Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023
Κουτίνας Γ. (Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ και EMSPM, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων)

Κουτίνας Γ. (Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ και EMSPM, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων)

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός ΕΜΠ, με  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή ENSPM/IFP Γαλλίας και με εξειδικευμένη εκπαίδευση στις ασφαλίσεις επαγγελματικών & επιχειρηματικών κινδύνων.

Μέχρι το 1992 εργάστηκε στην ΔΕΗ ως στέλεχος της Διεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.

Από το 1992 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των ασφαλίσεων.

Στην αρχή, εργάστηκε στην  "LE MANS ASSURANCES AE" (Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρεία) ως Yπεύθυνος (Underwriter) Κλάδου Ασφάλισης Τεχνικών & Βιομηχανικών Κινδύνων. Στη συνέχεια ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφαλίσεων και το 2002 ίδρυσε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», με βασικό αντικείμενο τις επαγγελματικές & επιχειρηματικές ασφαλίσεις (Γενική Αστική Ευθύνη, Τεχνικά Έργα, Επαγγελματική Ευθύνης, Βιομηχανικοί & Ειδικοί Κίνδυνοι).

Έχει προσφέρει υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλίσεων σε Φορείς του Δημοσίου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, και του Ιδιωτικού Τομέα όπως Κοινοπραξίες Ολυμπιακό Μετρό, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ καθώς και υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε Φορείς όπως: Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΥΠΟΙΟ & ΥΠΕΧΩΔΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ).

Συνεργάζεται με εγχώριες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα είναι και Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των LLOYD’S  του Λονδίνου (Lloyd’s Binding Authority).

Έχει συμμετάσχει και ως εισηγητής, σε διάφορα σεμινάρια ή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε διάφορα εξειδικευμένα περιοδικά και στον τύπο, για τεχνικά & ασφαλιστικά θέματα με έμφαση στο θέμα "Διαχείριση & Ασφάλιση Κινδύνων" (Insurance & Risk Management).

(info@gkoutinas.gr, www.gkoutinas.gr ).

Δημοσιεύσεις (1 έως 11 από 12)

Το παρόν κείμενο προέκυψε με αφορμή πρόσφατη συζήτηση του Forum Ποιότητας στο LinkedIn

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Ενας Κίνδυνος Που Ασφαλίζεται
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013
Τυποποίηση - διαπίστευση - πιστοποίηση & ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
Ανάρτηση17 Αυγούστου 2011
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013

Το μεγάλο ζητούμενο γύρω από τα θέματα της παροχής υπηρεσιών Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Πιστοποίησης είναι η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων της "τέχ­νης & επιστήμης" ...

Ελπίδες με το νέο σύστημα οικοδομικών αδειών
Ανάρτηση22 Μαρτίου 2012
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013

Είναι βέβαιο πως η νέα διαδικασία κινείται στη σωστή κατεύθυνση για εξυγίανση του όλου συστήματος. Ωστόσο, καταγράφονται αμφιβολίες για το κατά πόσον έχει γίνει η απαραίτητη αναδιοργάνωση των πολεοδομιών ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί οι άδειες στους ελεγκτές δόμησης

Οι ευθύνες των συμβούλων μηχανικών - μελετητών
Ανάρτηση29 Μαρτίου 2012
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η αξιόπιστη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο υπέρ των καταναλωτών, αλλά και αναντικατάστατο παράγοντα προστασίας των ίδιων των παρεχόντων υπηρεσίες κάθε είδους. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η ασφάλιση αυτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης για αυστηρή τήρηση των κανόνων του «επιχειρείν» και της αναδυόμενης τάσης για αναζήτηση ευθυνών κατά δικαίων και αδίκων.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ: Παράγων “θεραπείας” η Ιδιωτική Ασφάλιση
Ανάρτηση28 Μαρτίου 2013
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013

Υπό το βάρος των κοινωνικών πιέσεων και των συνακολούθων οικονομικών συνεπειών γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, η διεθνής πρακτική εδώ και πολλά χρόνια, εισήγαγε δια νόμου ή θεσμικά στην πράξη, την Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης για τις Επιχειρήσεις (Employer’s Liability Insurance) και την Ασφάλιση  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για τους Τεχνικούς Ασφαλείας (Professional Indemnity Insurance).

Οι ευθύνες των συστελεστών υλοποίησης του έργου
Ανάρτηση11 Σεπτεμβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση12 Σεπτεμβρίου 2013

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας γύρω από τα θέματα διαχείρισης κινδύνων και ευθυνών εμφανίζει κενά που στην πράξη συχνά επιβαρύνουν την ποιότητα του εκάστοτε έργου (αύξηση κόστους ή/και επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησής του, απόκλιση από τα επιθυμητά τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά). Συχνά, οι αστοχίες βαραίνουν τους συντελεστές του έργου και σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων ταλαιπωρούν τους Μηχανικούς που εμπλέκονται με την ιδιότητα του Μελετητή, του Επιβλέποντα ή του Κατασκευαστή.

ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 2