Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022
Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 39)

Εργαστηριακή διερεύνηση των φυσικών και τα μηχανικών χαρακτηριστικών διογκουμένων εδαφών σε έργα οδοποιίας στις χώρες αυτές, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα αποτελούμενη από τους Α. Σταματόπουλο, Π-Μ, Ι. Χριστοδουλιά, Γεωλόγο, MSc. Eng. και Χ. Γιάνναρο, Π-Μ, MSc, και παρουσιάσθηκε στο 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, Αμβούργο 1997.

Στην σύγχρονη εποχή, ο πρώτος που χρησιμοποίησε οπλισμένη γη για να κατασκευάσει τοίχο αντιστήριξης ήταν ο Γάλλος Αρχιτέκτονας Henri Vidal. Το 1963 κατοχύρωσε με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την μέθοδο Terre Armée, η οποία βασίζεται στις τριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των τενόντων και των κόκκων του εδαφικού υλικού.

Οργανα παρακολούθησης και μετρήσεων των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των κατασκευών
Ανάρτηση17 Νοεμβρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση19 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και του πεδίου εφαρμογής της μεγάλης ποικιλίας των υπαρχόντων οργάνων από τον κ. Πάρι Ξύστρη, Δ/ντή της εξειδικευμένης στον τομέα εταιρείας ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ

Παρουσίαση των γεωτεχνικών εργασιών που εκτελέσθηκαν στο υπόψη τμήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την κατασκευή των επιχωμάτων