Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020

Οι “Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων : Διατομές, Έκδοση 2001” περιγράφουν όλα τα στοιχεία και τις απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη των διατομών των υπεραστικών και ημιαστικών οδών, δηλαδή των οδών εκτός ή εντός σχεδίου που παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣΟδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 2 : Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ)Μελέτη: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕΑΝΑΔΟΧΟΙ:ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Τ.Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΝΑΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.Ο Εκπρόσωπος:Γ. Σοϊλεμέζογλου08/06/2001Έκδοση 2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΠρόλογος Βασικές αρχές που διέπουν τις παρούσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων : Το παρόν τεύχος αντιπροσωπεύει τη σύνθεση της τρέχουσας διεθνούς πληροφορίας και των δεδομένων λειτουργίας που έχουν προκύψει από την πρακτική εφαρμογή και έχουν σχέση με τη γεωμετρική μελέτη των οδικών έργων. Τα οδικά έργα από τη φύση τους είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας ενώ οι μεθοδολογίες σχεδιασμού των οδικών έργων σταθερά βελτιώνονται συνεχώς. Η υλοποίηση των βελτιώσεων που αντιστοίχως θα προκύπτουν για τα έργα, τυπικά θα συμβαίνει καθώς κατασκευάζονται νέα έργα, ή ανακατασκευάζονται υφιστάμενα. Οι “Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων : Διατομές, Έκδοση 2001” περιγράφουν όλα τα στοιχεία και τις απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη των διατομών των υπεραστικών και ημιαστικών οδών, δηλαδή των οδών εκτός ή εντός σχεδίου που παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιών. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ανά χείρας τεύχος, αποτελούν την αφετηρία για να αντικατασταθούν όλες οι σχετικές οδηγίες, οι εγκύκλιοι και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και αφορούν τις διατομές των υπεραστικών και ημιαστικών οδών. Επειδή κανένα τεύχος οδηγιών δεν αναμένεται ότι μπορεί να καλύπτει όλες τις συνθήκες των οδικών έργων, μπορεί να απαιτείται αναπροσαρμογή μερικών υποδείξεων των οδηγιών ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Όμως, η απόκλιση από τους κανόνες και τις διαστάσεις-διαμορφώσεις των διατομών που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον μία τέτοια ανάγκη αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία θα επιβεβαιώνεται με τη σχετική έκδοση έγγραφης απόφασης για τη συγκεκριμένη απόκλιση. Η απόφαση για κάθε αναπροσαρμογή σε σχέση με τυχόν ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη και να στηρίζεται, στη μελέτη των συνθηκών της περιοχής του έργου, στην εμπειρία λειτουργίας οδικών έργων και σε αντικειμενική ανάλυση. Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων δεν αποτελεί μία στατική διαδικασία. Η διαρκής συγκέντρωση γνώσεων που προέρχονται από την εμπειρία, τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, σε σχέση και με την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχημάτων, επιβάλλει τη διαρκή συμπλήρωση ή/και την αναθεώρηση των οδηγιών και άλλων κανονισμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και την έκδοση ενδιάμεσων πρόσθετων ή και διευκρινιστικών οδηγιών. Η ανάγκη των συμπληρώσεων θα προκύπτει από τη συστηματική παρακολούθηση των εκπονούμενων μελετών, των κατασκευαζόμενων έργων και κυρίως από την αξιολόγηση της λειτουργίας τόσο των παλαιών όσο και των νέων έργων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή των οδικών έργων οφείλουν να κοινοποιούν, τα θέματα που αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των ΟΜΟΕ στην αρμόδια Υπηρεσία, που θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης των ΟΜΟΕ.NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_I-V.docIΈκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΟμάδα Εργασίας εκπόνησης των ΟΜΟΕ Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση των παρουσών οδηγιών είναι : Ανάπτυξη Οδηγιών:R. LammΚαθηγητής Πανεπιστημίου KarlsruheΒ. ΨαριανόςΑναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠΜ. ΚονταράτοςΕπίκουρος Καθηγητής ΕΜΠΔ. ΚάτσιοςΤοπ. Μηχανικός-ΣυγκοινωνιολόγοςΓ. Σοϊλεμέζογλου Τοπ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Υπεύθυνος Μελέτης Δ. ΔρυμαλίτουΤοπ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος (συμμετοχή μόνο στις εργασίες της υποβολής 1994)Επιμέλεια παρουσίασης: Α. Χατζηβασιλείου Σχεδιάστρια Το σύνολο των εργασιών συντόνισε και επέβλεψε ως Σύμβουλος της ΔΜΕΟ ο καθηγητής ΕΜΠ Απ. Γιώτης. Η έκδοση του έτους 2001 των ΟΜΟΕ πραγματοποιήθηκε μετά από την προσπάθεια που κατέβαλε Ομάδα Εργασίας της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας Θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Οι εργασίες της υπόψη Ομάδας Εργασίας συντονίσθηκαν από το Δ/ντή της ΔΜΕΟ Ι. Σπερελάκη με στόχο την καλύτερη δυνατή διατύπωση των ΟΜΟΕ, ακόμη και με προσθήκη διευκρινήσεων, ώστε αφενός αυτές να είναι κατά το δυνατό εύληπτες και αφετέρου να αποφεύγεται τυχόν παρερμηνεία τους. Επειδή η εκπόνηση των υπόψη οδηγιών είναι από τις σημαντικότερες εργασίες που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα της μελέτης των οδικών έργων, ενώ παράλληλα αυτή αναγνωρίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, η Ομάδα Εργασίας κατέβαλε προσπάθεια ώστε η παρούσα Οδηγία να είναι κατά το δυνατόν πλήρης και εύχρηστη. