Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Χριστοδουλιάς Γιάννης (Γεωλόγος MSc Eng)

Χριστοδουλιάς Γιάννης (Γεωλόγος MSc Eng)

Επαγγελματική απασχόληση:

­- Ιανουάριος 1975 - Δεκέμβριος 1977: απασχόληση στην Λιβύη, στην εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control στην περιοχή της Βεγγάζης, με κύρια αντικείμενο την στεγανοποίηση ταμιευτήρα φράγματος με άργιλο και των βραχωδών πρανών με gunite

­- Δεκέμβριο 1977 - Μάιος 1978: στην Ελληνική Εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ στην Σαουδική Αραβία,ως προιστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών.

­- Μάιος 1978 - Δεκέμβριος 1979: επιστροφή στην Λιβυκή εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control και απασχόληση ως προϊστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών εργασιών στην περιοχή της Τρίπολης.

­- Ιανουάριος 1980 - 2000: υπηρεσία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο Κ.Ε.Δ.Ε., στην Διεύθυνση Εδαφομηχανικής (ΕΚ1) και αργότερα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αδρανών Υλικών.

­- 2000: μετάθεση στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Ειδική Υπηρεσία Μεγάλων Εργων Δυτικής Ελλάδας και παραμονή στην θέση αυτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.

­- Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001: μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕΕ 77 για τα Μάρμαρα και τους Φυσικούς Λίθους (Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/ TC 246.

Δημοσιεύσεις (1 έως 11 από 24)

Παρουσίαση τεχνικών και εξοπλισμού κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαφραγματικών τοίχων και εφαρμογών ανάμιξης εδάφους

Η εργασία αφορά την διερεύνηση αστοχιών κατασκευών στον Ελληνικό χώρο λόγω ύπαρξης υπεδάφους ή χρήσης υλικών που περιέχουν διογκούμενες αργίλους. Έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Παρίσι.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng και Χρ. Γιάνναρος, Π-Μ, MSc Eng, του ΚΕΔΕ.

Η εργασία αφορά την διερεύνηση των καταπτώσεων πρανών οδικών έργων που είχαν διαμορφωθεί σε σχηματισμούς φλύσχη και έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Leeds της Bρετανίας.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng και Χρ. Γιάνναρος Π-Μ, MSc Eng , του ΚΕΔΕ.

Εργαστηριακή διερεύνηση των φυσικών και τα μηχανικών χαρακτηριστικών διογκουμένων εδαφών σε έργα οδοποιίας στις χώρες αυτές, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα αποτελούμενη από τους Α. Σταματόπουλο, Π-Μ, Ι. Χριστοδουλιά, Γεωλόγο, MSc. Eng. και Χ. Γιάνναρο, Π-Μ, MSc, και παρουσιάσθηκε στο 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, Αμβούργο 1997.

Εφαρμογές οπλισμένης γης
Ανάρτηση30 Νοεμβρίου 2015

Στην σύγχρονη εποχή, ο πρώτος που χρησιμοποίησε οπλισμένη γη για να κατασκευάσει τοίχο αντιστήριξης ήταν ο Γάλλος Αρχιτέκτονας Henri Vidal. Το 1963 κατοχύρωσε με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την μέθοδο Terre Armée, η οποία βασίζεται στις τριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των τενόντων και των κόκκων του εδαφικού υλικού.

Υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας - Ακτίου
Ανάρτηση10 Αυγούστου 2014
Τελευταία τροποποίηση18 Οκτωβρίου 2015

Ενα σημαντικό και δυσχερές έργο, το οποίο δεν έχει τύχει επαρκούς δημοσιότητας

Παρουσίαση των γεωτεχνικών εργασιών που εκτελέσθηκαν στο υπόψη τμήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την κατασκευή των επιχωμάτων

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ε. ΓΚΑΣΙΟ, Χημ. Μηχανικό και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1990 για τον για τον προσδιορισμό των διογκωτικών παραμέτρων του εδάφους η διερεύνηση των δυνατοτήτων η σταθεροποίησης με υδράσβεστο.

Το τμήμα αυτό του Δυτικού Αξονα, μήκους ~ 23 km, καθώς και η παράκαμψη Αγρινίου, μήκους ~ 35 km, κατασκευάσθηκαν από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν περιλαμβάνονται στην Σύμβαση Παραχώρησης της Ιόνιας Οδού.

ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 3