Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατίθενται επιλεγμένα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς

Κείμενα, ανακοινώσεις, δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 33)

Η Οδηγία αφορά την διευκόλυνση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των αποδεκτών υπηρεσιών ως χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την καθιέρωση αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά την Οδηγία στις 12 Δεκεμβρίου 2006, και καθόρισε προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 28.12.2009.

Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας εμπίπτουν οι υπηρεσίες: διοίκησης, διαχείρισης εγκαταστάσεων, διαφήμισης, προσλήψεων, εμπορικών πρακτόρων,  νομικών ή φορολογικών συμβούλων, οι σχετικές με ακίνητα (π.χ. μεσιτικά γραφεία), κατασκευαστικών εταιριών (συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών), διανεμητικού εμπορίου, οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, ενοικίασης αυτοκινήτων και ταξιδιωτικών γραφείων, τουρισμού, αναψυχής και αθλητικών κέντρων.

Τον Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της οδηγίας στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν πολλοί φορείς: περίπου διακόσιες αρμόδιες αρχές συνέταξαν εκθέσεις εμπειρίας κατά το 2010 και περίπου τετρακόσιοι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις τους στο πλαίσιο μιας δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές του 2011. Το Πράσινο Βιβλίο βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση. Παρουσιάζει νέες ιδέες για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ενιαία Αγορά, όπως η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, διερευνά τρόπους για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων και περιγράφει τις επιλογές για τον εκσυγχρονισμό της αυτόματης αναγνώρισης.

Το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καλύπτουν τα ζητήματα της ΕΕ έχουν την κακή συνήθεια να χρησιμοποιούν λέξεις και εκφράσεις που μόνο αυτοί αντιλαμβάνονται. Αυτές τις λέξεις και εκφράσεις τις αποκαλούμε «ευρωπαϊκή αργκό», η οποία, επειδή είναι ακατάληπτη στους υπολοίπους, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσπαθούν να αποφεύγουν να τη χρησιμοποιούν στην πληροφόρηση του ευρέως κοινού. Εν τω μεταξύ, αυτός ο «οδηγός σε απλή γλώσσα» μπορεί να σας φανεί χρήσιμος.

Κωδικοί χωρών και εδαφών
Ανάρτηση18 Σεπτεμβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση25 Σεπτεμβρίου 2011

Από το Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης