Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 10 Μαίου 2021
Τεχνικές Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή το e-archimedes.gr παρουσιάζει κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών προς ενημέρωση αλλά και συζήτηση με τους επισκέπτες μας. Στόχος είναι η τυποποίηση των προδιαγραφών αυτών, ώστε να αποτελέσουν κείμενα ΠΕΤΕΠ /ΕΤΕΠ, μέσω των προβλεπομένων από το ΥΠΥΜΕΔΙ διαδικασιών.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 18)

Οι 440 ΕΤΕΠ εγκρίθηκαν με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-07-2012.

Το ΦΕΚ αποτελείται από 7.200 σελίδες (!) και δεν μπορεί να αναρτηθεί ολόκληρο στο www.e-archimedes.gr (μέγεθος άνω των 100 ΜΒ). Γι' αυτό παρουσιάζεται μόνον η εγκριτική απόφαση και οι τίτλοι των ΕΤΕΠ. Το ΦΕΚ αυτό διατίθεται για download σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr

Προσεχώς θα αναρτηθούν στο e-archimedes περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις ΕΤΕΠ.

Συμβολή στον υπό σύνταξη Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2012, όσον αφορά τις εν λόγω ενότητες.

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων.

Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συσκευών από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(ΦΕΚ 21 Β / 07-01-2009)

ΥΠΕΚΑ, Αύγουστος 2011