Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023
Τεχνικές Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή το e-archimedes.gr παρουσιάζει κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών προς ενημέρωση αλλά και συζήτηση με τους επισκέπτες μας. Στόχος είναι η τυποποίηση των προδιαγραφών αυτών, ώστε να αποτελέσουν κείμενα ΠΕΤΕΠ /ΕΤΕΠ, μέσω των προβλεπομένων από το ΥΠΥΜΕΔΙ διαδικασιών.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιεχόμενα (1 έως 5 από 18)

Εγκύκλιος 22 της ΓΓΔΕ / Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.658/ 24-10-2014 / ΑΔΑ ΩΜΞ21-27Κ

Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα επισυνάπτονται.

Παρουσίαση υπό μορφή πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιούνται για την διαπίστωση των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών, το πεδίο εφαρμογής τους και τα Πρότυπα στα οποία βασίζονται.

Το Σχέδιο Κανονισμού συντάχθηκε από την ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ τον Ιανουάριο του 2013 και έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ. Το παρόν κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα TRIS της EE  (www.ec.europa.eu/enterprise/tris/)

Απόφαση του Υφυπουργού ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346 Β / 14-12-2012

ΈναρξηΠροηγούμενο12345ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 5