Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Μαίου 2020
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής
Περιεχόμενα (37 έως 41 από 58)

Παρουσίαση της τεχνικής συνδέσεων των μελών ξυλίνων ζευκτών με χρήση καρφοελασμάτων και των σχετικών απαιτήσεων των κανονισμών

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το πλαίσιο και οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να κινηθεί ένας μηχανικός έτσι ώστε να σχεδιάσει και να πετύχει το τεχνικά σωστό αποτέλεσμα. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά είδη βιομηχανικών δαπέδων, καθώς και τα μυστικά της σωστής εφαρμογής τους

H δίοδος της υγρασίας από κακότεχνα αρμολογήματα εμφανών οπτοπλινθοδομών
ΣυντάκτηςΚαλύβας Γεώργιος (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση26 Νοεμβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Νοεμβρίου 2011

Για να είναι στεγανές οι οπτοπλινθοδομές με εμφανείς οπτόπλινθους απαιτείται, εκτός από την καλή ποιότητα των οπτόπλινθων -οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν την όσο το δυνατόν μικρότερη απορροφητικότητα στο νερό-, και πολύ καλή και έντεχνη κατασκευή του αρμολογήματός τους.