Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών

Συστήματα προκοστοστολόγησης και τιμολόγησης εργασιών, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Συστήματα δημοπράτησης έργων

Θέματα Κοστολόγησης - Τιμολόγησης εργασιών
Περιεχόμενα (25 έως 29 από 33)

Σχετική επιστολή του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ (ΣΑΤΕ) προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Από τον κ. Δημοσθένη Τουλιάτο Πολ. Μηχανικό, Σύμβουλο ΣΑΤΕ

Το μετέωρο βήμα ενός εκσυγχρονισμού..

Προσθήκη στο ΝΕΤ-ΟΔΟ άρθρων για τα πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5, τα οποία προβλέπονται στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (έχουν ήδη αναρτηθεί στην ενότητα "Θέματα Οδοποιίας").

Απόφαση Δ11γ/ο/4/87/01-12-2011, ΦΕΚ 2965 Β / 23-12-2011

Προσθήκη άρθρων για φρεάτια από συνθετικά υλικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, προσθήκες και διορθώσεις άρθρων πλαστικών σωλήνων από PVC και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) κλπ

Απόφαση Δ11γ/9/59/Φ10/17-08-2011, ΦΕΚ 2063 Β / 16-09-2011