Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020

Της κ. Ειρήνης Μακρή, Χημ. Μηχ. του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)
Από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ, www.ggde.gr

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, Χημ. Μηχανικός, Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)Από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ, www.ggde.grΟριζόντια ορίζεται η σήμανση , η οποία εφαρμόζεται επί του οδοστρώματος και περιλαμβάνει προσωρινές και μόνιμες διαγραμμίσεις και ανακλαστήρες οδοστρώματος. Κάθετη ορίζεται η σήμανση , τα υλικά της οποίας τοποθετούνται σε ορθή γωνία προς την επιφάνεια του οδοστρώματος και περιλαμβάνει πινακίδες σήμανσης, κώνους, στηθαία ασφαλείας, συστήματα απορρόφησης ενέργειας κλπ.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ø ΥΛΙΚΑ• • • •Αλκυδικά ή ακρυλικά χρώματα διαγράμμισης ενός ή περισσοτέρων συστατικών Θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά Προδιαμορφωμένες ταινίες διαγράμμισης Γυάλινα σφαιρίδια / αντιολισθητικά αδρανήØ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ (επιτόπιες μετρήσεις) Για τον έλεγχο των διαγραμμίσεων εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων των διαγραμμίσεων, καθώς και τις παραμέτρους που τις εκφράζουν: •συντελεστής φωτεινότητας σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού Qd αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου στο τυπικό ή μέσο φως της ημέρας ή στον ηλεκτροφωτισμό της οδού ή στον περιβάλλοντα φωτισμό γενικότερα•συντελεστής οπισθανάκλασης RL αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου με τη βοήθεια του φωτισμού του αυτοκινήτου του κατά τη νυχτερινή οδήγηση•παράγοντας φωτεινότητας β χρωματικές συντεταγμένες x,y ο παράγοντας φωτεινότητας β αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη φωτεινότητα της διαγράμμισης και ενός λευκού-ματ προτύπου υπό το μέσο τυπικό φως της ημέρας, ενώ οι χρωματικές συντεταγμένες μας προσδιορίζουν τη χρωματική περιοχή της λευκής ή κίτρινης διαγράμμισης.•αντιολισθηρότητα μετριέται σε μονάδες SRT και αντιπροσωπεύει την αντίσταση τριβής των ελαστικών του οχήματος επάνω στην επιφάνεια διαγράμμισης Ø ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Οι επιδόσεις των υλικών ως προς τις ανωτέρω απαιτήσεις πιστοποιούνται είτε με δοκιμές πεδίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1824, είτε με προσομοιωτή φθοράς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13197. Τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πρέπει να αναφέρουν: §τον παραγωγό και την εμπορική ονομασία του υλικού διαγράμμισης§τα στοιχεία εφαρμογής των υλικών (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ.)§την κλάση κυκλοφορίας Ρ (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 13197§την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd§την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL§την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT§τη φθορά του υλικού σε % εναπομένουσας επιφανείαςΤα Πιστοποιητικά αφορούν σύστημα υλικών που εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (πάχος , σύνθεση, αναλογία και είδος υλικών επίπασης) και εκδίδεται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και μόνον αυτή. Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός υλικών ή χρήση μεμονωμένων υλικών αναιρεί το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού και οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Για τον έλεγχο των ανακλαστήρων οδοστρώματος εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και 2. Σύμφωνα με το πρότυπο, οι ανακλαστήρες κατατάσσονται ανάλογα με τη χρήση σε: • •μόνιμους (τύπος Ρ) προσωρινούς (τύπος Τ)ανάλογα με το σχεδιασμό σε: • •μη συμπιεζόμενους (τύπος Α) συμπιεζόμενους (τύπος Β)ανάλογα με το υλικό του ανακλαστικού στοιχείου: • • •Γυαλί (τύπος 1) Πλαστικό (τύπος 2) Πλαστικό με επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή (τύπος 3)2 Ø ΣΗΜΑΝΣΗ Όλοι οι ανακλαστήρες πρέπει να φέρουν ευκρινή και μόνιμη σήμανση, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: •Το σήμα CE•Το όνομα και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστήΟι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη συσκευασία ή τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος: •Η παραπάνω σήμανση του προϊόντος•Ο κωδικός του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης•Ο