Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022
Τεχνικά στοιχεία - πίνακες - λογισμικό

Τεχνικά στοιχεία της καθημερινής πράξεως. Το forum φιλοδοξεί να συγκεντρώσει στην ενότητα αυτή στοιχεία που όλοι έχουν ξαναδεί, αλλά δεν θυμούνται που (ο δομικός χάλυβας που κάποτε ονομαζόταν St 37-1, με ποόν χάλυβα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 αντιστοιχεί;). Λογισμικό ελεύθερης χρήσης (freeware).

Τεχνικά στοιχεία - πίνακες - λογισμικό
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 26)
Διεθνές σύστημα μονάδων SI
Ανάρτηση16 Δεκεμβρίου 2012

Εργασία του Παν. Σπυρόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., ομοτίμου καθηγητή Α.Π.Θ.

Ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές στα συστήματα MKS, MKS* και CGS, καθώς και οι πίνακες μετατροπής μονάδων δυνάμεως και πιέσεως που παρατίθενται.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα εφαρμόζει επισήμως εδώ και περίπου τριάντα χρόνια το Μετρικό Σύστημα (βλπ. σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας:  H Ελλάδα εφαρμόζει επισήμως το μετρικό σύστημα από το 1983. Υπενθύμιση! --- http://www.e-archimedes.gr/latest/item/3502-), είναι αρκετοί που γράφουν τις μονάδες μέτρησης κατά το δοκούν. Το εκτενές αυτό εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ επεξηγεί αναλυτικά το Μετρικό Σύστημα και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του.

Δοθέντος ότι με τους ισχύοντες κανονισμούς (ποιότητες C16/20, C20/25 κ.ο.κ.) η αντοχή του σκυροδέματος προσδιορίζεται με την θραύση έξι δοκιμίων, ενώ οι παλαιοί κανονισμοί (ποιότητες Σ200, Β225, Βn25 κ.ο.κ) προέβλεπαν τρία δοκίμια, η αντιστοίχιση  μπορεί να είναι μόνον προσεγγιστική.

Διατίθενται δωρεάν από τον ΟΚΧΕ ορθοφωτοχάρτες υψηλής αναλύσεως που καλύπτουν την Αττική και την Ν. Σαλαμίνα.