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας επιλέχθηκαν έτσι ώστε να συμμετέχουν τεχνικοί εκπρόσωποι από όλες τις Υπηρεσίες που διαχειρίζονται σήμερα τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας. Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας έγινε σύμφωνα με την Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Δ1/Ο/7/44/06-11-2000 με τα εξής μέλη : Πρόεδρος 1. Α. Κόκκινος,Τοπ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος,Τμηματάρχης,ΔΜΕΟ (α)Αναπληρωτής Προέδρου Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, 2. Ε. Κασάπη,Τμηματάρχης,ΔΜΕΟ (ε)Δ/ντης Μελετών, βοηθός Δ/ντη Μελετών, Τμηματάρχης Μελετών,ΕΟΑΕ ΕΟΑΕ ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ ΝΑΜΑ ΑΕΜέλη 3. Χ. Γεωργανόπουλος, 4. Ε. Σαρίδου, 5. Ι. Σακκάς, 6. Α. Καλαβάσης, 7. Ζ. Καρβούνης, 8. Θ. Μπονέλης, 9. Γ. Σοϊλεμέζογλου,Πολ.Μηχανικός, Πολ.Μηχανικός, Πολ.Μηχανικός, Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Τοπ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος,10Γραμματειακή υποστήριξη,Θ. Τσίρκα,Τμηματάρχης Μελετών, Υπεύθυνος Μελέτης Εκπόνησης ΟΜΟΕ,ΔΜΕΟ (α)Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι καθηγητές Απ. Γιώτης και Β. Ψαριανός.NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_I-V.docIIΈκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΕπισήμανση Τα τεύχη που συντάχθηκαν (βλ. Πίνακα Χ-1) στο πλαίσιο της σύμβασης για τη Σύνταξη Προδιαγραφών και Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών για Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων όπως αναφέρεται και στα κείμενα των υπόψη τευχών. Πίνακας Χ-1 : Τεύχη Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Α/Α ΤεύχουςΤίτλοςΜελέτη Σύνταξη1Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου(ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)Έκδοση2001ΝΑΜΑ ΑΕ2Διατομές(ΟΜΟΕ - Δ)Έκδοση2001ΝΑΜΑ ΑΕ3Χαράξεις(ΟΜΟΕ - Χ)Έκδοση2001ΝΑΜΑ ΑΕ4Κύριες Αστικές Οδοί(ΟΜΟΕ - ΚΑΟ)Έκδοση2001ΝΑΜΑ ΑΕ5Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (μετάφραση Γερμανικών Οδηγιών)(ΟΜΟΕ - ΠΛΚ)Έκδοση2001ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΑΕ6Σταθμοί Διοδίων(ΟΜΟΕ - ΣΔ)Προσωρινή Έκδοση1999ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΑΕ7Σταθμοί Εξυπηρέτησης(ΟΜΟΕ - ΣΕ)Προσωρινή Έκδοση2000ΝΑΜΑ ΑΕ8Διατάξεις αποχέτευσης και στράγγισης καταστρώματος της οδού(ΟΜΟΕ - ΑΣΚΟ)Προσωρινή Έκδοση2000ΝΑΜΑ ΑΕNAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_I-V.docIIIΈκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΠεριεχόμενα σελίδα 1.Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.1 1.2 1.3 1.4 1.5Περιεχόμενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιοχή ισχύος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βασικές απαιτήσεις στη διατομή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Καθοριστικά μεγέθη και κριτήρια για τον προσδιορισμό της διατομής . . . . . . . . . . . Βασικές αρχές για τη χρήση των Οδηγιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 2 2 22.Διαστάσεις των μερών που απαρτίζουν τη διατομή της οδού . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5Ορισμοί - Βασικές διαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όχημα μελέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άνω χώρος ελευθερίας κινήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βασικό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Προσαύξηση πλάτους λωρίδας κυκλοφορίας λόγω αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας . . .4 6 6 6 6 72.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4Περιτύπωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Χώρος κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άνω χώρος ασφαλείας (Su) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πλευρικός χώρος ασφαλείας (SL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μηχανοκίνητη κυκλοφορία (SLV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κυκλοφορία ποδηλάτων (SLB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κυκλοφορία πεζών (SLPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σύνθετες διατομές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7 7 10 10 10 10 102.