Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση, ενίσχυση και επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα - Διερέυνηση αιτίων βλαβών και ζημιών - Μεθοδολογίες και υλικά επεμβάσεων - Ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 19)

Το σκυρόδεμα είναι υλικό μακράς ανθεκτικότητας, το οποίο με ορθή χρήση και συντήρηση μπορεί να εξασφαλίσει την χρήση των κατασκευών και για περισσότερο από 200 χρόνια.

Επιδίωξη του Vision 2020 είναι ο καθορισμός σειράς στόχων για την βελτίωση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της ποιότητας των επισκευών και της προστασίας του σκυροδέματος.

Πάνω από 100 κορυφαίοι κατασκευαστές, μηχανικοί, παραγωγοί, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων στις ΗΠΑ συμμετείχαν σε μια συλλογική προσπάθεια για τον προσδιορισμό των πλέον σημαντικών προβλημάτων και αναγκών του τομέα αυτού και τον καθορισμό των στόχων του Vision 2020.

Οι ρωγμές στις κατασκευές από σκυρόδεμα αποτελούν ένδειξη καταπόνησης, η οποία πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθούν επανειλημένες επεμβάσεις αποκατάστασης που σημαίνουν απώλεια χρόνου και χρήματος.

Στο άρθρο περιλαμβάνονται αρκετά links για περαιτέρω ενημέρωση σε αυτό το εκτενές και σύνθετο αντικείμενο. Το κείμενο είναι στην Αγγλική.

Σ. Π. Ταστάνη, Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., Σ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Διερεύνηση διαφόρων μηχανισμών αστοχίας (κάμψη, διάτμηση και αγκύρωση) ανεπαρκώς οπλισμένων δομικών στοιχείων, υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και παρουσίαση μεθοδολογίας αντισεισμικής ενίσχυσης / επισκευής, με εξωτερικώς επικολλούμενα ινοπλισμένα πολυμερή (Ε-ΙΟΠ) ως μέσο αναχαίτισης της διάβρωσης, ανάκτησης της αντοχής και της παραμορφωσιμότητας.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και η αλήθεια
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση30 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση07 Νοεμβρίου 2013

Έχουμε συνηθίσει (κακώς) να μιλούμε για ανθεκτικότητα σκυροδέματος, στην πραγματικότητα πρόκειται για ανθεκτικότητα έργου ή κατασκευής ή δομήματος, όποιο όνομα και αν του δώσουμε. Πράγμα που ισοδυναμεί (σχεδόν πλήρως) με την "ανθεκτικότητα" του χάλυβα, αν αναφερόμαστε σε έργο οπλισμένου σκυροδέματος, ήτοι με τη δυνατότητά του χάλυβα να αντέξει στις δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις στη διάρκεια του χρόνου της ζωής του έργου.