Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020
Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατίθενται επιλεγμένα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς

Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιεχόμενα (17 έως 21 από 32)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2010) 571 τελικό
Οι δημόσιες ηλε-συμβάσεις αφορούν τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διεκπεραίωσης συναλλαγών από κρατικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ή σε διαγωνισμούς δημόσιων έργων.

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επερχόμενη μεταρρύθμιση της Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Η Οδηγία αφορά την διευκόλυνση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των αποδεκτών υπηρεσιών ως χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την καθιέρωση αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά την Οδηγία στις 12 Δεκεμβρίου 2006, και καθόρισε προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 28.12.2009.

Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας εμπίπτουν οι υπηρεσίες: διοίκησης, διαχείρισης εγκαταστάσεων, διαφήμισης, προσλήψεων, εμπορικών πρακτόρων,  νομικών ή φορολογικών συμβούλων, οι σχετικές με ακίνητα (π.χ. μεσιτικά γραφεία), κατασκευαστικών εταιριών (συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών), διανεμητικού εμπορίου, οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, ενοικίασης αυτοκινήτων και ταξιδιωτικών γραφείων, τουρισμού, αναψυχής και αθλητικών κέντρων.