Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΜΕ από το 1986 μέχρι το 1993.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ από το 1991 μέχρι το 1994.

Γενικός Διευθυντής στην Δημόσια Επιχείρηση Ανεγέρσεως Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ) από το 1989 μέχρι το 1994.

Επί κεφαλής της Υπηρεσίας κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από 1997 μέχρι 2001

Τεχνικός Σύμβουλος στις εργασίες κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης από 12/2004 μέχρι 05/2006.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών (ΙΟΚ) από ΙΑΝ. 2006 μέχρι ΑΥΓ. 2010.

Συμμετοχή σε επιτροπές ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ. Βασικός ομιλητής σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων. Συγγραφέας τεχνικών κειμένων και άρθρων.

Δημοσιεύσεις (111 έως 121 από 141)

Η διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου χρειάζεται την συνεργασία όλων. Σκοπός του θα είναι ή θεμελίωση μιας λογικής και ειλικρινούς σχέσεως μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, που θα φέρει στο «προσήκον μέτρον» την αντίληψη ότι ο μηχανικός μπορεί, αν θέλει, να νικήσει κάθε σεισμό ή κάθε θεομηνία, και ότι αν ηττηθεί «κάτι ύποπτο συμβαίνει». Μια εσφαλμένη αντίληψη για την οποία συνεργάζονται η άγνοια και το συμφέρον ....  

Τα παρατιθέμενα κείμενα έχουν συνταχθεί με σκοπό να ενισχύσουν τον Επιβλέποντα Μηχανικό ενημερωτικά και υπομνηστικά, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών και της Νομοθεσίας, που αφορούν στο αντικείμενο της δικής του δουλειάς και στην προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν κοντά του.

Πρακτικές οδηγίες για τις ενέσεις εποξειδικών ρητινών
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση26 Μαίου 2011
Νέο κείμενο με προσθήκες/συμπληρώσεις (ανάρτηση 25-05-11)
H Εγκύκλιος Ε7 του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση25 Μαίου 2011

Αντικείμενο της Εγκυκλίου Ε7 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών (προϋπαρχόντων των ΚΤΣ).

Η γενική εφαρμογή της για τον έλεγχο της ποιότητας των σκυροδεμάτων των Δημοσίων Εργων από τον ΕΣΠΕΛ έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων.

Παρατίθεται πρόταση επαναδιατύπωσης της Ε7 προς κρίση μέσω του forum e-archimedes.gr

Σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί για τα προβλήματα της παιδείας στην Χώρα

Ίσως η πιο αυθεντική ιστορική μαρτυρία για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Εικονογραφημένες οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, σε απλή γλώσσα, επειδή κανένα εργατικό ατύχημα δεν δικαιολογείται ...
Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και τον ΚΤΧ - 2008
Ανάρτηση05 Μαίου 2011
Τελευταία τροποποίηση10 Μαίου 2011

Παροχή στοιχείων προς τον Επιβλέποντα για την διαπίστωση ή τον έλεγχο της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του χάλυβα σκυροδέματος (ως υλικού - όχι ως εργασίας διαμορφώσεως οπλισμού) και την αποδοχή και παραλαβή του ή την αιτιολογημένη απόρριψη.

Δοθέντος ότι τα φωτοκαταλυτικά και τα υψηλής ανακλαστικότητας υλικά (cool materials) είναι καινούργια στη χρήση τους στα έργα και, γενικώς, πολύ λίγο γνωστά, παρατίθενται τα ακόλουθα χρήσιμα στοιχεία για όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με το αντικείμενο.