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.4 2.5Mέρη διατομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επιφάνεια κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λωρίδες κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λωρίδες καθοδήγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαχωριστικές νησίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κεντρική νησίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράπλευρες διαχωριστικές νησίδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σταθεροποιημένα ερείσματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λωρίδες έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Λωρίδες πολλαπλών χρήσεων (ΛΠΧ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μη σταθεροποιημένα ερείσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποδηλατόδρομοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πεζόδρομοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Συνδυασμός πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κράσπεδα και στόμια υδροσυλλογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαμόρφωση πρανών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επικλίσεις των στοιχείων της διατομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_I-V.docIVΈκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ2.6 2.7 2.8Βοηθητικά έργα στη διατομή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αγωγοί κοινής ωφελείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φύτευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 14 143.Διαμόρφωση Διατομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.1 3.1.1 3.1.2Τυπικές διατομές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απεικόνιση των τυπικών διατομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 14 153.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.3Ενδιάμεσες τυπικές διατομές . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κριτήρια επιλογής των ενδιάμεσων τυπικών διατομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διατομή β2+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαμόρφωση και κυκλοφοριακή ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μήκος των τμημάτων με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Θέση κρίσιμης μεταβολής της διατομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κόμβοι στην περιοχή μεταβολής της διατομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διατομή τύπου γ4ν* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 22 23 23 23 24 24 27 273.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.2 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.4 3.3.5Πρόσθετοι κυκλοφοριακοί χώροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαμόρφωση πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οριακές τιμές για πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αγροτική κυκλοφορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κυκλοφορία λεωφορείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μέσα σταθερής τροχιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απόσταση μεταξύ σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 28 28 28 29 30 30 30 37 393.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3Διατομές σε περιοχές τεχνικών έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τεχνικά έργα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιοχές χώρου εργασίας επί της οδού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεταβολή πλάτους διατομών (διευρύνσεις, στενώσεις επιφανειών κυκλοφορίας) . . . . . . .39 39 40 40ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Eνδεικτικές διαμορφώσεις σε εξωτερικές πλευρές και κεντρικές νησίδες διατομών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας της διατομής της οδούNAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_I-V.docVΈκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ1. Γενικά 1.1 ΠεριεχόμενοΟι εφαρμοζόμενες οδηγίες για την εκπόνηση των μελετών των οδών, αναφέρονται στον Πίνακα 1-1.Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων, τεύχος: Διατομές περιλαμβάνουν τις αρχές και τις μεθόδους καθώς και τις οριακές ή τυπικές τιμές των διατομών για τη μελέτη νέων οδών και την ανακατασκευή ή βελτίωση υφιστάμενων οδών εκτός ή εντός σχεδίου, που παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιών. Στο παρόν τεύχος (ΟΜΟΕ-Δ) εξετάζεται ο γεωμετρικός σχεδιασμός των διατομών και η εξασφάλιση της κυκλοφοριακής ποιότητας ή/και κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού.Η κατάταξη των οδών σε κατηγορίες γίνεται ανάλογα με την έκταση και τη σημασία που αποδίδεται σε κάθε μία οδό, σε σχέση με τις λειτουργίες της σύνδεσης, της πρόσβασης, και της παραμονής. Οι ομάδες των οδών Α έως Ε υποδιαιρούνται ανάλογα με τη λειτουργική βαθμίδα σε υποομάδες που χαρακτηρίζονται με τους λατινικούς αριθμούς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VI (βλ. ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι μελέτης όλων των κατηγοριών οδών αναφέρονται συνοπτικά στον Πίνακα 1-2. Οι ΟΜΟΕ-Δ ισχύουν για την κατασκευή νέων οδών και τη βελτίωση και ανακατασκευή υφισταμένων οδών μόνο των ομάδων Α (εκτός AVI) και Β.1.2 Περιοχή ισχύος Οι οδοί για τη δημόσια κυκλοφορία κατατάσσονται σε πέντε ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε (Πίνακες 1-1 και 1-2), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος “Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου” (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ), με βάση : α. τη θέση τους (εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, βλ. §3 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) β. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών γ. τα καθοριστικά λειτουργικά χαρακτηριστικά τους (σύνδεση, πρόσβαση, παραμονή).Για τις οδούς της ομάδας Γ οι αντίστοιχες οδηγίες μελέτης, περιλαμβάνονται στο τεύχος με τίτλο “Κύριες Αστικές Οδοί” (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ). Για τις υπόλοιπες οδούς του αστικού οδικού δικτύου, δηλαδή για τις ομάδες κατηγορίας Δ και Ε οι αντίστοιχες οδηγίες μελέτης περιλαμβάνονται στο τεύχος με τίτλο «Δευτερεύουσες Αστικές Οδοί» (ΟΜΟΕΔΑΟ), η εκπόνηση των οποίων εκκρεμεί.Πίνακας 1-1 : Περιοχή που ισχύουν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΟΜΟΕ-Δ(βλ.§3 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)Εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιώνΛειτουργικός χαρακτήραςΟμάδα ΟδώνΕφαρμοζόμενη ΟδηγίαΣυμβολισμός123456εκτός σχεδίουμε περιορισμούςσύνδεσηΑεντός σχεδίουμε περιορισμούςσύνδεσηΒΛειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου Διατομές Χαράξεις Ισόπεδοι Κόμβοι Ανισόπεδοι ΚόμβοιΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ΟΜΟΕ-Δ ΟΜΟΕ-Χ ΟΜΟΕ-ΙΚ* ΟΜΟΕ-ΑΚ*εκτός σχεδίου**ναισύνδεσηΓΛειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου Κύριες Αστικές ΟδοίΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ΟΜΟΕ-ΚΑΟεντός σχεδίουναιΛειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου Δευτερεύουσες Αστικές ΟδοίΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ΟΜΟΕ-ΔΑΟ*ΘέσησύνδεσηΓπρόσβασηΔπαραμονήΕ* εκκρεμεί η εκπόνησή τους ** νοούνται περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η δόμησηNAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_1-2.doc1Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ1.3 Βασικές απαιτήσεις στη διατομή1.5 Βασικές αρχές για τη χρήση των ΟδηγιώνΚάθε τμήμα του οδικού δικτύου εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Στις σχετικές με την κυκλοφορία παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της διατομής οδών εκτός κατοικημένων περιοχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι που επιβάλλονται από το χωροταξικό σχεδιασμό. Στις αστικές περιοχές οι παραδοχές αυτές εντάσσονται στις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου.Η εφαρμογή των Οδηγιών αυτών μπορεί να είναι ελαστική αλλά χωρίς απόκλιση από γενικές βασικές αρχές. Πρέπει να διερευνάται κάθε φορά, κατά πόσον η αυστηρή υιοθέτηση τυπικής διατομής, κάτω από τις ειδικές συνθήκες και περιορισμούς της συγκεκριμένης περίπτωσης, οδηγεί σε υπερβολικά έντονες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της οδού (δόμηση, τοπίο).Η ασφάλεια, η κυκλοφοριακή ικανότητα και η οικονομία αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής των στοιχείων της διατομής. Για τη μελέτη των διατομών, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι στόχοι του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή μικρής διάρκειας κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μία περιοχή ενός δήμου ή μίας κοινότητας προκειμένου να διασωθούν παραδοσιακά κτίρια, μνημεία, δέντρα κλπ.Κατά την παρέκκλιση από τις τυπικές διαστάσεις πρέπει να δίνεται προσοχή στο γεγονός, ότι οι μικρότερες διαστάσεις συνεπάγονται μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού. Η επίτευξη της αρμονικής συνύπαρξης των κυκλοφοριακών συνθηκών ασφαλείας και της άνετης ροής για όλους τους χρήστες της οδού, με την ισορροπημένη προσαρμογή στο περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των αντιστοίχων οικονομικών ορίων, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.Ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων, των ποδηλάτων και των πεζών πρέπει να επιδιώκεται για λόγους ασφαλείας.1.4 Καθοριστικά μεγέθη και κριτήρια για τον προσδιορισμό της διατομής Με βάση τις κυκλοφοριακές προβλέψεις, το σχεδιασμό του οδικού δικτύου από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα Ρυθμιστικά Σχέδια, παρέχονται τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία για την επιλογή της τυπικής διατομής σύμφωνα με τον Πίνακα 3-1. Οι δυνατότητες επιλογής περιορίζονται περαιτέρω μέσω ειδικών λειτουργικών κριτηρίων που υιοθετούνται ανάλογα με την περίπτωση. Τελικά εξετάζεται, λαμβανομένων υπόψη των κυκλοφοριακών συνθηκών της δεδομένης χάραξης, αν η επιλεγείσα τυπική διατομή επαρκεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την κυκλοφοριακή ικανότητα. Ο έλεγχος της κυκλοφοριακής ικανότητας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των διαδικασιών που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_1-2.docΗ επιλογή της διατομής πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα, τον αναμενόμενο κυκλοφοριακό φόρτο και τη σύνθεση της κυκλοφορίας, να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας για όλους τους τύπους των οχημάτων καθώς και για τους πεζούς. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να προβλέπονται ειδικές επιφάνειες κυκλοφορίας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Στους αυτοκινητοδρόμους, ο διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας επιτυγχάνεται κατά κανόνα με δομικά στοιχεία. Οι υπόλοιπες αρτηρίες που διαθέτουν τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, πρέπει επίσης να διαμορφώνονται με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας. Για τα σταθμεύοντα οχήματα στις οδούς των ομάδων Α και Β πρέπει να διατίθενται ειδικές επιφάνειες, εκτός των επιφανειών κυκλοφορίας. Οι επιφάνειες αυτές στις περιπτώσεις των αυτοκινητοδρόμων, των αρτηριών καθώς και σε άλλες οδούς μεγάλης κατηγορίας και ταχείας κυκλοφορίας πρέπει να διαχωρίζονται με δομικά στοιχεία από τη διερχόμενη κυκλοφορία.2Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ Πίνακας 1-2 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών (οι ΟΜΟΕ-Δ ισχύουν για τις οδούς ΑI έως ΑV και Β)Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδών Ομάδα οδώνΠαράμετροι μελέτης και λειτουργίας οδώνΚατηγορία οδού Χαρακτηρισμός οδού1Είδος οχημάτων2Επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ [km/h]34Αυτοκινητόδρομοςμηχ.≤ 120Α IIΟδός ταχείας κυκλοφορίας Οδός μεταξύ νομών/επαρχιώνμηχ. μηχ. (μηχ.)γεν.≤ 90 (100) ≤ 110 ≤ 90Α IIIΟδός μεταξύ επαρχιών/οικισμώνμηχ. γεν.≤ 90 ≤ 80Σημείωση : Η κατηγορία ΑΙ αφορά οδούς σύνδεσης ευρύτερων περιοχών και οι οποίες δεν παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες ιδιοκτησίεςΑ IVΟδός μεταξύ μικρών οικισμών Συλλεκτήρια οδόςγεν.ΑVΔευτερεύουσα οδός Αγροτική οδόςAVIΤριτεύουσα οδός Δασική οδόςοδοί που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου (ημιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτησιώνΒΙΑστικός αυτοκινητόδρομοςμηχ.≤ 100Β ΙΙΑστική οδός ταχείας κυκλοφορίαςμηχ.≤ 90Σημείωση : Οι οδοί κατηγορίας ΒΙ και ΒΙΙ δεν παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στις παρόδιες ιδιοκτησίεςΒ ΙΙΙΑστική αρτηρίαΒ ΙVΓοδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός** ή εντός σχεδίου (περιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιώνΔοδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές ) με βασική λειτουργία την πρόσβασηΕοδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές ) με βασική λειτουργία την παραμονήΑΒοδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου (υπεραστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση παροδίων ιδιοκτησιώνΑIΤαχύτητα Μελέτης Ve [km/h]Κόμβοι567διαχωρισμένηανισοπ.διαχωρισμένη / ενιαία διαχωρισμένη ενιαία(ανισοπ.) ανισοπ.ισοπ. (ισοπ.) ισοπ.διαχωρισμένη(ανισοπ.) ενιαίαισοπ. ισοπ.90 80 (90) 8070 70(60)≤ 80ενιαίαισοπ.(90) 807060(50)γεν.≤ 60 (70)ενιαίαισοπ.(70)605040καμία*γεν.≤ 50ενιαίαισοπ.5040καμία*μηχ. γεν.≤ 70 ≤ 70Κύρια συλλεκτήρια οδόςγεν.Αστική αρτηρίαγεν. γεν.50 (≤ 70) 50 (≤ 60)Γ ΙVΚύρια συλλεκτήρια οδόςγεν.Δ ΙVΣυλλεκτήρια οδόςΔVανισοπ.διαχωρισμένη ενιαία≤ 60Γ ΙΙΙδιαχωρισμένη(130) 120 110 100διαχωρισμένηανισοπ.(100) 90 (80) (120) 110 100 90 (80) (100) 90 80 (70)100 90 (ισοπ.)8070(100) 90 9080 8070 70ισοπ. ισοπ.ενιαίαισοπ.ενιαίαισοπ. ισοπ.(70) (60) (60)50 (40) 50 (40)≤50 (≤ 60)ενιαίαισοπ.(60)50 (40)γεν.≤ 50ενιαίαισοπ.καμία*Τοπική οδόςγεν.≤ 50ενιαίαισοπ.καμία*ΕVΤοπική οδόςγεν.≤ 30 ταχύτητα βηματισμούενιαίαισοπ.καμία*Ε VΙΤοπική οδός κατοικιώνγεν.ταχύτητα βηματισμούενιαίαισοπ.καμία*διαχωρισμένη(80) 70 70(60) 60ενιαίαμηχ.= οχήματα με μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα >60km/h γεν.