Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Παλιά ενδιαφέροντα κανονιστικά κείμενα

Ιστορικό αρχείο παλαιών διατάξεων και κανονισμών. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεμα, τον αντισεισμικό σχεδιασμό κλπ

Παλιά ενδιαφέροντα κανονιστικά κείμενα
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 17)

Το Πρότυπο αυτό αναφέρεται και στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97.  Στο πλαίσιο σύνταξης του Νέου ΚΤΣ θα πρέπει να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του με τα ισχύοντα σήμερα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν το σκυρόδεμα.

Πλήρης κατάλογος εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων - Ενημέρωση 19 Ιουνίου 2012
Ανάρτηση24 Ιουνίου 2012
Τελευταία τροποποίηση07 Φεβρουαρίου 2013

Φύλλο Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκής Ενωσης C176 / 19-06-2012

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

Πλήρης κατάλογος των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων
Ανάρτηση13 Ιανουαρίου 2012
Τελευταία τροποποίηση07 Φεβρουαρίου 2013

Από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (C 246/1, 24 ΑΥΓ 2011)

Η Πράσινη Ανάλυση του 1968
Ανάρτηση11 Απριλίου 2011
Τελευταία τροποποίηση07 Φεβρουαρίου 2013

Σχέδιο Αναλύσεως Τιμών Εγγειοβελτιωτικών Εργων του 1968. Εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, ακόμη και σήμερα για όσους ασχολούνται με τα συστήματα κοστολόγησης/τιμολόγησης των έργων.