Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022
Μελέτες - έρευνες

Ενδιαφέρουσες μελέτες και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και αναδημοσιέονται στο site με την έγκριση των συντακτών τους

Μελέτες - έρευνες
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 26)

Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Λέκτορας, Εργαστήριο Δομικών Υλικών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Πολ. Μηχανικός, υποψ. Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Γιώργος ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Άγγελος Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Κοσμάς Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ, Νικόλαος Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Νικόλαος T.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Κοσμάς ΣIΔΕΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ,  Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Χημικός Μηχανικός, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Εργασία του Παν. Σπυρόπουλου, Δρ. Πολ. Μηχ., ομοτίμου καθηγητή Α.Π.Θ.

Το www.e-archinedes.gr επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εκτενή εργασία του καθηγητού από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Τηρήθηκε αυστηρά η γλώσσα των χειρογράφων και των σημειώσεων.