Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023
ΣΚ/ΥΔΕ: Κανονισμοί εργαστηριακών δοκιμών αδρανών - σκυροδέματος

Οι κανονισμοί εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών αδρανών υλικών και σκυροδέματος του τ. ΥΔΕ χρονολογούνται από την δεκαετία του '80 και βασίζονται στα αντίστοιχα Αμερικανικά Πρότυπα ASTM. Πρόκειται για εμπεριστατωμένα κείμενα, στα οποία παραπέμπουν νεώτερες κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Τα κείμενα αυτά πρέπει πλέον να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

ΣΚ/ΥΔΕ: Κανονισμοί εργαστηριακών δοκιμών αδρανών - σκυροδέματος
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 23)

Ο κανονισμός αυτός δεν έχει έχει προχωρήσει στο στάδιο έγκρισης

Ο κανονισμός αυτός δεν έχει έχει προχωρήσει στο στάδιο έγκρισης

ΣΚ-318: Προσδιορισμός της εργασιμότητας του σκυροδέματος - Τράπεζα εξάπλωσης
Ανάρτηση23 Νοεμβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Νοεμβρίου 2011

Ο κανονισμός αυτός δεν έχει έχει προχωρήσει στο στάδιο έγκρισης

Το ιστορικό της δημιουργίας των Προδιαγραφών ΣΚ-xxx του ΚΕΔΕ, οι εγκεκριμένες και οι «ανεπίσημες», και η χρησιμότητά τους για την ενημέρωση του μηχανικού της πράξης στα θέματα σκυροδέματος