Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Παρουσίαση της εξέλιξης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ περί νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων και λοιπών διατάξεων, σχετικών εκθέσεων, αλλά και σχολίων επί των νέων διατάξεων που βαίνουν προς θεσμοθέτηση

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Περιεχόμενα (13 έως 17 από 29)

Με την λογική του πολλαπλασιασμού των συντελεστών υπερβάσεων που υιοθέτησε ο νόμος, οι συντελεστές  δεν είναι σταθεροί και ίδιοι για όλες τις περιπτώσεις αλλά ο ένας συντελεστής αυξάνει τον άλλο. Είναι αυτονόητο ότι η διαφορά μεταξύ του προστίμου ως άθροισμα των επιμέρους παραβάσεων (που επιβάλει η απλή κοινή λογική) και του προστίμου ως γινόμενο των συντελεστών (που επιβάλει ο νόμος) μεγαλώνει όσο αυξάνεται  το μέγεθος και το πλήθος των παραβάσεων.   


Oι διατάξεις του νόμου οδηγούν για όμοια αυθαίρετα (ίδιο μέγεθος, ίδια χρήση, ίδια θέση και ίδιας παλαιότητας) σε πρόστιμα που διαφέρουν μεταξύ τους έως και το μισό. Η διαφορά εξαρτάται από το αν το αυθαίρετο έγινε με οικοδομική άδεια που παραβιάστηκε ή χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια. Αλλά παραδόξως σε πολλές περιπτώσεις το πρόστιμο είναι μικρότερο όχι στην πρώτη περίπτωση, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά στην δεύτερη, όταν δηλ. έγινε χωρίς καθόλου οικοδομική άδεια!

Στο άρθρο αυτό αναλύεται και σχολιάζεται το πρόστιμο που αντιστοιχεί στη δήλωση των παραβάσεων που στο νόμο χαρακτηρίζονται με τον γενικό και αόριστο όρο "λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις".

Από τις 21/9/2011 άρχισε η εφαρμογή του Νόμου 4014 για τις δηλώσεις των αυθαιρέτων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30/11/2011.  Ο Νόμος αυτός όμως έχει πάρα πολλά κενά, ασάφειες αλλά και διατάξεις που η εφαρμογή τους οδηγεί σε εντελώς παράδοξα αποτελέσματα ...