Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Το επάγγελμα του Μηχανικού

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Το επάγγελμα του Μηχανικού
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 63)

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Β / 22 ΙΑΝ 2015.

Προσοχή: Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση ως "Μηχανικοί" θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν "τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ...

Το έναυσμα προσέφερε μια συζήτηση που άνοιξε στο LinkedIn με τίτλο "Το θέμα της εμπειρίας των ασχολουμένων με τις επισκευές, ενισχύσεις και αποκαταστάσεις των κατασκευών". Όπως ήταν φυσικό, το θέμα προκάλεσε ενδιαφέρον, στράφηκε πολύ γρήγορα στην ανάγκη ή όχι πιστοποιήσεως (κυρίως των μηχανικών) και ήταν πολλοί οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος. Πολλές ήταν και οι απόψεις που εκφράσθηκαν, γενικώς διιστάμενες στα επί μέρους θέματα.

Ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του κλάδου των μηχανικών στην χώρα και των σχετικών διαταγμάτων. Οι πολιτικοί τεχνικοί στην Ελλάδα περί τα τέλη του 19ου αιώνα: οι γεωμέτρες, το Σώμα Πολιτικών Μγχανικών, το Σχολείο των Βιομηχάνων των Τεχνών και ο Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος.

Βλπ. επίσης: Μέρος 1ο - Από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι την ίδρυση του πρώτου "πολυτεχνείου"

Ο νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» προβλέπει την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία θα αναθεωρηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των πολιτικών μηχανικών, των αρχιτεκτόνων και των τοπογράφων, και φυσικά αναμένεται «εμφύλιος πόλεμος» μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών.