Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023
Quality Management - Διαχείριση Ποιότητας

Quality Management - Διαχείριση Ποιότητας
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 31)
Η μεθοδολογία HAZOR
Ανάρτηση17 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση στην εσπερίδα με θέμα "Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Παρουσίαση του κ. Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη, Πολ. Μηχ., ΜΒΑ, Project Manager IPMA, Συμβούλου Αριστείας Οργανισμών και Έργων, Συντονιστή της Επιτροπής του ΕΛΟΤ για τα Πρότυπα της σειράς IS0 31000, στην εσπερίδα με θέμα "Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Προσέγγιση της διακινδύνευσης
Ανάρτηση17 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση του κ. Γιάννη Σαριδάκη, ΧΜ, Εποπτεύοντος Τομέα Συστημάτων Διακινδύνευσης και Διαχείρισης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, στην εσπερίδα με θέμα "Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Παρουσίαση του κ. Ι. Γουσγούνη, Χημ. Μηχ. (SUCCESSKeysGR), σε εσπερίδα με θέμα την Λιτή/Απέριττη Παραγωγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).