Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023
Θέματα κωδικοποίησης

Η κωδικοποίηση προϊόντων, υλικών, εργασιών και μέσων παραγωγής απαιτεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των Τεχνικών.

Θέματα κωδικοποίησης
Περιεχόμενα (1 έως 3 από 3)

Eπεξεργασία στοιχείων από αντίστοιχες εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε περιβάλλον ΜS Access

Από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενιαία Κωδικοποίηση - Αναλεξικογράφηση Υλικών
ΣυντάκτηςΛεών Νίκος (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση02 Νοεμβρίου 2010
Τελευταία τροποποίηση12 Απριλίου 2011

Βασική παράμετρος της αποτελεσματικότητας των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης υλικών είναι και η ορθή κωδικοποίηση. Καθώς κάθε υλικό είναι μοναδικό, ο κωδικόςαναγνώρισής του καθώς και η περιγραφή του πρέπει και αυτά να είναι μοναδικά.