Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022
Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 38)

Παρουσίαση τεχνικών και εξοπλισμού κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαφραγματικών τοίχων και εφαρμογών ανάμιξης εδάφους

Παρουσίαση των σχετικών μεθοδολογιών και παραδειγμάτων εφαρμογής.

Η εργασία αφορά την εφαρμογή υδρασβέστου για την σταθεροποίηση της υπόβασης των αγροτικών οδών στον κάμπο της Λάμαρης στον Νομό Πρεβέζης. Έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Βανκούβερ του Καναδά.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ. - MSc Eng. Χ. Τσατσανίφος, Δρ. Πολ. Μηχ., Μ. Ζάκας Δρ. Πολ. Μηχ, και Α. Ντόβας (†), Γεωλόγος.

Η εργασία αφορά την διερεύνηση αστοχιών κατασκευών στον Ελληνικό χώρο λόγω ύπαρξης υπεδάφους ή χρήσης υλικών που περιέχουν διογκούμενες αργίλους. Έχει παρουσιασθεί προ ετών σε διεθνές Γεωτεχνικό συνέδριο στο Παρίσι.

Συντάκτες: Ι. Χριστοδουλιάς, Γεωλ.. MSc Eng και Χρ. Γιάνναρος, Π-Μ, MSc Eng, του ΚΕΔΕ.