Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023
Μηχανικοί και Διοίκηση

Θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς που ασχολούνται με την Διοίκηση, την Διαχείριση και την Ποιότητα

Υποκατηγορίες

Θέματα ποιότητος έργων (18)

Εργαστηριακές δοκιμές, εργαστήρια, πρότυπα δοκιμών, προγραμματα ποιότητος έργων, σήμανση CE

Προβολή άρθρων...
Μηχανικοί και Διοίκηση
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 50)

Παρουσίαση του κ. Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη, Πολ. Μηχ., ΜΒΑ, Project Manager IPMA, Συμβούλου Αριστείας Οργανισμών και Έργων, Συντονιστή της Επιτροπής του ΕΛΟΤ για τα Πρότυπα της σειράς IS0 31000, στην εσπερίδα με θέμα "Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Προσέγγιση της διακινδύνευσης
Ανάρτηση17 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση του κ. Γιάννη Σαριδάκη, ΧΜ, Εποπτεύοντος Τομέα Συστημάτων Διακινδύνευσης και Διαχείρισης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, στην εσπερίδα με θέμα "Πρότυπα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Κοινωνικής Ευθύνης", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Παρουσίαση του κ. Ι. Γουσγούνη, Χημ. Μηχ. (SUCCESSKeysGR), σε εσπερίδα με θέμα την Λιτή/Απέριττη Παραγωγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).

Παρουσίαση του κ. Ζ. Ευαγγέλου, Χημ. Μηχ., Συμβουλου Επιχειρήσεων, σε εσπερίδα με θέμα την Λιτή/Απέριττη Παραγωγή (Lean Manufacturing), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 από την ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας (ΗQF).