Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Νομικό Βήμα
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 14)

Απόφαση Αρείου Πάγου 1840/2011 με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης απόφασης Εφετείου.

Ο εργολάβος δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης προς τον εργοδότη.

Με την κρίσιμη αυτή αθωωτική για τον κατηγορούμενο επιβλέποντα μηχανικό απόφαση του Εφετείου, η οποία εξεδόθη μετ’ αναίρεση, προσδιορίζονται με σαφήνεια ποιες είναι οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού για την υπόδειξη και επίβλεψη των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και κυρίως οριοθετούνται και διακρίνονται σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κυρίου-ιδιοκτήτη του έργου, αλλά και του εργολάβου και άρα εξειδικεύεται πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του έργου ή  εργολάβος και αποκλείεται η ευθύνη του μηχανικού.

Απόφαση 1322/2012 Εφετείου Αθηνών, πληρεξούσιος δικηγόρος κατηγορουμένου: Αθανάσιος Βαρλάμης

Το Σύνταγμα της Ελλάδας
Ανάρτηση24 Δεκεμβρίου 2011