Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022
Απόψεις επί τεχνικών θεμάτων

Οι συνεργάτες και οι επισκέπτες του forum σχολιάζουν προσχέδια κανονιστικών διατάξεων, το υφιστάμενο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο και την πολιτική επί τεχνικών και αναπτυξιακών θεμάτων

Απόψεις επί τεχνικών θεμάτων
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 36)

Η νέα έκδοση των προτύπων διακηρύξεων Δημοσίων Έργων Τύπου Α και Β που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ούτε λίγο, ούτε πολύ, "αίρει" την υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και επαναφέρει το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο στην ωραία δεκαετία του 1960, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) ...

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ένδοξη εποχή του ασπρόμαυρου Ελληνικού Κινηματογράφου, και στην προ της "Κοινής Αγοράς" εποχή. Και όχι μόνον ...

Από τον κ. Προκόπη Περδίκη, Τεχνικό Δ/ντή της εταιρείας Abolin Co.

Είναι επιβεβλημένο να αξιοποιηθούν τόσο η εμπειρία όσο και οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των "ψυχρών" υλικών επιστρώσεων εξωτερικών χώρων.

Το Rethink Athens τροχοπέδη για τον τουρισμό
Ανάρτηση04 Νοεμβρίου 2014
Τελευταία τροποποίηση10 Νοεμβρίου 2014

Αρθρο των κ.κ. Νίκου Μιχαλόπουλου, Αρχ. Μηχ., Γιώτας Βρεττάκου, Αρχ. Μηχ. και Ορ. Μιχαλόπουλου, Οικονομολόγου, που δημοσιεύθηκε στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στις 2 ΝΟΕ 2014.

" ... Αν δεχθούμε ότι ο τουρισμός είναι πράγματι μια από τις ατμομηχανές της Ελληνικής οικονομίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε τις επιπτώσεις κάθε μεγάλης παρέμβασης σε αυτήν ή καλύτερα, να θεωρούμε τον τουρισμό σαν μια Σημαντική Μεταβλητή, στην ανάλυση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων αυτών... "

Αρθρο του κ. Νίκου Μιχαλόπουλου, Αρχιτέκτονα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στις 4 Οκτωβρίου 2014.

"Θέλουν να ξοδέψουμε 200 εκατ. για να περάσουν γραμμή τραμ εκεί όπου υπάρχει μετρό, να μετατρέψουμε πεζοδρόμους σε στενά πεζοδρόμια, να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον ... κόβοντας δέντρα."