Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Νομικό Βήμα
Περιεχόμενα (1 έως 5 από 13)

Συντάχθηκε από τον κ. Ευθύμιο Αναγνωστόπουλο, Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων).

Υποτίθεται ότι η Δ17 (Δ/νση Νομοθετικού ΥΠΥΜΕΔΙ) έχει προβεί από τις αρχές του έτους στη σύνταξη σχετικού σχεδίου για την κατάργηση των κάτω ορίων, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη προωθηθεί από τον Υπουργό, οπότε και παραπέμφθηκε η χώρα μας.

Εγχειρίδιο του καθ. κ. Klaus-Dieter Borchardt. Εκδοση στην Ελληνική από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους πολίτες της ΕΕ που, χωρίς να διαθέτουν νομικές γνώσεις, θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο επηρεάζει το δίκαιο της ΕΕ την καθημερινή τους ζωή.

Για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων βλπ. σελ. 97, 99, 126, 128

Απόφαση Αρείου Πάγου 1840/2011 με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης απόφασης Εφετείου.

Ο εργολάβος δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης προς τον εργοδότη.

ΈναρξηΠροηγούμενο1234ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 4