Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Κωδικοποίηση Εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την προστασία της υγείας των εργαζομένων - Κανόνες ορθής πρακτικής

Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 34)

Το ΠΤ Πελοποννήσου του ΤΕΕ επιμελήθηκε τη σύνταξη ενός χρήσιμου, συνοπτικού και ευκολόχρηστου οδηγού για την "Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα". Το κείμενο περιλαμβάνει hyperlinks για την άμεση πρόσβαση στις αναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις.

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ. 24120/1336/15-7-2014 της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας με θέμα "Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241 Β', ΑΔΑ ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ)"