Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 58)
Προετοιμασία σκυροδετήσεως
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση24 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση05 Νοεμβρίου 2013

Μια συνολική θεωρηση των ενεργειών και της προετοιμασίας για την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέματος στο έργο που πρέπει να κάνει ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοταξιάρχης ή ο διευθύνων (manager) τις εργασίες.

11 Known Concrete Mixes Used for Durability Design
ΣυντάκτηςΡοδόπουλος Χρήστος (MSc in Materials Science, Nottingham University - PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University)
Ανάρτηση07 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση08 Οκτωβρίου 2013

Μελέτες συνθέσεως σκυροδέματος που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα ανά τον κόσμο, με υψηλές απαιτήσεις ανθεκτικότητας

Συμπύκνωση επιχωμάτων
ΣυντάκτηςΜαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση13 Σεπτεμβρίου 2013

Βασικά στοιχεία για την συμπύκνωση των επιχωμάτων και τους σχετικούς εργαστηριακούς ελέγχους

Ετσι γίνεται η σωστή σκυροδέτηση!
Ανάρτηση31 Αυγούστου 2013

Αφίσες της ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization, Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Παραγωγών Ετοίμου Σκυροδέματος της Ευρώπης) και της ΒΤΒ (Deutsches Transportbetonindustrie, της Γερμανικής Ενώσεως - Μέλους της ERMCO).

Την απόδοση στην Ελληνική επιμελήθηκε το www.e-archimedes.gr