Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICAΝικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ1ο Συνέδριο Νέων Ευρυτανών Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου 30-31 Αυγούστου 2013 Τι είναι ΣΔΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι:Ο δηµόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθµιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δηµόσια έργα ακόµα και σε δυσχερείς οικονοµικές συγκυρίες.• Καθορισµός προδιαγραφών έργου• Εκπόνηση των απαραίτητων µελετών• ∆ιενέργεια διαγωνισµών για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα• Κατασκευή έργου• Αξιολόγηση προσφορών ιδιωτικού φορέα • Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συµβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη• Εξασφάλιση απαιτούµενης χρηµατοδότησης • Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία • Επιστροφή του έργου στο ∆ηµόσιο µετά τη λήξη της Σύµβασης• Η κυριότητα των ακινήτων παραμένει στο δημόσιο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρού εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου. • Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. • Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα. • Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 2 Σχήματα ΣΔΙΤ Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ• Έργα ή υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει τοστοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης και οι ιδιωτικοί φορείς, αναλαμβάνουν, πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή του έργου, την εκμετάλλευσή τους. • Tα έργα/υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων μπορεί να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή/χρήστη. Ενδεικτικά παραδείγματα: • Αυτοκινητόδρομοι • Αεροδρόμια • Λιμάνια • Παρκινγκ • Εμπορικά, συνεδριακά κέντρα • Τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα • Ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, Γεωθερμία) • Διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση βιομηχανικών, γεωργικών αποβλήτωνΈργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας • Έργα ή υπηρεσίες, στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. • Ο ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίησή των έργων αποπληρώνεται απ’ ευθείας από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνου μετά την έναρξη λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος.Ενδεικτικά παραδείγματα: • Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια • Κέντρα προστασίας ηλικιωμένων • Νοσοκομεία • Κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί • Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μηχανογράφησης • Αθλητικές εγκαταστάσεις • Αρδευτικά έργα 3 Πλεονεκτήματα υλοποίησης δημόσιων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ •Αποπληρωμή έργων σε βάθος χρόνου Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημόσιων πόρων για την αποπληρωμή του έργου με την «παραλαβή». Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου απελευθερώνοντας δημόσιους πόρους για να επιδιωχθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες.•Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση και παροχή δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών Αξιοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους περιορισμένους δημόσιους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση υποδομών.•Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες.•Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Ισχυρά κίνητρα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου•Ενιαία Σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας Επιτυγχάνονται συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας.Το ∆ηµόσιο δεν υλοποιεί απλώς µια υποδοµή - προµηθεύεται ολοκληρωµένες υπηρεσίες Το ∆ηµόσιο δεν υλοποιεί απλώς µια υποδοµή - προµηθεύεται ολοκληρωµένες υπηρεσίες4 Οι ΣΔΙΤ στον κόσμοΑξία (δισ. Ευρώ)Ευρωπαϊκή Αγορά ΣΔΙΤ 2003-2011 με βάση την αξία συναλλαγώνΤα έργα ΣΔΙΤ στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελούν μια σημαντική αγορά υλοποίησης έργων που κατά τα έτη 2010 και 2011, και παρά την οικονομική κρίση, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα αξίας συναλλαγών. Το 2011 η Ευρωπαϊκή αγορά των ΣΔΙΤ καταγράφει την υπογραφή συμβάσεων για 84 έργα, συνολικής αξίας 18 δις ευρώ. Αξιοσημείωτη δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος διαχείρισης απορριμμάτων, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους αριθμού έργων (7 έργα με συνολική αξία 1,4 δις ευρώ).Πηγή: EPEC, Market Update, Review of European PPP MarketΣτον κλάδο των υποδομών εκπαίδευσης υπεγράφησαν συμβάσεις για 23 έργα, τα περισσότερα σε σχέση με άλλους κλάδους.