Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (41 έως 45 από 60)
H δίοδος της υγρασίας από κακότεχνα αρμολογήματα εμφανών οπτοπλινθοδομών
ΣυντάκτηςΚαλύβας Γεώργιος (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση26 Νοεμβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Νοεμβρίου 2011

Για να είναι στεγανές οι οπτοπλινθοδομές με εμφανείς οπτόπλινθους απαιτείται, εκτός από την καλή ποιότητα των οπτόπλινθων -οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν μικρότερη απορροφητικότητα στο νερό-, και πολύ καλή και έντεχνη κατασκευή του αρμολογήματός τους.

Τα εξωτερικά επιχρίσματα είναι πολλές φορές αιτία διόδου υγρασίας, όταν ρηγματώνονται για διάφορες αιτίες ή αποκολλούνται από το υπόστρωμα τους. Στην ρηγμάτωση ή αποκόλληση των επιχρισμάτων επεμβαίνουν διάφοροι παράγοντες, ο καθένας με τη βαρύτητα του.

Πινακοποιημένες οδηγίες ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση συνήθων αστοχιών των επιχρισμάτων.