τα Ιδιωτικά Εργαστήρια και τα Α.Ε.Ι.4.Πόσο είναι το βάρος 1 m3 σκυροδέματος;Το φαινόμενο βάρος του νωπού σκυροδέματος συνήθως κυμαίνεται από 2.350 έως 2.400 kg στο m3. Κατ' εξαίρεση σε περιοχές με ποταμίσια (φυσικά) αδρανή μπορεί να είναι και 2.320 kg ή/και 2.300 kg (περιοχή Πύργου, Αιτωλοακαρνανίας, Ηπείρου κ.λπ). Αυτό σημαίνει ότι μία βαρέλα 10 m3 έχει καθαρό απόβαρο 23,5 - 24 t, και το οποίο το βρίσκεις ζυγίζοντας την βαρέλα φορτωμένη και μετά την εκφόρτωση του σκυροδέματος, χωρίς να χύσει τα νερά ξεπλύματος της βαρέλας έξω, πριν την ζύγιση.5.Ξεκαλουπώνω νωρίς: γιατί σπάζουν οι γωνίες;Παρουσιάζεται πολλές φορές το φαινόμενο, σε ξεκαλούπωμα την άλλη μέρα το πρωί (που δεν το επιτρέπει ο Κ.Τ.Σ.-97, ούτως ή άλλως) να σπάζουν οι γωνίες στις κολώνες. Συνήθως σ' αυτό φταίει τον χειμώνα το κρύο, η επιβράδυνση των αντοχών, ή η έλλειψη "φαλτσογωνιών" στον ξυλότυπο. Δεν είναι δείγμα ανησυχητικής - χαμηλής αντοχής, και εάν ξεκαλουπώνουμε αργότερα, το φαινόμενο αυτό δεν θα εμφανίζεται. Τέλος με ένα κρουσίμετρο που το έχουμε "καλιμπράρει" μπορούμε μετά 3-4 ημέρες να "ησυχάζουμε" βλέποντας ομαλή ανάπτυξη αντοχών στο σκυρόδεμα.6."Στεγανό" σκυρόδεμα, για υπόγειους χώρουςΟ όρος "στεγανό" σκυρόδεμα δεν αναφέρεται στον Κανονισμό. Υπάρχει στην § 12.3. η έννοια του "σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας" και εκεί περιέχονται οι περιεκτικότητες τσιμέντου (350 - 400 kg/m3) ο μέγιστος λόγος νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ = 0,58 κ.λπ). Στην πράξη κυκλοφορούν πολλά στεγανωτικά υλικά τα οποία σύμφωνα με την § 6.9. απαγορεύεται να προστίθενται στο σκυρόδεμα επιτόπου, αλλά μόνο στον αναμικτήρα στο Εργοστάσιο. Εναλλακτικά θα πρότεινα στους Συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν κατηγορία σκυροδέματος C20/25 για τους υπόγειους χώρους, με περιεκτικότητα υποχρεωτικά πια (για λόγους αντοχής): 350 kg τσιμέντο (ΙΙ/35, "κοινό" χαμηλό λόγο νερού τσιμέντου (0,50) και χρήση υπερρευστοποιητικού, που θα έχει πιθανώς πολύ καλύτερη συμπεριφορά από την προσθήκη στεγανωτικών.2 7.Σκυροδετηση πασσάλων, θεμελιώσεωνΣτην § 12.5. αναφέρονται οι όροι σκυροδέτησης κάτω από νερό, που είναι περίπου οι ίδιοι για την σκυροδέτηση φρεατοπασσάλων (tremie concrete). Περιλαμβάνουν κατηγορία κάθισης S4 (συνήθως πάνω από 20 cm κάθιση), περιεκτικότητα τσιμέντου 400 kg τσιμέντου (κοινό, ΙΙ/35) στο m3, λόγος Ν/Τ το πολύ 0,60. Ολα αυτά βέβαια οδηγούν σε προδιαγραφή κατηγορίας σκυροδέματος C20/25 που θα περιέχει αναγκαστικά τα περισσότερα από τα παραπάνω. Τέλος είναι σχεδόν απαραίτητη η χρήση υπερρευστοποιητικού.8.Σκυροδετηση σε χαμηλή / υψηλή θερμοκρασίαΣτην § 12.9. περιγράφονται οι απαιτήσεις για σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ-517. Η θερμοκρασία του σκυροδεματος πρέπει να είναι μικρότερη από 32 oC, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε νυκτερινές σκυροδετήσεις, ή νωρίς το πρωί, είτε χρήση ψυκτών ή νιφάδων πάγου (ice flakes) στο νερό του σκυροδέματος, αναλόγως της σημασίας της κατασκευής. Προσοχή στο χρόνο μεταφοράς του σκυροδέματος, όπου πιθανώς το καλοκαίρι να πρέπει να είναι κάτω από 1,5 ώρα ή/και 1 ώρα (π.