“Η Ευρωπαϊκή αγορά ΣΔΙΤ παραμένει δυνατή”Κύριοι κλάδοι: Μεταφορές Κοινωνικές υποδομές (σχολικά κτίρια, νοσοκομεία) Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων) Ευρυζωνικά δίκτυα Λοιπά έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Πηγή: EPEC, Market Update, Review of European PPP Market5 Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 3389/2005 Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο• Στην Ελλάδα το νοµικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ προσδιορίζεται µε το Νόµο 3389/2005, ο οποίος συνοπτικά:Ισχυρή πολιτική βούληση– κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες µε τις Σ∆ΙΤ,Καλή προετοιµασία/υποστήριξη– προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής τους,Βιωσιµότητα– προβλέπει τη δηµιουργία δύο αρµόδιων διοικητικών οργάνων (∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ καιΧρηµατοδότησηΕιδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και την καλύτερη διαχείριση των έργων,– προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συµβατικά και νοµικά θέµατα και – προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις σχετικές µε αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέµατα κλπ. • ∆εν απαιτείται κύρωση της σύµβασης από τη Βουλή, όπως συµβαίνει στη περίπτωση των έργων παραχώρησης. • Τον Αύγουστο 2011 ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία, µε την οποία αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ. Η τροπολογία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον σηµαντικό βήµα προς την ενίσχυση ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου. • Με σειρά θετικών αποφάσεων του ΣτΕ υπέρ του δηµοσίου κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους αναδόχους κατά αποφάσεων του ∆ηµοσίου, αναδεικνύεται η νοµική ασφάλεια που παρέχεται από το θεσµικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ, ως ένα ολοκληρωµένο αποτελεσµατικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης.6 Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 3389/2005 Παράγοντες επιτυχίαςH Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για τα έργα ΣΔΙΤ.Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση•Καλή προετοιµασία/υποστήριξηΑποφασίζει για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ. Τακτικά μέλη:Βιωσιµότητα −O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πρόεδρος)−O Υπουργός Οικονομικών−Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων−ΧρηµατοδότησηO Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έκτακτα μέλη:−Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα ΧρηµατοδότησηO Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης τους.Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων: •Τον εντοπισμό των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ - προώθηση του θεσμού.•Την αξιολόγηση προτάσεων Δημοσίων Φορέων για ένταξή τους ως έργα ΣΔΙΤ.•Την εισήγηση στη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.•Την υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.•Την παρακολούθηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ. 7 Εξασφάλιση πληρωµών διαθεσιµότητας Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη ΒιωσιµότηταΠληρωµές από το ∆ηµόσιοΚατασκευαστική περίοδοςΧρηµατοδότησηΙδιωτική επένδυση Περίοδος λειτουργίας-Αποπληρωµή δανείου -Λειτουργικά κόστη -Μερίσµατα• Για όλα τα έργα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, με βάση την καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών από το Δημόσιο. • Οι μελλοντικές πληρωμές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). • Έχει εισαχθεί η αρχή ότι οι μελλοντικές πληρωμές δεν θα ξεπερνούν το 10% του συνόλου του ετήσιου ΠΔΕ.8 Χρηµατοδότηση έργων Σ∆ΙΤ • Ιδιωτική χρηµατοδότηση Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη– – –Στις Σ∆ΙΤ ο ιδιωτικός φορέας σύµπραξης αναλαµβάνει την εξασφάλιση χρηµατοδότησης του έργου. Η χρηµατοδότηση καλύπτεται από δάνεια τραπεζών και από την ιδία συµµετοχή του αναδόχου του έργου, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα δανεισµού από την ΕΤΕπ. Ανάλογα µε τη φύση του έργου, τα ιδιωτικά κεφάλαια µοχλεύονται συµπληρωµατικά µε τους δηµόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) πόρους.Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση• Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων – –Η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για τη µερική χρηµατοδότηση της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης είναι απόλυτα εφικτή στο πλαίσιο έργου Σ∆ΙΤ. Ήδη το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται σε δύο έργα Σ∆ΙΤ για τις αστικές συγκοινωνίες και άλλα έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και σε έργα διαχείρισης απορριµµάτων.• Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – – – –Η ΕΤΕπ προσφέρει µακροχρόνια δανειακή χρηµατοδότηση χαµηλού κόστους, σε έργα υποδοµής υψηλής προτεραιότητας. Οι προσφερόµενοι όροι χρηµατοδότησης είναι ευνοϊκότεροι απ’ αυτούς των εµπορικών τραπεζών µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος αποπληρωµής των έργων για το δηµόσιο. Παράλληλα διοχετεύονται στην οικονοµική δραστηριότητα, αναπτυξιακοί πόροι χαµηλού κόστους από το εξωτερικό. Η ΕΤΕπ: • έχει χρηµατοδοτήσει το έργο των 7 πυροσβεστικών σταθµών, • έχει εγκρίνει τη συµµετοχή της στη χρηµατοδότηση 3 έργων Σ∆ΙΤ για υλοποίηση σχολικών µονάδων, • έχει εγκρίνει τη συµµετοχή της στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας.9 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ∆ΙΤ • Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει αξιοποιήσει σηµαντικά ποσά σε αναπτυξιακά έργα. • Ο συνδυασµός κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων σε έργα Σ∆ΙΤ µε πληρωµές διαθεσιµότητας υλοποιείται για πρώτη φορά µέσα από δύο έργα στον τοµέα των αστικών συγκοινωνιών (τηλεµατική και ηλεκτρονικό εισιτήριο). • Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε έργα Σ∆ΙΤ ανοίγει το δρόµο για περαιτέρω αξιοποίηση του θεσµού των Σ∆ΙΤ σε αναπτυξιακά έργα διαχείρισης απορριµµάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενεργειακής αξιοποίησης κ.α.Παράδειγµα Αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων • Μέρος της αρχικής επένδυσης χρηµατοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Το υπόλοιπο µέρους της αρχικής επένδυσης καθώς και το σύνολο των δαπανών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του έργου αναλαµβάνεται από τον ιδιωτικό φορέα σύµπραξης. • Η αποπληρωµή των ιδιωτικών κεφαλαίων πραγµατοποιείται µέσω πληρωµών διαθεσιµότητας, συνδεδεµένες µε το επίπεδο λειτουργικότητας του έργου, διατηρώντας ισχυρό το κίνητρο για ένα αξιόπιστο λειτουργικό αποτέλεσµα προς όφελος του δηµοσίου και του πολίτη.Πληρωµές διαθεσιµότηταςΠερίοδος ΚατασκευήςΙδιωτικά Κεφάλαια Κοινοτικοί ΠόροιΠερίοδος Λειτουργίας• • • •Αποπληρωµή ∆ανείων Έξοδα Λειτουργίας συντήρησης κ.α. Μερίσµατα Όφελος από χρήση κοινοτικών πόρωνΗ ανάγκη χρηµατοδότησης του έργου είναι µικρότερη. Οι µελλοντικές πληρωµές διαθεσιµότητας του δηµοσίου είναι χαµηλότερες. Απορροφώνται διαθέσιµοι κοινοτικοί πόροι σε έργα, τα οποία θα είναι λειτουργικά σε βάθος χρόνου. Yψηλότερη αξία για την κοινωνία.10 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ∆ΙΤ Ενεργοποίηση χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICAJESSICA “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”• Ταµείο ανακυκλούµενων πόρων, ύψους €258 εκατ, υπό την διαχείριση της ΕΤΕπ, οι οποίοι θα διοχετευτούν σε έργα αστικής ανάπλασης σε όλη την Ελλάδα• Ως «Έργα Αστικής Ανάπτυξης Σ∆ΙΤ» νοούνται οι συµπράξεις µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και άλλα έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο σχέδιο για την βιώσιµη αστική ανάπτυξη.• Αναµένεται εντός του 2013 να δοθούν οι χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ).• Τα έργα υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ.11 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ∆ΙΤ Ενεργοποίηση χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA Γεωγραφική Κατανοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων Οι πόροι του JESSICA µπορούν, ενδεικτικά, να χρηµατοδοτήσουν:• Αστικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ.• Χώρους ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, για* €10 εκατ από Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Δυτική Μακεδονία € 15 εκατΚεντρική Μακεδονία € 20 εκατΑνατολική Μακεδονία και Θράκη € 10 εκαττουρισµό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.• Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.• Χώρους γραφείων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τους τοµείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και ανάπτυξης.• Πανεπιστηµιακά κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευµένων εγκαταστάσεων.Ήπειρος € 15 εκατ Ιόνια Νησια € 10 εκατΘεσσαλία € 20εκατΣτερεά Ελλάδα € 40 εκατ Δυτική Αττική Ελλάδα € 50 εκατ € 15 εκατ Πελοπόννησος € 28 εκατΒόρειο Αιγαίο € 10 εκατΝότιο Αιγαίο• Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης.Κρήτη € 15 εκατ12 Υλοποιούµενα έργα Σ∆ΙΤ Κοινωνικές υποδοµές 7 νέοι πυροσβεστικοί σταθµοίΠαραδίδονται σταδιακά14 νέες σχολικές µονάδες στην ΑττικήΈχει επιλεγεί ανάδοχος10 νέες σχολικές µονάδες στην ΑττικήΈχει επιλεγεί ανάδοχος16 νέες σχολικές µονάδες στη ΘεσσαλονίκηΈχει επιλεγεί ανάδοχοςΤεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικής για την πληροφόρησηΈχει επιλεγεί ανάδοχοςεπιβατών ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ Ηλεκτρονικό εισιτήριο οµίλου ΟΑΣΑB’ Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξηΨηφιακή τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίωνΑναµένεται να ξεκινήσει η Β’ Φάση διαγωνισµούΕυρυζωνικές υποδοµές σε αγροτικές «λευκές» περιοχές τηςΑναµένεται να ξεκινήσει η Α’ Φάσηελληνικής επικράτειαςδιαγωνισµού1313 Υλοποιούµενα έργα Σ∆ΙΤ ∆ιαχείριση απορριµµάτων Περιφέρειας ΠελοποννήσουΈχει επιλεγεί ανάδοχοςΠεριφέρειας ∆υτικής ΜακεδονίαςΒ’ Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξηΗλείαςΑνταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεταιΣερρώνΑνταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεταιΑιτωλοακαρνανίαςΑνταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεται4 έργα Περιφέρειας ΑττικήςΑναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογοςΑχαΐαςΑναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογοςΠεριφέρειας ΗπείρουΑναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογοςΚέρκυραςΠροετοιµάζεται η έναρξη του διαγωνισµού14 Δυτική Μακεδονία Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)120Έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές 3 υποψηφίων – διαδικασία επιλογής προσωρινού αναδόχου σε εξέλιξηΚέρκυρα Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)Σέρρες87Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι) Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ- αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμούΟλοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος με 4 προεπιλεγέντα σχήματαΉπειρος Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)90Αττική (4 έργα) Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)150Έχουν υποβληθεί οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος – διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων σε εξέλιξη1.355Έχουν υποβληθεί οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος – διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων σε εξέλιξηΑιτωλοακαρνανία Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)11012 έργα Σ∆ΙΤ στη διαχείρισηΟλοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος με 3 προεπιλεγέντα σχήματααπορριµµάτωνΠελοπόννησος Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)Αχαΐα Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι)Κλήθηκαν τα 5 προεπιλεγέντα σχήματα να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός Ιουλίου 2013.150Προεπιλέχθηκαν 6 υποψήφια σχήματα. Ξεκινά άμεσα ο ανταγωνιστικός διάλογος.200συνολικής αξίας 2,1 δις ευρώ, µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, δηµιουργώντας περισσότερες από2.500 νέες µόνιµες θέσεις εργασίας Ηλεία Ετήσια δυναμικότητα (χιλ. τόνοι) Ολοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος, με 4 προεπιλεγέντα σχήματαγια την περίοδο λειτουργίας και 3.000 100θέσεις κατά την περίοδο κατασκευής σε όλη την Ελλάδα. Διεθνείς Συνεργασίες Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (1/2) • Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συνεργάζεται σταθερά με την Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο την Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην The Southeast European and Mediterranean PPP Networkπεριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, με σημείο αναφοράς την Ελλάδα. • Αντιπροσωπείες από χώρες ανά τον κόσμο, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ουκρανία, η Λετονία και η Ινδονησία, επισκέπτονται την Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.June 10-11 2010, AthensMay 16-17, 2011 Thessaloniki• Η Ειδική Γραμματεία αποτελεί Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ – EPEC (συμμετέχουν EIB, European Commission). • Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ. • Συμμετοχή στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας – RCC. • Συμμετοχή στην ομάδα του ΟΟΣΑ για τα έργα ΣΔΙΤ. 16 Διεθνείς Συνεργασίες Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (2/2) Συμμετοχή σε 2 Προγράμματα Διδυμοποίησης με τη Δημοκρατία της Κροατίας • Κατά το 2011 η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συμμετείχε σε Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τίτλο «Ενδυνάμωση της διαχειριστικής ικανότητας του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ». • Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συμμετείχε στην Ελληνική ομάδα που επελέγη ως σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών της Κροατίας κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία.Twinning Light Programs with the Republic of CroatiaTwinning Light Program I “Strengthening of the administrative capacity of the Agency for PPP in the Republic of Croatia in Relation to the Implementation of the New PPP Legislation”Twinning Light Program II “Strengthening the administrative capacity of Ministry of Finance of the Republic of Croatia in relation to the Implementation of the new concession and PPP legislation ”January 2009 – July 2010January – October 2011• Έχει προηγηθεί συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας σε αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε προκηρύξει η Κεντρική Μονάδα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης της Κροατίας.17Τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας ανέπτυξαν και υλοποίησαν: • Μεθοδολογικά εργαλεία για τη διαχείριση έργων ΣΔΙΤ • Πρακτικούς Οδηγούς για την αξιολόγηση, προώθηση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ • Πρότυπα έγγραφα • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών της κροατικής δημόσιας διοίκησης και άλλων ενδιαφερομένων • Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειάς τους. 17 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣτοιχεία Επικοινωνίας Καραγεώργη Σερβίας 8 2ος όροφος 101 84, Αθήνα Τηλ: 210 337 5750 Φαξ: 210 337 5921 Email: sdit@mnec.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.