Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 33)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746Β / 19.05.2017 η νέα πλήρης έκδοση των Ενιαίων Τιμολογίων της Γεν. Γραμματείας Υποδομών (περιγραφικά άρθρα και τιμές μονάδας), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προσθηκών & διορθώσεων που είχαν ήδη εγκριθεί, αλλά και νέα άρθρα, αλλαγές περιγραφών και τιμών. Η ισχύς του Κ.Π.Τ.Ε. αρχίζει από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Αναλυπική παρουσίαση και τεκμηρίωση του νέου εξελιγμένου συστήματος Αναλύσεων Τιμών / Αναθεώρησης που αναπτύχθηκε από την σύμπραξη Δ. Τουλιάτος & Συνεργάτες - ACE Hellas στο πλαίσιο σχετικής σύμβασής της με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις της Χώρας. Το εκτενές αυτό κείμενο επισυνάπτεται στο από 26/09/16 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ΓΓΔΕ.

Με έγγραφό του ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών υπέβαλε το παραδοτέο σύμβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε ανάδοχη σύμπραξη για την υλοποίηση Νέου Συστήματος Ανάλυσης Τιμών για την Τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συμβατικών τιμών.