Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Παρουσίαση της εξέλιξης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ περί νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων και λοιπών διατάξεων, σχετικών εκθέσεων, αλλά και σχολίων επί των νέων διατάξεων που βαίνουν προς θεσμοθέτηση

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 29)

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΟΗ΄, 7 Φεβρουαρίου 2012, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το ανωτέρω σχέδιο νόμου


Ουδεμία ουσιαστική απάντηση δίδεται στα ερωτήματα που διατύπωσε προς το ΤΕΕ ο κ. Μεν. Κωνσταντάκος στις 18/11/2011 για τον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών (όταν απαιτούνται).

Είναι εμφανής η ανάγκη κατάρτισης επισήμου τιμοκαταλόγου βασικών οικοδομικών εργασιών προς χρήση από όλους τους εμπλεκομένους στις διαδικασίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων (μελετητές και ελέγχοντες)!

Ο κ. Μενέλαος Κωνσταντάκος, Πολ. Μηχ., Επίτιμος Γενικός Δ/ντής ΥΠΕΧΩΔΕ, με έγγραφό προς το ΤΕΕ (18/11/2011) επισήμανε την ασάφεια που υφίσταται ως προς τον τρόπο κατάρτισης των αναλυτικών προϋπολογισμών που απαιτούνται σε αρκετές περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν 4014/2011 καί έθεσε σειρά σχετικών ερωτημάτων.

Ουδεμία απάντηση έχει δοθεί μέχρι σήμερα στα ερωτήματα αυτά, ούτε σχετικές διευκρινήσεις εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ. 

Στο σχέδιο του νέου Νόμου του ΥΠΕΚΑ για την ''ποινική προστασία του περιβάλλοντος" (εναρμόνιση με τις σχετικές Κοινοτικές Διατάξεις), προβλέπονται και οι ακόλουθες αλλαγές στον Ν 4014/2011 περί αυθαιρέτων κλπ.