Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (49 έως 53 από 71)
Κανονισμός 66/2010 EK
Ανάρτηση06 Απριλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 66/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)

Περιλαμβάνονται παραρτήματα για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εκπόνησης μελετών οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, οι οποίες προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης
Ανάρτηση03 Μαρτίου 2011
Τελευταία τροποποίηση12 Απριλίου 2011

ΥΠΕΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / αρ. πρωτ. 52028 / 26.11.2010

ΥΠΕΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 / αρ. πρωτ. 42116 / 19.10.2010