χ. Αεροδρόμιο Σπάτων, Hochtief) καθώς και στη συντήρηση του σκυροδέματος σύμφωνα με την § 10 του Κ.Τ.Σ.-97, την § 10.2. για ψεκασμό με ειδικά χημικά υγρά κ.λπ.Συμπύκνωση κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος με τη ραβδο συμπύκνωσηςΣυμπύκνωση δοκιμίων σκυροδέματος με δονητική τράπεζαΣτην § 12.8 περιγράφονται οι απαιτήσεις για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με το Πρότυπο ΕΛΟΤ-515. Προσοχή: στις περιοχές της χώρας Κατηγορίας IV/ΕΛΟΤ-515 επιβάλλεται η χρήση αερακτικού προσθέτου (§ 12.8.1.) είτε η σκυροδέτηση γίνει το καλοκαίρι ή τον χειμώνα.3 Μέτρα προστασίας περιλαμβάνονται εκεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από +5 oC (π.χ. θερμοκρασία σκυροδέματος: + 13 oC) αναβολή σκυροδετήσεως όταν είναι κάτω από 0 oC, ενώ απαγορεύεται απολύτως η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -15 oC. Οι χρόνοι ξεκαλουπώματος παρατείνονται, ενώ εάν δεν περιέχεται αερακτικό διπλασιάζονται. Τέλος για την περιοχή IV, oρίζεται ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού τα 50 mm, και ισχύουν οι απαιτήσεις της § 12.3. για σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας. Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος ορίζονται τα 5 MPa (δοκίμια έργου) για την θερμική προστασία.9.Δόνηση / συμπύκνωση σκυροδέματοςΣτην § 9. περιγράφονται οι απαιτήσεις για την συμπύκνωση του σκυροδέματος, ενώ στην § 8.4 αναφέρεται ότι απαγορεύεται το "στάρωμα" δηλαδή η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις. Ο αριθμός, το είδος, ο τύπος και η διάμετρος του δονητή είναι συνάρτηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος, της πυκνότητας του οπλισμού, του είδους τους στοιχείου (λεπτές διατομές με πολλά σίδερα, προεντεταμένο σκυρόδεμα κ.λπ.), της ακτίνας ενεργείας του δονητή κ.λπ. Ενδεικτικά για την ίδια σύνθεση μπορεί να απαιτηθούν 10 - 15 sec δόνησης σε ένα σφιχτό σκυρόδεμα κάθισης 5 cm (S2) έως 3 - 5 sec δόνησης για το σκυρόδεμα κάθισης 15 cm (S3) ή/και καθόλου για κάθιση 20 cm κ.λπ. Επιβάλλεται η πραγματοποίηση μιας δοκιμαστικής σκυροδέτησης (π.χ. μια κολώνα) σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων (εμφανές σκυρόδεμα κ.λπ).10. Από πού να πάρω "Μπετόν"; Προφανώς ένα τέτοιο άρθρο δεν μπορεί να δώσει τέτοια απάντηση. Μπορεί όμως να δώσει απάντηση μία επίσκεψη στη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος, όπου θα δείτε αν υπάρχει Μηχανικός (§ 12.1.1.3.), αν υπάρχει Εργαστήριο (§ 12.1.1.9. ή/και 12.1.1.20.), αν χρησιμοποιούν Μίξερ βιαίας ανάμιξης ή ξηρά φόρτωση, αν έχουν Μητρώα/Διαγράμματα Αντοχής (§ 12.1.1.7.), να ελέγξουν τον τύπο του Δελτίου Αποστολής (§ 12.1.1.16.), αν υπάρχει Καταγραφικό, και φυσικά...η τιμή!!!4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.