= οχήματα παντός είδους ( . . . ) = εξαίρεση NAMA/XA/P/205/WIN/DIATOMES/D-P_3.docΧαρακτηριστικά επιφάνειας κυκλοφορίας60 60(50) (50)6050* δεν απαιτείται καθορισμός ταχύτητας μελέτης Ve ** νοούνται περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η δόμηση3Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ2. Διαστάσεις των μερών που απαρτίζουν τη διατομή της οδού χωμάτων ή του πόδα των πρανών ορυγμάτων. Στο πλάτος του ερείσματος επιτρέπεται να τοποθετούνται βατά από όχημα ρείθρα αποχέτευσης. Το υπερυψωμένο έρεισμα που διαχωρίζεται με κράσπεδο από την επιφάνεια κυκλοφορίας, ονομάζεται πεζοδρόμιο ή καταφύγιο.2.1 Oρισμοί - Βασικές διαστάσεις Ορισμοί ••••••Λωρίδα κυκλοφορίας − Κύρια, είναι κάθε διήκουσα λωρίδα κυκλοφορίας της κανονικής διατομής. − Πρόσθετη (ΠΛΚ), είναι κάθε λωρίδα που προστίθεται στις κανονικές λωρίδες για συγκεκριμένο μήκος της οδού με σκοπό να εξυπηρετήσει ανάγκες αριστερής ή δεξιάς στροφής ή βραδυπορείας. Λωρίδα καθοδήγησης − Εσωτερική, υπάρχει μόνο στις διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας και είναι το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώματος από την εσωτερική οριογραμμή κυκλοφορίας μέχρι το άκρο του οδοστρώματος (πόδι New Jersey ή αρχή φυτικής νησίδας). − Εξωτερική, είναι το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώματος από την εξωτερική οριογραμμή κυκλοφορίας μέχρι το άκρο του οδοστρώματος, όταν η συνέχεια του καταστρώματος είναι μη σταθεροποιημένο έρεισμα. Αυτή ταυτίζεται με την οριζόντια διαγράμμιση στην περίπτωση που ακολουθεί σταθεροποιημένο έρεισμα. Επιφάνεια κυκλοφορίας Είναι το πλάτος του καταστρώματος που περιλαμβάνει τις λωρίδες κυκλοφορίας, τις λωρίδες καθοδήγησης και τις πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας (ΠΛΚ). Κεντρική νησίδα Είναι το πλάτος του καταστρώματος που ορίζεται ανάμεσα στα εσωτερικά άκρα των επιφανειών κυκλοφορίας. Σταθεροποιημένο έρεισμα − ΛΕΑ (λωρίδα έκτακτης ανάγκης), είναι η λωρίδα που εξυπηρετεί μόνο έκτακτη ανάγκη στάσης των οχημάτων ή τη δυνατότητα ελιγμών παράκαμψης (με πλευρική διαφυγή) από οχήματα επείγουσας ανάγκης (ασθενοφόρα, αστυνομικά, πυροσβεστικά, ΔΕΗ κλπ) σε τμήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η συνεχής κίνηση επί της ΛΕΑ απαγορεύεται για κάθε είδους όχημα. − ΛΠΧ (λωρίδα πολλαπλών χρήσεων), είναι η λωρίδα που ορίζεται από το εξωτερικό άκρο της λωρίδας καθοδήγησης μέχρι το άκρο του οδοστρώματος στη διατομή τύπου β2σ. Αυτή εξυπηρετεί : α. στιγμιαίως οχήματα βραδυπορούντα, προκειμένου να διευκολύνονται ελιγμοί προσπέρασης οχημάτων που κινούνται παράλληλα ή αντίθετα, β. οχήματα συντήρησης, γ. στάση έκτακτης ανάγκης. Μη σταθεροποιημένο έρεισμα Είναι το πλάτος που ορίζεται από το άκρο του οδοστρώματος μέχρι τη στέψη των πρανών επι-NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.doc•• •••Εύρος οδοστρώματος Είναι το συνολικό πλάτος που ορίζεται από το άθροισμα του πλάτους της (ή των) επιφάνειας(ών) κυκλοφορίας, της κεντρικής νησίδας και των σταθεροποιημένων ερεισμάτων. Εύρος καταστρώματος Είναι το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος μαζί με τα μη σταθεροποιημένα ερείσματα. Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας Ορίζεται ως το σύνολο των λωρίδων κυκλοφορίας (κύριες και πρόσθετες) και καθοδήγησης, όταν μεταξύ αυτών δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα. Διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας Ορίζονται ως το σύνολο των λωρίδων κυκλοφορίας (κύριες και πρόσθετες) και καθοδήγησης που βρίσκονται εκατέρωθεν διαχωριστικής νησίδας. Οδικός χώρος Σε περιοχές εντός σχεδίου ορίζεται ως ο χώρος μεταξύ των εκατέρωθεν της οδού οικοδομικών γραμμών. Σε περιοχές εκτός σχεδίου είναι ο αντίστοιχος χώρος μεταξύ των ελαχίστων επιτρεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις ορίων δόμησης.Βασικές διαστάσεις Οι παράμετροι που επηρεάζουν τόσο τη διαμόρφωση όσο και την επιλογή των μερών που συνιστούν τις διατομές είναι: − τα λειτουργικά δεδομένα του οδικού δικτύου, − τα λειτουργικά δεδομένα της κυκλοφορίας, όπως • • •η ταχύτητα ο φόρτος και η σύνθεση της κυκλοφορίας− οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, − η σχέση της οδού με τον παρόδιο χώρο, − οι διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις που εμφανίζονται στον οδικό χώρο. Οι διατομές των οδών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία κατατάσσονται στις ομάδες α έως ζ (με πεζά γράμματα χαρακτηρίζονται οι ομάδες των διατομών, ενώ με κεφαλαία οι ομάδες των οδών και οι κατηγορίες των οδών). Το καθοριστικό στοιχείο για κάθε ομάδα διατομών είναι το βασικό πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας. Αυτό προκύπτει από τα πλάτη του οχήματος μελέτης και του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων (βλ. Πίνακες 2-1 και 2-2). Επιπλέον, στην περίπτωση που οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας δε δια-4Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟχωρίζονται με δομικά στοιχεία, προσαυξάνεται το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας. Στα Σχήματα 2-1 έως 2-3 απεικονίζονται τα μέρη που συνιστούν τη διατομή, για :− υπεραστική οδό με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και μια λωρίδα κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και − υπεραστική οδό με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.Σχήμα 2-1 : Μέρη απαρτίζοντα τη διατομή υπεραστικής οδού με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.Σχήμα 2-2 : Μέρη απαρτίζοντα τη διατομή υπεραστικής οδού με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.doc5Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΣχήμα 2-3 : Μέρη απαρτίζοντα τη διατομή υπεραστικής οδού με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, και με λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)2.1.1 Όχημα μελέτης Το αντιπροσωπευτικό όχημα μελέτης για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, έχει διαστάσεις : πλάτος 2,50 m και ύψος 4,00 m. Το πλάτος για έναν ποδηλάτη είναι 0,80 m και για έναν πεζό 0,75 m. Το ύψος και για τους δύο είναι 2,00 m (βλ. Πίνακα 2-1).2.1.2 Πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων Ο πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων είναι ο χώρος που είναι απαραίτητος ως απόσταση ασφαλείας για τυχόν προεξέχοντα τμήματα φορτίων, εξωτερικούς καθρέπτες κλπ., ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μικροεκτροπές κίνησης ενός οχήματος μη σταθερής τροχιάς. Οι διαστάσεις του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων σε οδούς χωρίς παρόδια δόμηση είναι συνάρτηση της ταχύτητας κίνησης, του κυκλοφοριακού φόρτου, λαμβανομένων υπόψη της συχνότητας εμφάνισης αντίθετης κυκλοφορίας, των ελιγμών προσπέρασης και της σύνθεσης της κυκλοφορίας (συμμετοχή φορτηγών οχημάτων). Το πλάτος του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων εξαρτάται από τη διατομή της οδού, και ανά λωρίδα κυκλοφορίας κυμαίνεται από 1,25 m για τις οδούς της ομάδας διατομών α έως 0,00 m για τις οδούς της ο-NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.docμάδας διατομών ζ, μειούμενη κάθε φορά κατά 0,25 m για τις οδούς των ενδιαμέσων ομάδων διατομών β, γ, δ, ε (Πίνακας 2-2). Για την κυκλοφορία των ποδηλάτων το πλάτος του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων είναι ίσο με 0,10 m σε κάθε πλευρά. Για την κυκλοφορία των πεζών δεν απαιτείται πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων.2.1.3 Άνω χώρος ελευθερίας κινήσεων Ο άνω χώρος ελευθερίας κινήσεων για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα κινούμενο όχημα για την αφομοίωση τυχόν ανακριβειών στην φόρτωση και των ταλαντώσεων της ανάρτησης του οχήματος λόγω μη επιπεδότητας του οδοστρώματος. Ο άνω χώρος ελευθερίας κινήσεων για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ανέρχεται σε 0,20 m. Για τους πεζούς και τα ποδήλατα ο άνω χώρος ελευθερίας κινήσεων λαμβάνεται ίσος με 0,25 m.2.1.4 Βασικό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας Τα βασικά πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας κάθε ομάδας διατομών προκύπτουν από το πλάτος του αντιπροσωπευτικού οχήματος μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του πλάτους του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων (βλ. Πίνακα 2-2).6Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ2.1.5 Προσαύξηση πλάτους λωρίδας κυκλοφορίας λόγω αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας Η προσαύξηση του πλάτους μίας λωρίδας κυκλοφορίας, όταν δε διαχωρίζονται οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας με δομικά στοιχεία ανέρχεται σε 0,25 m για κάθε μια κατεύθυνση (βλ. Πίνακα 2-2, στήλη 5). Για την κυκλοφορία των ποδηλάτων δεν απαιτείται προσαύξηση του πλάτους της λωρίδας.2.2 Περιτύπωμα Το περιτύπωμα είναι ο χώρος της διατομής της οδού, στον οποίο δεν πρέπει να υπεισέρχονται σταθερά εμπόδια πλην πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας (βλ.§2.2.3.1). Αποτελείται από το χώρο κυκλοφορίας και τον άνω και τον πλευρικό χώρο ασφάλειας (Σχήμα 2-4). Οι διαστάσεις του περιτυπώματος αναγράφονται στον Πίνακα 2-1.2.2.1 Χώρος κυκλοφορίας Ο χώρος κυκλοφορίας της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας αποτελείται από το χώρο που καταλαμβάνει το αντιπροσωπευτικό όχημα μελέτης, τον πλευρικό και άνω χώρο ελευθερίας κινήσεων, την προσαύξηση του πλάτους λόγω αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας καθώς επίσης και από τους χώρους πάνω από τις λωρίδες καθοδήγησης, τα βατά ρείθρα και τα σταθερο-ποιημένα ερείσματα. Το ύψος του ανέρχεται σε 4,20 m. Ο χώρος κυκλοφορίας για την κυκλοφορία ποδηλάτων έχει ανά λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων 1,00 m πλάτος και 2,25 m ύψος. Ο χώρος κυκλοφορίας πεζών έχει ανά λωρίδα κυκλοφορίας πεζών 0,75 m πλάτος και 2,25 m ύψος. Ο κυκλοφοριακός χώρος των διαδρόμων που χρησιμοποιούνται από κοινού από τους ποδηλάτες και τους πεζούς, είναι αυτός που προβλέπεται για τους ποδηλάτες.2.2.2 Άνω χώρος ασφαλείας (Su) Το ύψος του άνω χώρου ασφαλείας ανέρχεται για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε 0,30 m. Έτσι το συνολικά απαιτούμενο ύψος περιτυπώματος ανέρχεται σε 4,50 m. Συνιστάται το ελεύθερο ύψος κάτω από γέφυρες να είναι 5,00 m, ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα με διάστρωση νέων επιπλέον στρώσεων. Ειδικά σε γέφυρες σήμανσης εφαρμόζεται ελεύθερο ύψος 5,50 m. Στην περίπτωση διασταύρωσης με αγωγούς ΟΚΩ το ελεύθερο ύψος καθορίζεται από τους αρμόδιους φορείς. Μείωση του ύψους του περιτυπώματος κάτω από 4,50 m μπορεί να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις, όπου και εφόσον είναι δυνατός ο αποκλεισμός ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κατάλληλη σήμανση.