Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Νομικό Βήμα
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 14)

Πλήρες κείμενο του Αστικού Κώδια με πίνακα περιεχομένων κατ' άρθρο και σχόλια

Ευθύνη Μηχανικών
Ανάρτηση08 Νοεμβρίου 2011

Από τον κ. Δημ. Κουρκουμέλη, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο κατασκευαστικών επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΤΗΣΗ - Έννοια και Σκοπός
Ανάρτηση24 Οκτωβρίου 2011

Συντάκτης: Ν. Πάνταλος, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν στην καθημερινή πρακτική άλλα Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουν την διεκπεραίωση υποθέσεων τους, οικονομικών ή επαγγελματικών ή άλλων, επιτυγχάνοντας έτσι την επέκταση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την διεύρυνση της επιχειρηματικής τους δράσης.

Η σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών εκφράζεται με την λέξη «πρόστηση» η οποία προέρχεται από το ρήμα «προΐστημι» που σημαίνει διορίζω, προσλαμβάνω, χρησιμοποιώ, θέτω κάποιον στην υπηρεσία μου.