Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023
Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Πρότυπα, εγκύκλιοι
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 34)

Η απόφαση του Υπουργού ΑΝ-ΑΝΤ-ΥΠΟΜΕΔΙ περί αναστoλής της υποχρεωτικής εφαρμογής των 440 ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) μέχρι 28 ΦΕΒ 2013, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β / 3828 / 31-12-2012, οπότε η εφαρμογή της αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Αναρτήθηκε σήμερα (28 ΙΑΝ 2013) στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) η ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/ 12 ΔΕΚ 2012 σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝΑΝΤΥΠΟΜΕΔΙ, με την ένδειξη ότι η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.