Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
Pergam on M useum , B erlin The Pergam on M useum is situated on the M useum Island in Berlin and w as constructed in tw enty years, from 1910 to 1930. The Pergam on houses original - sized, Pergam on A ltar reconstructed m onum ental buildings such as the Pergam on A ltar, the M arket Gate of M iletus, all consisting of parts transported Pergam on M useum from Turkey. There is controversy over the legitim acy of the acq uisition of the collection. It w as suggested that the collection should be returned to Turkey (original count ry of the excavations). The m useum is subdivided into the antiquity collection, the M idd le E ast m useum , and the m useum of Islam ic art. The m useum is visited by approxim ately 850,000 peop le every year, m aking it the m ost visited art m useum in G erm any. The Pergam on M useum w as severely dam aged during the air attack of Berlin at the end of the Second W orld W ar. M any of the display objects w ere st ored in safe places, and som e of the large pieces w ere w alled in for protection. In 1945, the Red A rm y col lected all of the loose m useum item s, either as w ar booty or, ostensibly, to rescue them from looting and fires then raging in Berlin. N ot until 1958 w ere m ost of the objects r eturned to E ast G ermany. Significant parts of the collection rem ain in Russia. Som e are currently stored in the Pushkin M useum in M oscow and the H erm itage in Saint Petersburg. The return of these item s has been arranged in a treaty betw een Germ any and Russia but, as of June 2003, is blocked by Russian restitution law s. A leppo roomIshtar G ate © Created by Izabela & M iki Pitish
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.