Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (49 έως 53 από 60)

Το πρόβλημα της παραγωγής αδρανών υλικών, τέτοιων ώστε να ανταποκρίνο­νται στις τεχνικές προδιαγραφές, διατυπώνεται ως εξής:

Ζητείται η κατάλληλη τεχνική και οικονομική λύση για την εκλογή και τον συνδυασμό των μηχανημάτων παραγωγής, έτσι ώστε όλο το υλικό που τροφοδοτείται στο συγκρότημα, να μετατρέπεται σε χρησιμοποιήσιμο  προϊόν, σύμφωνα με την προδιαγραφή, και με το ελάχιστο ποσοστό παιπάλης.

Το άρθρο έχει δημοσιευθεί και στο περιοδικό ΛΑΤΟΜΕΙΟ & Χωματουργικά Μηχανήματα: http://www.latomiomagazine.gr

Οι οδηγίες αυτές έχουν ως αντικείμενο τις προκαταρκτικές εργασίες και την εκτέλεση των επισκευών για την αποκατάσταση ενδεχομένων κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ή τοποθετήσεως του οπλισμού, τόσο για σκυρόδεμα καλυπτόμενο με επίχρισμα ή άλλη στρώση επενδύσεως, όσο και για εμφανές σκυρόδεμα.