Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (33 έως 37 από 60)
Συμπύκνωση επιχωμάτων
ΣυντάκτηςΜαρσέλλος Ν. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση13 Σεπτεμβρίου 2013

Βασικά στοιχεία για την συμπύκνωση των επιχωμάτων και τους σχετικούς εργαστηριακούς ελέγχους

Ετσι γίνεται η σωστή σκυροδέτηση!
Ανάρτηση31 Αυγούστου 2013

Αφίσες της ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization, Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Παραγωγών Ετοίμου Σκυροδέματος της Ευρώπης) και της ΒΤΒ (Deutsches Transportbetonindustrie, της Γερμανικής Ενώσεως - Μέλους της ERMCO).

Την απόδοση στην Ελληνική επιμελήθηκε το www.e-archimedes.gr  

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση30 Μαίου 2013
Τελευταία τροποποίηση18 Ιουνίου 2013

Βασικός στόχος κατά την σκυροδέτηση είναι να προκύπτει ένα πυκνό, συμπαγές προϊόν που θα έχει μεγάλη αντοχή, μικρό πορώδες και μικρή διαπερατότητα, ώστε να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα στο κατασκευαζόμενο έργο. Η αύξηση της αντοχής συνεπάγεται και βελτίωση της προσφύσεως σκυροδέματος - χάλυβα.

Επισήμανση των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και η σημασία που έχουν για την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των κατασκευών.