Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (45 έως 49 από 60)
Στοιχειώδης Βασική Ενημέρωση για τα Επιχρίσματα
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση18 Αυγούστου 2011
Τελευταία τροποποίηση19 Σεπτεμβρίου 2011

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να ενημερώσει στοιχειωδώς τον επιβλέποντα μηχανικό, προσανατολισμένο συνήθως «γνωστικώς» προς τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ώστε να καταστεί ικανός να μιλήσει την ίδια γλώσσα με τον τεχνίτη των επιχρισμάτων (τον σοβατζή), για να τον καθοδηγήσει σε θέματα γενικών αρχών, αλλά και για επωφεληθεί ο ίδιος, κερδίζοντας από την πείρα του τεχνίτη. Επίσης να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει επεμβάσεις στο Σχέδιο Συμφωνητικού Επιχρισμάτων που παρατίθεται στην ιστοσελίδα μας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τις υπάρχουσες δυνατότητες (τεχνικές και οικονομικές), στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το άρθρο αυτό, θα προσπαθήσει να φωτίσει αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με τον ποιoτικό έλεγχο του σκυροδέματος στο εργοτάξιο και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό προς ναυτιλομένους, όπως αναφέρεται και στο τίτλο του, με έμφαση στα σημεία που πρέπει να ελέγχουν οι συνάδελφοι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος μιας σκυροδέτησης.

Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με την κατασκευή, βρέθηκαν μπροστά στο δυσάρεστο φαινόμενο να ξεκαλουπώσουν ένα δομικό στοιχείο και να ανακαλύψουν οτι λόγω κακής δόνησης ή μεγάλης ποσότητας οπλισμού το σκυρόδεμα «δεν πέρασε» από τους οπλισμούς και η επικάλυψη λείπει εντελώς. Και τώρα, πως λύνεται το πρόβλημα;

Τα παρατιθέμενα κείμενα έχουν συνταχθεί με σκοπό να ενισχύσουν τον Επιβλέποντα Μηχανικό ενημερωτικά και υπομνηστικά, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών και της Νομοθεσίας, που αφορούν στο αντικείμενο της δικής του δουλειάς και στην προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν κοντά του.