Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023
ΣΚ/ΥΔΕ: Κανονισμοί εργαστηριακών δοκιμών αδρανών - σκυροδέματος

Οι κανονισμοί εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών αδρανών υλικών και σκυροδέματος του τ. ΥΔΕ χρονολογούνται από την δεκαετία του '80 και βασίζονται στα αντίστοιχα Αμερικανικά Πρότυπα ASTM. Πρόκειται για εμπεριστατωμένα κείμενα, στα οποία παραπέμπουν νεώτερες κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Τα κείμενα αυτά πρέπει πλέον να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

ΣΚ/ΥΔΕ: Κανονισμοί εργαστηριακών δοκιμών αδρανών - σκυροδέματος
Περιεχόμενα (17 έως 21 από 23)
ΣΚ-309: Μέθοδος δοκιμής καθίσεως
Ανάρτηση26 Ιουνίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Ιουνίου 2011
Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ-308: Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος
Ανάρτηση26 Ιουνίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Ιουνίου 2011
Ειδική προδιαγραφή ΣΚ-307: Αερακτικά πρόσθετα σκυροδέματος
Ανάρτηση26 Ιουνίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Ιουνίου 2011
ΣΚ-306: Μέθοδος προσδιορισμού σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή
Ανάρτηση26 Ιουνίου 2011
Τελευταία τροποποίηση27 Ιουνίου 2011