τύπος του ανακλαστήρα με βάση την ανωτέρω ταξινόμηση (πχ. Ρ2Α)•Ο αριθμός και το έτος έκδοσης του Προτύπου ( π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1:2009)•Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγκρίθηκε η χρήση του σήματος CE•O αριθμός του πιστοποιητικού συμμόρφωσης•Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ως προς την ανακλαστικότητα , το χρώμα, τις χρωματομετρικές απαιτήσεις και την κατηγορία επίδοσης σε πεδίο δοκιμώνØ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Απαγορεύεται η τοποθέτηση των ανακλαστήρων: •επάνω σε ρωγμές ή τυχόν ενώσεις του οδοστρώματος•επάνω σε υπάρχουσα διαγράμμιση με χρώμα, θερμοπλαστικό ή προδιαμορφωμένη ταινία•κατά τη διάρκεια βροχής ή 24h μετά το τέλος της βροχόπτωσης•σε καινούριες ασφαλτικές επιφάνειες πριν περάσουν 14 ημέρες αφότου δόθηκαν σε κυκλοφορίαØ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ •σε οριογραμμές όταν λείπει περισσότερο από 10% των ανακλαστήρων ή έχουν σχηματισθεί μεγάλα κενά από έλλειψη 9 και πλέον ανακλαστήρων ή συχνά μικρά κενά από έλλειψη 4 και πλέον στοιχείων•σε άξονες όταν λείπει πλέον του 20% των στοιχείωνΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ø ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ •Οι πινακίδες πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ανακλαστικές, κατασκευασμένες από υδατοσημασμένες μεμβράνες τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή μεταξοτυπίες, με μόνη εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα.•Το έλασμα αλουμινίου πρέπει να έχει πάχος 3mm. Εξαιρείται το έλασμα των πινακίδων με ενισχυμένο πλαίσιο που μπορεί να είναι μικρότερο (2mm)3 •Οι γωνίες των πινακίδων πρέπει να είναι μορφής κυκλικού τόξου, οι διαστάσεις τους, οι γραμματοσειρές και τα μελανά σύμβολα πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ΟΜΟΕ.•Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα το πολύ δύο τεμάχια ανακλαστικής μεμβράνης•Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων ή του αυτού χρώματος ανακλαστικών μεμβρανών πρέπει να είναι αφανείς και η εν γένει εμφάνιση των πινακίδων άψογη•Εάν για τα μελανά σύμβολα χρησιμοποιηθεί μεμβράνη αυτά πρέπει να αποτελούνται από ένα ενιαίο τεμάχιο•Κάθε πλευρά του περιθωρίου της πινακίδας πρέπει να αποτελείται από ενιαίο κομμάτι ανακλαστικής μεμβράνης•Η οπίσθια όψη των πινακίδων πρέπει να είναι γκρι και να αναφέρεται ευκρινώς το όνομα του κατασκευαστή, το έτος κατασκευής της καθώς και φράση σχετική με την προστασία της.Η μη τήρηση έστω και μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων καθιστά το δείγμα απορριπτέο.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η σωστή εφαρμογή και η λειτουργικότητα των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) ικανοποιεί 2 αντικρουόμενους στόχους: •Την συγκράτηση του οχήματος και την ομαλή επαναφορά του στην πορεία του•Την ελαχιστοποίηση των ζημιών (τραυματισμών) στους επιβάτες λόγω πρόσκρουσηςΕίναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του συστήματος , τόσο αυξάνεται η πιθανότητα συγκράτησης του οχήματος, αλλά παράλληλα αυξάνεται και η πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού των επιβατών. Για την εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, εκπονήθηκαν οι οδηγίες ΟΜΟΕ -ΣΑΟ (ΦΕΚ 702/Β/29-04-11), στις οποίες: •αναφέρονται τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης συστήματος αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) παράπλευρα στην οδό•προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται τα πλευρικά εμπόδια και οι επικίνδυνες θέσεις ανάλογα με το αν η ύπαρξή τους συνεπάγεται κίνδυνο για τρίτους ή μόνον για τους επιβαίνοντες•αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των ελάχιστων απαιτούμενων κατηγοριών επίδοσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, δηλαδή η ικανότητα συγκράτησης, το λειτουργικό πλάτος και η σφοδρότητα πρόσκρουσης ανεξάρτητα από το σχεδιασμό, τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις του συστήματος αναχαίτισης•αναφέρονται τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου μήκους εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείαςΗ ικανοποίηση των κριτηρίων επίδοσης για κάθε νέο σύστημα στηθαίου ασφαλείας πιστοποιείται με δοκιμές πεδίου, όπως αυτό σαφώς περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-24
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.