Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 53)

Βασικές έννοιες για την ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων, τα σφάλματα των μετρήσεων και τα σημαντικά ψηφία στρογγύλευσης των αποτελεσμάτων.

Εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση09 Ιουνίου 2012
Τελευταία τροποποίηση11 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση για τις κρίσιμες αποστάσεις των δομικών κατασκευών από τα καλώδια της ΔΕΗ

Συμπύκνωση επιχωμάτων
ΣυντάκτηςΜαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση09 Φεβρουαρίου 2012

Κατάταξη εδαφών - Ελεγχος της ποιότητας των εδαφικών υλικών στα έργα οδοποιίας

Παρουσίαση της τεχνικής συνδέσεων των μελών ξυλίνων ζευκτών με χρήση καρφοελασμάτων και των σχετικών απαιτήσεων των κανονισμών