Σχήμα 2-4 : Διαστάσεις του περιτυπώματοςNAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.doc7Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΠίνακας 2-1 : Τυπικές διαστάσεις του περιτυπώματος Είδος Επιτρεπόμενη κυκλοφορίας ταχύτητα VεπιτρΤυπικό πλάτος οχήματος μελέτης ή πεζού minΠλάτος του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεωνΠλάτος του πλευρικού χώρου, ασφαλείας SLΤυπικό ύψος οχήματος μελέτης ή πεζού minΎψος του άνω χώρου ελευθερίας κινήσεωνΎψος του άνω χώρου ασφαλείας SuΎψος του περιτυπώματος *[m][m][m][m][m][m][m]34567891,25 1,00 0,754,00 4,00 4,000,20 0,20 0,200,30 0,30 0,304,50 4,50 4,50[km/h] 12Μηχανοκίνητη κυκλοφορία> 70 ≤ 70 ≤ 502,50 2,50 2,50Ανάλογα με την ομάδα διατομών κυμαίνεται από 1,25 έως 0,00 (βλ. Πίνακα 2-2)Κυκλοφορία ποδηλάτων0,800,100,252,000,250,252,50Κυκλοφορία πεζών0,75--2,000,250,252,50* Για ελεύθερο ύψος βλ.§2.2.2 Ο άνω χώρος ασφαλείας για πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους ανέρχεται σε 0,25 m και το ελεύθερο ύψος σε 2,50 m.NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.doc8Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟΠίνακας 2-2 : Διαστάσεις λωρίδων κυκλοφορίας διατομής οδού (πλάτος τυπικού οχήματος για όλες τις ομάδες διατομών : 2,50 m) Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίαςΒασικό πλάτος λωρίδας *Πρόσθετο πλάτος λωρίδας λόγω αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίαςχωρίς αντίθετη κυκλοφορίαμε αντίθετη κυκλοφορία[-]Πλάτος πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων τυπικού οχήματος μελέτης [m][m][m][m][m]234567Ομάδα διατομήςΠλήθος λωρίδων κυκλοφορίας[-] 1εξωτερική 3,75 α6ή41,253,75-2+11,003,502 γ4 20,753,25εσωτερικές 3,50 3,50-0,253,503,750,256ή4 β---3,75-3,25-0,25-3,50δ0,503,000,25-3,25ε20,252,750,25-3,00ζ*22-2,500,25-2,75το βασικό πλάτος λωρίδας (στήλη 4) προκύπτει ως άθροισμα του πλάτους του τυπικού οχήματος μελέτης (2,50 m) και του εκατέρωθεν του οχήματος απαιτούμενου χώρου ελευθερίας κινήσεων (στήλη 3)NAMA/XA/205/WIN/DIATOMES/D-P_4-15.doc9Έκδοση : 30/01/2001 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ)YΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ2.2.3 Πλευρικός χώρος ασφαλείας (SL)2.2.3.4 Σύνθετες διατομές2.2.3.1 Μηχανοκίνητη κυκλοφορία (SLV)Στην περίπτωση δημιουργίας μιας σύνθετης διατομής που αποτελείται από λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων διαφόρων τύπων, πεζών ή/και ποδηλάτων, επιτρέπεται η επικάλυψη των επί μέρους πλευρικών χώρων ασφαλείας των μεμονωμένων περιτυπωμάτων. Η απόσταση μεταξύ δύο κυκλοφοριακών χώρων καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο πλευρικό χώρο ασφαλείας (βλ. Σχήμα 2-4).To πλάτος του πλευρικού χώρου ασφαλείας μετράται από το όριο του χώρου κυκλοφορίας και προς τα έξω. Το απαιτούμενο πλάτος εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ ως εξής : Vεπιτρ. [km/h] SLV [m]≤ 50 ≥ 0,75≤ 70 ≥ 1,00> 70 ≥ 1,25Αυτές οι διαστάσεις είναι δυνατόν να μειωθούν δίπλα σε σταθεροποιημένα ερείσματα, κεντρικές νησίδες και κράσπεδα κατά 0,25 m. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ούτε λωρίδες καθοδήγησης ούτε κράσπεδα, ο πλευρικός χώρος ασφαλείας πρέπει να προσαυξάνεται κατά 0,25 m. Οι ορθοστάτες των πινακίδων σήμανσης και των κυκλοφοριακών εγκαταστάσεων με ∅≤8 cm πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο άξονας συμμετρίας τους να συμπίπτει με το όριο του περιτυπώματος. Τα προστατευτικά στοιχεία και τα εύκολα παραμορφούμενα μέρη των πινακίδων σήμανσης και άλλων κυκλοφοριακών στοιχείων πρέπει να απέχουν από το χώρο κυκλοφορίας τουλάχιστον 0,50 m. ΄Οταν οι ορθοστάτες των πινακίδων σήμανσης και των κυκλοφοριακών εγκαταστάσεων έχουν διάμετρο ∅>8 cm αυτοί τοποθετούνται σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης έναντι σταθερών εμποδίων. Τα κράσπεδα επιτρέπεται να εισέρχονται μέσα στο περιτύπωμα μέχρι το ύψος των 0,20 m και μέχρις τα όρια του χώρου κυκλοφορίας.2.3 Μέρη διατομής Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα μέρη που απαρτίζουν τη διατομή μιας οδού, τα οποία περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2-2, στα Σχήματα 3-1, 32, 3-3 και στο Παράρτημα Ι.2.3.1 Επιφάνεια κυκλοφορίας 2.3.1.1 Λωρίδες κυ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.