Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 60)

Το ραδόνιο, ραδιενεργό, φυσικής προέλευσης αέριο, μπορεί να συσσωρευθεί μέσα στα κτίρια. Γενικά, η παρουσία του στα κτίρια αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού της ποιότητας του εσωτερικού αέρα ως κακής.

Συνθήκες ανάπτυξης - επιπτώσεις στην υγεία - μέτρα αποφυγής

Χρήσιμες οδηγίες (έκδοση 2007) βασιζόμενες στον ΚΤΣ-97 που εξακολουθεί να ισχύει. Βέβαια με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το σκυρόδεμα ...

Παθολογία ασφαλτικών μεμβρανών στις στεγανώσεις δωμάτων
Ανάρτηση08 Φεβρουαρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση09 Φεβρουαρίου 2015

Εισήγηση του κ. Θεοφάνη Καλογερόπουλου, Μ-Η Μηχ., στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του ΤEΕ για την "Παθολογία των κατασκευών".

Το κείμενο είναι σχετικά παλιό, όσον αφορά την αναφορά σε Πρότυπα (2002), αλλά περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή επιλογή και εφαρμογή των ασφαλτικών στεγανοποιητικών μεμβρανών.