Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα;

Οχι! Το σκυρόδεμα εκ φύσεως είναι πορώδες υλικό. Η υδατοπερατότητά του ωστόσο μπορεί να μειωθεί με την ενσωμάτωση ειδικών προσθέτων και προσμίκτων, αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, τη μείωση του λόγου Ν/Τ και την καλή συμπύκνωση και συντήρηση, κατά τις απαιτήσεις του [§12.3, ΚΤΣ-97], ώστε να ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις των συνήθων κατασκευών.

Ο ΚΤΣ δεν ορίζει τη «βάση συγκρίσεως» η οποία θα καθορίζει αν η απαίτηση του χρήστη για "μειωμένη υδατοπερατότητα" ικανοποιήθηκε ή όχι, δεν απαντά στην ερώτηση "μειωμένη υδατοπερατότητα έναντι ποιας; κατά πόσον μειωμένη;», πράγμα που μπορεί να προκαλέσει νομικές εμπλοκές. Πρόκειται για αδυναμία, δεδομένου ότι η υδατοπερατότητα είναι μετρήσιμη, σε απόλυτο μέγεθος. Επισημαίνεται ότι η ποσότητα τσιμέντου, ο λόγος Ν/Τ και ο βαθμός συμπύκνωσης και συντήρησης δεν διαπιστώνονται στο σκληρυμένο σκυρόδεμα.

Στην αγορά κυκλοφορούν "στεγανωτικά μάζης". Ποια είναι η αξιοπιστία τους; Τι προσφέρουν στο κοινό σκυρόδεμα και τι στο σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας;

Αξίζει να επισημανθεί ότι η δίοδος του νερού δεν γίνεται μόνο μέσω των πόρων, αλλά και από τις «λειτουργικές» ρωγμές του σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και των εκ συστολο-διαστολών.

Βλέπετε σχετικώς και το άρθρο "Πρόσμικτα ελάττωσης υδατοπερατότητος σκυροδέματος" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απάντηση Ν. Μαρσέλλου, Π-Μ


Δεν υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα. Υπάρχει μόνο σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρ. 12.3 του ΚΤΣ-97.

Αυτές είναι:

· Περιεκτικότητα τσιμέντου: ≥ 350kg/m3, για μεγ. κόκκο: □ 31,5 mm // ≥ 400kg/m3, για μεγ. κόκκο: □ 16 mm

· Λόγος Νερού προς Τσιμέντο ( Ν/Τ): ≤ 0,58, για περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m3 // ≤ 0,50, για περιεκτικότητα τσιμέντου 400 kg/m3

· Κοκκομετρική καμπύλη μίγματος αδρανών: στο μέσον Υποζώνης Δ

· Συντήρηση τουλάχιστον για 14 ημέρες

Η προσθήκη «στεγανοποιητικού» προσθέτου μπορεί να γίνει μόνο στο Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, στον Αναμικτήρα.

Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέτων) μετά την απομάκρυνσή του από τον αναμικτήρα (παρ. 6.9 του ΚΤΣ-97). Σε έτοιμο σκυρόδεμα που μεταφέρεται με αυτοκίνητο-αναδευτήρα επιτρέπεται μόνο η προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από την επανάμιξη του μίγματος για 3 λεπτά με ρυθμό:8-12 στροφές/λεπτό.

Σημ. 1. Εάν παρά την απαγόρευση της παρ. 6.9 του ΚΤΣ-97, προστεθεί επιτόπου στο έργο «στεγανοποιητικό», οι επιπτώσεις συνήθως είναι μία μικρή μείωση της αντοχής (λόγω της παρουσίας φυσαλίδων αέρος) και μία μικρή αύξηση της εργασιμότητας. Επειδή δε, συνήθως η κατάσταση των "λεπίδων" του αυτοκινήτου μεταφοράς δεν είναι στη σωστή ικανότητα ανάμιξης, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει δυνατή η ομοιόμορφη κατανομή του στεγανοποιητικού στη μάζα π.χ. των 8-10 m3 του συνολικού φορτίου σκυροδέματος, με συνέπεια και την εμφάνιση επιπλέον τοπικά μίας επιβράδυνσης πήξης.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ΚΤΣ-97, δεν επιτρέπει την προσθήκη "στεγανοποιητικών", επιτόπου στο σκυρόδεμα στο έργο.

Σημ. 2. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές δοκιμές (κατά DIN κλπ) που μετρούν την "αποτελεσματικότητα" στη μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος των συγκεκριμένων προσθέτων.

Έχουν δημοσιευτεί 2 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
25 Μαρτίου 2014

Εχω 2 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα:

Είναι δυνατόν με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών, λόγο Ν/Τ και ποσότητας τσιμέντου να μην είναι αναγκαία η προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας;

Είναι εφικτό ένα απλών προδιαγραφών σκυρόδεμα να καταστεί υδατοστεγανό απλώς με την προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας και τελικά τι είναι προτιμότερο να γίνει, μια πολύ καλή σύνθεση χωρίς στεγαποιητικό μάζας ή μια απλή σύνθεση με στεγανοποιητικό μάζας;

16 Δεκεμβρίου 2013

Καταρχήν

η ποσότητα τσιμέντου, ο λόγος Ν/Τ και ο βαθμός συμπύκνωσης και συντήρησης μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν βάσει διαφόρων προτύπων ελέγχου όπως το NORD 361m κλπ.

Η υδατοπερατότητα είναι μετρήσιμη μέθοδος και παγκοσμίως υπάρχουν στάθμες αντίστασης υδατοπερατότητας. Μπορεί ο μηχανικός να θεωρήσει την μέγιστη στάθμη σαν μέγιστο όριο υδατοστεγανότητας.

Χρήστος Ροδόπουλος
-------------------------

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.