Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023
Το επάγγελμα του Μηχανικού

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Το επάγγελμα του Μηχανικού
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 63)

Παρά την οικονομική κρίση που σίγουρα βαραίνει όλους, είναι ανάγκη να υπάρξουν κάποιες αναγκαίες θεσμικές εξελίξεις και στη χώρα μας.

Παρατίθενται οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για την εγγραφή εταιρειών στο μητρώο Εταιριών του ΕΤΕΚ.

Η ασφάλιση των έργων και των υπηρεσιών έχει απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά κράτη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προ πολλού χρόνου. Στα περισσότερα έχει επιβληθεί από τους νόμους της αγοράς και όχι από τους νόμους της πολιτείας. Η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματία θεωρείται τεκμήριο αξιοπιστίας.

Παρουσίαση σημαντικής ομιλίας του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου σε διεθνές συνέδριο προ εικοσαετίας, η οποία παραμένει επίκαιρη και σήμερα.

Επιμέλεια: Θ. Βουδικλάρης, Πολ. Μηχ.

Ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή για την ενημέρωση των Μελών του για το νέο "τοπίο" στα Δημόσια Εργα, μετά την θεσμοθέτηση των ΕΤΕΠ και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκε η αναγκαιότητα άμεσης υιοθέτησης συστήματος Αναλύσεων Τιμών και ίδρυσης Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων καθώς και δραστικής μείωσης των προσφερομένων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων.

Οι εισηγήσεις των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης έχουν ήδη αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr.